MAHIYET (türkçe) anlamı
1. Bir şeyin içyüzü
2. aslı
3. esası. Bir şeyin neden ibâret olduğu
4. künhü
5. esası
6. hakikatı. (Mâhiyet
7. hakikatten daha umumidir. Hakikat
8. mevcudatta
9. mahiyet ise
10. hem mevcudat hem ma'dumatta müstameldir.) (L.N.)(İnsanın kıymetini tayin eden
11. mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise
12. himmeti nisbetindedir. Himmet ise
13. hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine bakar. İ.İ.)
MAHIYET (türkçe) anlamı
14. nitelik
15. bir şeyin görünmeyen özelliği
16. içyüz
MAHIYET (türkçe) ingilizcesi
1. true nature
2. character
MAHIYET (türkçe) fransızcası
1. qualité [la]
2. nature [la]
3. propriété [la]
MAHIYET (türkçe) almancası
1. Wesen
2. Art. Natur
3. Charakter
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Propaganda

Propaganda bir amaca hizmet eden çok belirli bir mesaj sunumudur. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir. Genellikle politikada kullanılır ve hükümetler ve politik partiler tarafından desteklenir.