Maksud

Diğer anlamları

maksud

Osmanlıca maksud kelimesinin Türkçe karşılığı.
Kasdedilmiş. Kasdedilen. * İstenilen şey. İstek. Arzu. Gâye.

maksud

(Arapça) Erkek ismi 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yer.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Maksud ilgili konular

 • Kırım Hanlığı

  Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde mümtaz bir bölge teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altınordu hanına karşı Kar
 • Sivas tarihi eserler ve turistik yerler

  Sivas ili târihî eserler, değerli mîmârî anıtlar, kaplıca, içmeler ve tabiî güzellikleri bakımından çok zengindir. Bu ile Abideler şehr
 • Kırım hanları

  Aşağıda Kırım Hanlığının hanlarının listesi bulunmaktadır.
 • Müslüman Türklerde Medrese

  Müslüman Türklerde Medrese Câmilerden ayrı olarak kurulan eğitim müesseselerine; Emevîler devrinde “Mektep”, Abbâsîler devrinde “Beyt
 • Kemah

  Kemah Erzincan'ın ilçelerinden. Kemah’ın “ Tarih öncesi çağları hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak,Erzurum çevresi gibi komş
 • Molla Cami

  Molla Cami din ve fen bilgilerinde alim, veli, şair. İsmi, Abdurrahman bin Nizameddin Ahmed, lakabı Nureddin'dir. Cami ve Mevlana nisbetleriyle Ün
 • Erzurum Kongresi Delegeleri listesi

  Eski idari taksimata göre Erzurum Kongresi`ne katılan delegeler.
 • Kosova'daki Osmanlı mimari eserleri listesi

  Liste, 453 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kosova'da Priştine, Prizren, İpek, Yakova, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Ferizovik, Kaçanik, Dra
 • Kırım Giray

  Kırım Giray (ö. 1769) 1758-1764 ve 1768-1769 yılları arasında hüküm sürmüş olan Kırım hanı.