Malkoçoğlu Ailesi - Türk tarihinde 15-16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt devirlerinde Rumeli’ye yaptığı başarılı akınlarıyla tanınmış aile.

Malkoçoğlu

} * Malkoçoğlu - (İslam sonrası) Türk folklorunda 15-16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt devirlerinde yaşamış ve Rumeli'ye yaptığı başarılı akınlarıyla tanınmış aile. * Malkoçoğlu

Yanıtlar