Maddi

maddi

1 . Madde ile ilgili, maddesel, manevi karşıtı:
"Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.
2 . Maddeden oluşan.
3 . Nesnelerle ilgili olan:
"Maddi şartlar."-
4 . Mal, para, varlıkla ilgili olan.
5 . mecaziParaya, mala çok önem veren (kimse).
6 . fizikMaddesel:
"Maddi dünya."-

maddi

Osmanlıca maddi kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait. * Paraca ve malca. * Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren. * Dokunma, koklama, görme, işitme, tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

maddi

Türkçe maddi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. material, materialistic, physical, pecuniary, tangible, worldly, concrete, corporeal, earthbound, earthly, earthy, matter of fact, temporal

maddi

madde ile ilgili, maddesel, manevi karşıtı; paraya, mala çok önem veren (kimse). maddeden oluşan. nesnelerle ilgili olan.

maddi

Türkçe maddi kelimesinin Fransızca karşılığı.
matériel/le, substantiel/le, physique, temporel/le

maddi

Türkçe maddi kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. gegenständlich, materiell

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Delil
1 yıl önce

meydana geldiği, kimlerin ne sıfatla bu olayda rol aldıkları (kısacası maddi vakıalar) belirlenir. İşte bunların ispatı delil ile olur. Hukuki sebepler...

Kanıt, Taslak şablonları, Taslak madde
Kültür
1 yıl önce

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde...

Kültür, Kültür (biyoloji), Latince, Toplum, Türk Dil Kurumu, Türkçe
Mutluluk
1 yıl önce

ve göreli bir kavramdır. Kimileri mutluluğu maddi alanda, kimileri manevi alanda, kimileri ise hem maddi hem manevi alanda edinilebilecek bir ruhsal hal...

Mutluluk, Atatürk, Bedri Ruhselman, Merhamet, Sevgi, Spiritüalist, Vazife, Wikimedia Commons, Şefkat
üretim biçimi
1 yıl önce

bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim...

Üretim biçimi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Istırap
3 yıl önce

değmesi veya kesici bir aletle yaralanması gibi fiziksel bedenle ilgili maddi acılar anlamından ziyade manevi acılara ilişkin bir kavram olarak ele alınır...

Tarihsel materyalizm
1 yıl önce

böylece Tarih, soyut bir Tin'in açılımı ve gerçekleşmesi olarak değil, maddi temelleri olan ve belirli yasalarla işleyen bir yapının diyalektik ilerlemesi...

Tarihsel materyalizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Aydınlanma Çağı
Sınıf mücadelesi
5 yıl önce

kaçınılmaz olarak böyledir Marksist teoride, çünkü tarihin ilerlemesinde, maddi yapı bu egemen sınıfın karşısına başka bir sınıf çıkarır ve bu sınıfın çıkarları...

Sınıf mücadelesi, ,
Kayıp
1 yıl önce

Kayıp kavramının içeriği maddi ve maddi olmayan öğelerden oluşur. Maddi öğeler daha çok fiyat gibi kavramları ifade ederken maddi olmayan öğeler ise hizmet...

Kayıp, Kavram, Müşteri, Hizmet, Fiyat