Madalya

Kısaca: Madalya Savaşlarda üstün başarı gösterenlere, önemli bir olay veya yarışma sonunda derece alanlara verilen madeni nişan. Madalya basımı, tarihin çok öncesine dayanır. Abbasiler (749-1517) zamanında, önem arz eden bazı hadiseler sebebi ile “atiye dinarı” denilen madalya basıldı. Abbasi halifelerinden Muktedir'in bastırdığı madalya, Berlin Müzesinde bulunmaktadır. Büveyhoğulları'ndan İzzüdevle Bahtiyar tarafından basılan 36 mm çapında 18,30 gram ağırlığındaki bir altın madalya, İstanbul Ark ...devamı ☟

madalya
Madalya

Madalya Savaşlarda üstün başarı gösterenlere, önemli bir olay veya yarışma sonunda derece alanlara verilen madeni nişan. Madalya basımı, tarihin çok öncesine dayanır. Abbasiler (749-1517) zamanında, önem arz eden bazı hadiseler sebebi ile “atiye dinarı” denilen madalya basıldı. Abbasi halifelerinden Muktedir'in bastırdığı madalya, Berlin Müzesinde bulunmaktadır. Büveyhoğulları'ndan İzzüdevle Bahtiyar tarafından basılan 36 mm çapında 18,30 gram ağırlığındaki bir altın madalya, İstanbul Arkeoloji müzesinde mevcuttur. Bu madalya, 976 senesinde Halife Tayi'nin, İzzüddevle Bahtiyar'ın kızıyla evlenmesi sebebiyle, hatıra olarak bastırıldı ve mahdut zevata verildi. Anadolu Selçuklularından İkinci Keyhüsrev de, 1245 senesinde 41 mm çapında ve 134,25 gr ağırlığında bir atiye dinarı bastırdı. Osmanlı Devletinde de, ilk defa 1730 senesinde Ferrahi denilen altın madalya basıldı. Üçüncü Osman Han zamanında basılan Sikke-i Cedid madalyası da altındandı.

Madalya'nın şekli, özellikleri, veriliş esasları, veraset, kayıt ve tescil işleri bakımından en geniş şekli ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde düzenlenmiştir. Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanıp yayınlanan yönetmeliğe göre sekiz çeşit madalya vardır:

Savaş madalyası: Savaş takdirnamesi alanlara verilir. Savaş takdirnamesi ise, başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle, muharebenin seyrini değiştirecek durumu meydana getirenlere verilir. İki derecelidir ve altın kaplamadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası: Savaşın sevk ve idaresinde ve kazanılmasında önemli rol oynayanlara altın kaplama; hayatı tehlikede olan kişi ve birlikleri, kendi hayatını tehlikeye koyarak kurtaran Türk ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere gümüş kaplama şeref madalyası verilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası: İki derecelidir. Birinci derecesi; savaşa katılıp herhangi bir disiplinsiz hali görülmeyenlere gümüş kaplama, ikinci derecesi ise barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybeden askerin kanuni mirasçılarına bronz madalya verilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Kabiliyet Madalyası: Silahlı kuvvetlerin yükselmesi, güçlenmesi uğruna askeri, idari, ilmi alanlarda üstün hizmette bulunanlara; araç, gereç, gibi lüzumlu malzemeleri keşfedenlere, birliğinin itibarını yükseltenlere, emsaline nazaran feragat ve fedakarlıkla çalışarak görevini üstün derecede yapan asker kişilere verilir. Gümüş kaplamadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragad Madalyası: Bu madalya, savaşta ve barışta kendine verilen görevleri hayatını tehlikeye koyarak, üstün cesaret ve feragatla yerine getiren Türk ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir. İki cinsdir. Madeni pirinç üzerine, altın ve gümüş kaplamadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası: Savaşta ve barışta önemli görevlerin yapılmasında müstesna başarı gösteren Türk ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir. Pirinç üzerine gümüş kaplamadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Madalyası: Savaşta ve barışta başarı gösteren, Türk ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişilere verilir. Gümüş kaplamadır. Savaş madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanının imzası üzerine, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile tevcih olunur. Diğer madalyalar Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanınca veya yetkili kılacakları şahıslarca verilir.

Verilen madalyalar, sahiplerinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına intikal eder. Ancak, bunlar madalyaları takamazlar.

Madalyalar, yönetmelikte belirtilen şekilde ve törenle takılır. İstiklal Harbine fiilen katılanlara 1005 sayılı kanun gereğince İstiklal Madalyası verilir ve aylık bağlanır. Bunlar Devlet Demiryolları ve Devlet Denizyolları vasıtalarıyla belediye otobüslerinde ücretsiz seyahat etme hakkına sahiptirler.

Dünyada müstesna olaylar sebebi ile bastırılmış belli başlı madalyalar: Amiral Tromp'un 1653'te bastırdığı altın madalya, 1445'te basılan Domenico Nevello Malatesta madalyası, 1400 yıllarında İmparator Heraklius Michelet Saulmon'un madalyası, Dördüncü Henri'nin madalyası, 1499'da Onikinci Louis veAnne de Bretogne'nin madalyası, önemli olanlarıdır.

Osmanlı Devletinde muhtelif tarihlerde, önem arz eden harp veya olaylar sebebiyle madalyalar verilmiştir. Bunlardan bazıları:

Üçüncü Osman zamanındaki, “Sikke-i Cedid” adı ile anılmıştır. Altındandır. Abdülmecid Han zamanında, 1849 senesinde çıkarılan “Bosna madalyası”, Abdülmecid Han zamanında, 1854 senesinde çıkarılan “Silistre madalyası” altın ve gümüştendir. Abdülmecid Han zamanında, 1858 senesinde çıkarılan “Nişan-ı İftihar madalyası” altın ve gümüştendir. Abdülaziz Han zamanında, 1862'de çıkarılan “Karadağ madalyası”, gümüştendir. AbdülazizHan zamanında, 1862'de çıkarılan “Ziraat ve Sinaat Madalyası”, altın ve gümüştendir. Abdülaziz Han zamanında, 1865'te çıkarılan “Kolera madalyası” gümüştendir.

İkinci Abdülhamid Han zamanında 1877'de çıkarılan “Plevne Madalyası”, gümüştendir. 1884'te çıkarılan “İhtisas madalyası” ile 1890'da çıkarılan “Liyakat madalyası”, altın ve gümüştendir. 1896'da çıkarılan “Yunan Muharebeleri madalyası” gümüş ve bakırdandır. İkinci Abdülhamid Han zamanında, 1899'da çıkarılan “Maarif madalyası”, Beşinci Mehmed Reşat Han zamanında, 1911'de çıkarılan “Abide-i Hürriyet madalyası” altın ve gümüştendir.

Bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ferdi ve takım halindeki spor müsabakalarında ilk üç dereceyi alanlar altın, gümüş ve bronz madalyalarıyla mükafatlandırılırlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

madalya

Türkçe madalya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. medal, decoration

madalya

yararlık gösterenlere, yarışlarda ve sergilerde derece alanlara ödül, kimi kez de önemli bir olay dolayısıyla ilgililere andaç olarak verilen metal nişan.

madalya

Türkçe madalya kelimesinin Fransızca karşılığı.
médaille [la]; banane [la]

madalya

Türkçe madalya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Medaille, Orden

madalya

Osmanlıca madalya kelimesinin Türkçe karşılığı.
İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça.

- 1 yıl önce
madalya ile ile ilgili terimler; madalya ödülü,madalya fiyatı,mezuniyet madalyası,19 mayıs madalyası,hepsi burada madalya,madalya wikipedi madalya,madalyacom,istanbul madalya plaket,ayın öğrencisi,ne on bir madalya,tsk madalya,madalya ve nişan üretimi,madalya yönetmeliği,son dakika madalya,madalya seti,madalya setleri,sportif madalya,sportiv madalya,altın madalya kazanan sporcular,okula renk katan madalya,madalya kazanan öğrencimiz,özel eğitim madalya,madalya seçimi,madalya anlamı,madalya lugat manası,madalya madalya dünyasından alınır,yıldızlı madalya, yıldızlı madalyalar, madalya,madalya yaptırma,madalya fiyatı,ucuz madalya, okul madalya örnek,okul madalya burda,madalya fiyatları, madalya resimleri burda,toptan madalya,mezuniyet için madalya burda,isimli madalya burda, resimli madalya burda,okul için madalya burda,ödül madalya, madalya yaptırma, madalya imalatçıları,madalya satın al,madalya koleksiyonu,Toptan satış madalya fiyatları, özel tasarım madalya,madalya yaptırmak,madalya yaptırma fiyatları, madalya yaptırma,ankara,madalya yaptırma izmir,kupa madalya yaptırma, özel madalya yaptırma,madalya imalat,kupa madalya satın al,madalyafiyat, madalyafiyatı,madalyafiyatları,madalya baskı,madalya,modelleri,madalyatoptan, madalya tasarı,madalya tasarımı,madalya ankara,kupa madalya,kupa madalya fiyatları, kupa madalya modelleri,ucuz madalya,madalya fiyatları izmir, madalya fiyatları ankara, madalya fiyatları istanbul, madalya fiyatları burda, madalya fiyatları hepsi burada, altın madalya fiyatları,futbol madalya fiyatı,,okul madalya fiyatları, baskısız madalya,altın madalya modelleri,ankara madalya,,kupa madalya ankara, madalya tasarımları,madalya tasarla,madalya plaket,ucuz kupa madalya fiyatları, kupa madalya toptan,madalya bastırma,en uygun madalya fiyatları,ucuz madalya, madalya üretimi,kupa madalya imalatı kadıköy,sakarya madalya imalatı, kupa madalya,kupa madalya fiyatları, isme özel madalya,madalya toptan, madalya,madalyalar,madalya satış,madalya altın,madalya yaptırma yeri, madalya satış yeri,okul madalya örneği,madalya yaptırma,madalya fiyatları, ucuz madalya,ana okulu madalyası, okul içi motivasyon madalyası,okul ödüllleri,kitap kurdu madalyası, okuma bayramı madalyası,resimli madalya, isimli madalya, altın madalya ödülü,okul altın madalyası, başarılı öğrenci madalyası,okul motivasyon ödülleri, okuyorum yazıyorum madalyası,başarı madalyaları, kitap kurdu madalyası, madalya nerede, okum bayramı madalyası,kitap okuma turnuvası, en ucuz madalya,okul madalyası nasıl yapılır, madalya nasıl yapılır, okuyorum yazıyorum madalyası, madalyalar,madalya fiyatları, toptan madalya, isimli madalya,resimli madalya,baskılı madalya, iplimadalya,ipli madalya fiyatı,madalya imalatı, okul madalya siparişi,okul siparişi,okul ihtiyacı, okul gereçleri, okul materyali, okul materyalleri, istanbul madalya fiyatları, askılı madalya, süslü madalya,logolu madalya,madalya alan, madalya satan, madalya yapan,ödül madalyası, motivasyon madalyası,motivasyon ürünü, motivasyon madalya ödülü, motivasyon madalyası sipariş, madalya dünyası,toplu madalya yaptırma, madalya cı,madalyacı lar,madalya yaptırma,madalya fiyat,madalya satış yeri,madalya,madalya yaptırma, madalya fiyatı, madalya örnekleri,altın madalya, okuma bayramı madalyası ,ana okulu madalyası, birinci madalyası,altın madalya,ucuz madalya, okul siparişi, okul madalya örneği,madalya fiyatları, madalya kurdelesi,boş madalya,okuma madalyası, başarı madalyası,turnuva madalyası,madalya ile ilgili yazabildiğim bir çok terimleri burda sıraladım. not: bu yazı ;kaynak gösterilerek kullanılabilir.. kaynak: https://madalyaburda.com

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Madalya
1 yıl önce

Madalya veya diğer adıyla madalyon, savaşta yararlık gösterenlere, yarışlarda derece alanlara ödül, bazen de önemli bir olay dolayısıyla ilgililere hatıra...

Madalya, Abbasiler, Genelkurmay Başkanlığı, Osmanlı Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, İœçüncü Osman, İkinci Keyhüsrev, Berlin Müzesi, İstanbul Arkeoloji müzesi
Altın madalya
1 yıl önce

Altın madalya, genellikle askeri başarılar hariç diğer alanlarda en yüksek başarıyı temsil eder. İlk olarak askeri rütbenin belirlenmesi gibi basit bir...

Altın madalya, Altın, Bronz, Gümüş, Olimpiyat Oyunları, Roma, UNESCO, Yunan, Şehir, Giuseppe Cassioli
Tüm Olimpiyatlar için madalya sıralaması
1 yıl önce

1896 - 2016 yılları arasında düzenlenen Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan ülkeleri gösterir. Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyatları'ndan...

Bronz madalya
1 yıl önce

Bronz madalya, bazı spor yarışmalarını üçüncü olarak tamamlayan sporcu veya sporculara verilen ve bronzdan yapılmış madalyadır. Bronz madalyanın üçüncüler...

Gümüş madalya
1 yıl önce

Gümüş madalya, bazı spor yarışmalarını ikinci olarak tamamlayan sporcu veya sporculara verilen madalyadır. Geleneksel olarak bu yarışmaları birinci tamamlayanlar...

1896 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
1 yıl önce

1896 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması, 6-15 Nisan tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ilk modern Olimpiyat Oyunları olan...

1896 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması, Taslak, 1896 Summer Olimpiyatları/Danimarka, 1896 Summer Olimpiyatları/Almanya, 1896 Summer Olimpiyatları/Fransa, 1896 Summer Olimpiyatları/Yunanistan, 1896 Summer Olimpiyatları/İngiltere, 1896 Summer Olimpiyatları/İsviçre, 1896 Summer Olimpiyatları/Avusturya, 1896 Summer Olimpiyatları/Macaristan, 1896 Summer Olimpiyatları/Avustralya
2008 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
4 yıl önce

Olimpiyatları'nın madalya tablosu, 2008 Yaz Olimpiyatları'na katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı sporcular tarafından kazanılan madalyaların ülke bazında...

2004 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
4 yıl önce

Olimpiyat Madalya Tablosu, 2008 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını...