MADDI (türkçe) anlamı
1. (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
2. Paraca ve malca.
3. Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
4. Dokunma
5. koklama
6. görme
7. işitme
8. tatma ile hissedilip duyulan şeyler.
MADDI (türkçe) anlamı
9. 1 . Madde ile ilgili
10. maddesel
11. manevi karşıtı:
12. Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.- Anayasa.
13. 2 . Maddeden oluşan.
14. 3 . Nesnelerle ilgili olan:
15. Maddi şartlar.-
16. 4 . Mal
17. para
18. varlıkla ilgili olan.
19. 5 . mecaziParaya
20. mala çok önem veren (kimse).
21. 6 . fizikMaddesel:
22. Maddi dünya.-
MADDI (türkçe) anlamı
23. madde ile ilgili
24. maddesel
25. manevi karşıtı
26. paraya
27. mala çok önem veren (kimse).maddeden oluşan.nesnelerle ilgili olan.
MADDI (türkçe) ingilizcesi
1. adj. material
2. materialistic
3. physical
4. pecuniary
5. tangible
6. worldly
7. concrete
8. corporeal
9. earthbound
10. earthly
11. earthy
12. matter of fact
13. temporal
MADDI (türkçe) fransızcası
1. matériel/le
2. substantiel/le
3. physique
4. temporel/le
MADDI (türkçe) almancası
1. adj. gegenständlich
2. materiell
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Maddi Feminizm

Maddeci feminizm toplumsal cinsiyetle emek süreçleri ve üretim ilişkileri arasındaki bağlantıları açıklamayı amaçlayan, kadının toplumdaki ikincil konumunu yalnızca kapitalist ilişkilerin bir sonucu olarak değil; fakat kapitalizmden önce de var olmayı sürdüren patriyarkal ...

Concrete

Beton (Fransızca : le béton) çakıl, kum gibi "agrega" denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşı. Bağlayıcı madde de genellikle çimentodur.

Collateral

Tetikçinin Gecesi (özgün ad:Collateral) 2004 yapımlı Akademi Ödülü adayı gerilim filmidir. Filmin yönetmeni Michael Mann'dır ki Michael Mann aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer almaktadır, filmin diğer yapımcısı ise Julie Richardson'dur.

De Facto

1- Bilfiil, fiilen, hakikatte. Bir şeyin de facto var olması, onun meşruluğuyla ilgili bir tartışma henüz yapılmadığı veya meşruluğu henüz pozitif hukuk tarafından tanınmadığı (hatta bazen reddedildiği) halde var olmasıdır. 2- Bir şeyin de facto var olduğu söylendiğinde, ...

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

Dolly

Biyolog Barış YelkenciAdından çok bahsedilen ve hayatımızı ne yönde etkileyeceği merakla beklenen bir bilimsel gelişme: klonlama.Son gelişmelere imzasını atan ekip, genlerin laboratuvar koşullarında biçimlendirilmesinin ardından gen transferi yöntemi ile koyun bedeninde, ...

Fakir

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak tanımlanabilmektedir.

Fat

Dosya Yerleşim Tablosu (İngilizce File Allocation Table ya da FAT), dosya sistemi küçük diskler için tasarlanmış basit bir dosya sistemidir. Bu dosya sistemi, adını disk biriminin başında bulunan dosya yerleşim tablosunun organizasyonundan alıyor. Olası hasarlara karşı birimi ...

Get

Get (, çoğul ''gitin'', ), Halaha'ya göre boşanırken, boşanmanın geçerli olması için, kocanın karısına sunmak zorunda olduğu belgedir. Belgedeki metin kısadır: "Bütün erkeklere müsaitsin". Burada anlatılmak istenen kadının artık evli olmadığı ve zina kurallarının kadın ...