Manavlar, batı ve kuzeybatı Anadolu'da yaşayan göçebeliği asırlar önce bırakmış Hanefi Sünni yerleşik Türkmen grubudur. Osmanlı kaynaklarında Manavlar, Manavlı (Manavlu), Manavlar Parakendesi biçiminde Yörükân Taifesi’ne bağlı bir topluluk olarak gösterilmektedir.

Manavlar hakkında detaylı bilgi

ManavlarManav TürkleriAnadolu`ya ilk yerleşen Türkler`e verilen addır. Anadolu`ya göç ederek gelen Türkler`den bazıları yerleşik hayata geçerek tarım faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlardır. “Batı Anadolu`ya dışarıdan gelen (göçmen/muhacir) ve göçebelikten yerleşmiş (Yörük) nüfus dışında eskiden yerleşmiş köylere / köylülere verilen ad veya “Yerli Halk”, “Yerleşik Türk / Türkmen Topluluğu” ya da “Yerli olan, muhacir olmayan” ve yahut “hareketli nüfusa karşın yerini değiştirmeyen, devamlı olarak orada oturan “Türkçe dışında dil bilmeyen” topluluk üyeleri olarak tanımlanmaktadır.

Manav sözcüğünün; Türkistan`daki Kazak-Kırgız ve Sibirya`daki Yakut (Saha) Türkleri`nde kullanılan, koruyucu soylu kişi ve boy beyi anlamına gelen “Manap” ve “Manag”dan geldiği sanılmaktadır. Eski Türkçe`de “v” sesinin olmamasından dolayı, “Manap” sözcüğündeki “p” ve “Manag” sözcüğündeki “g” sesinin yumuşayarak “Manav” sözcüğünün ortaya çıktığı düşünülmektedir. (Örneğin; berim=verim, takuk=tavuk, kagun=kavun vb gibi.) “Manap”ın; Çağatay Türkçesi`nde “asilzade, asalet, beyzadelik”, Kırgız Türkçesi`nde “feodal kabilelik üst tabakasının mümessili” veya “Kırgız Lideri”, Kazak Türkçesi`nde “ağa, bey” ile “Manag”ın; Yakut (Saha) Türkçesi`nde “koruyucu, güdücü, bakıcı” anlamlarını taşıması ve de Türkistan`ın kuzey bozkırlarında yaşayan Kırgız ve Kazakların boy ve oymak başlarına “Manap” demeleri ile 1860`larda Kırgızlar`dan Bugu (Geyik) kabilesi ve Sari Bağış boylarının başlarında Manapların yer alması olguları da, “Manavlar=Yerli Türk/Türkmen” görüşünü desteklemektedir.Manav deyimine "Orhun hitabeleri"nde de rastlanmaktadır. Bey anlamına gelmektedir.

Anadolu`ya ilk yerleşen Türkler`e verilen addır. Anadolu`ya göç ederek gelen Türkler`den bazıları yerleşik hayata geçerek tarım faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlardır. Buna karşı olarak da konar-göçer Türk grupları alaylı bir tabirle "manav" sıfatını kullanmaya başlamışlardır. Osmanlı zamanında saraya tarım ürünleri yetiştiren Türk köylerine`de "manav köyü" adı verilmekteydi. Bu sıfat daha sonraları manavları yörüklerden ayırmak amacıyla kullanılagelmiştir. Öyle ki Manavlar`da yörükleri "kaba, haydut, çete" gibi mahlaslarla anmışlardır.

Bazı köylerde yapılan araştırmalarda Balkanlar`dan Anadolu`ya geçen ve Bizanslılar tarafından Batı Anadolu`ya tampon maksatlı yerleştirilen Kuman-Kıpçak-Peçenek Türkleri`nin Oğuz Türkleri`yle kaynaşmasıyla ortaya çıkan Türk grubu anlamına da ulaşılmaktadır.

Manavların kişisel ve geleneksel özellikleriSon derece çekingen, uysal, mülayim ve başkası tarafından söylenenlere fazla karşı çıkmayarak yani tartışmayarak geleneksel yaşamlarını sürdüren Manavlar kendi ifadeleri ile; “yedi kez düşünmeden adım atmayan” (yavaş davranan) bir yapıya sahiptirler. Bu uyumlu ve uysal yapıları, başkalarına “sen bilirsin” ya da “siz bilirsiniz” ifadesinin sık kullanılmasında da kendini göstermektedir. Çekingen yapıları nedeniyle köylerinden pek çıkmayan ve geleneklerini koruyabilmiş bir topluluktur. Manav köylerinde özellikle Bursa`ya yakın köylerde Orta Asyadan gelen alışkanlıklarıyla ipek böceği üreticiliği yapılmaktadır. Bursa`daki ipek kumaşların üretiminde bu ipek böceği üretimini yapan manav köylerinin payı büyüktür.

Manavların Anadoluya ilk gelişleriBatı Anadolu yöresine, Manavların (Yerli Türklerin) ilk yerleşimin 1291 tarihinden olduğu bilinmektedir. Ayrıca Yıldırım Bayezıd döneminde İstanbul`un alınması amacıyla yapılan kuşatma kaldırılırken, yapılan anlaşma gereği Sirkeci`de bir Türk mahallesi kurulması şartına uygun olarak Göynük ve Taraklı`dan 760 hane Manav İstanbul`a yerleştirilmiştir. Yani İstanbul`a yerleştirilen ilk yerli Türklerin, bu yöreden giden “Manavlar” olduğu kaynaklarca da doğrulanmaktadır.Ayrıca İstanbulun anadolu yakasındaki bircok yerli halk manavdır.

Manavların Yaşadığı YerlerBalıkesir, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Manisa, İzmir, Antalya-Manavgat, Konya, Afyon, Uşak, Kütahya, Bolu, Ankara-Nallıhan, Kastamonu, Mersin, Isparta ve bu şehirlerin birçok köyünde kendilerini manav olarak ifade eden türkler yaşamaktadırlar.Ayrıca Güneydoğu Anadolu`nun Çermik ve Çüngüş ilçelerinde de manavlar olduğu bilinmektedir.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Manavlar maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İstanbul

İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında ...

Manav

Manav, perakende olarak meyve, sebze ürünlerinin satıldığı mekanlardır. Buradaki satıcılara da manav denir.

Asıköy

Türkiye ye olan göçler sonrasında Şeytancığa bağlı olan Asıköyde Türk nüfusu Bulgarlarla hemen hemen eşit hale gelmiştir. Asıköy Şeytancığa bağlı 5 km. uzaklığı olan bir köydür. en büyük Türk aileleri İslam Berberler ve Manavlar [Embiyalar] olarak nam salmıştır. bu ...

Karamürsel, Kocaeli

Karamürsel Kocaeli ilinin bir ilçesidir.==Karamürsel adı==Orhan Gazi`nin büyük oğlu Koca Eli Sancak Beyi Süleyman Paşa (1337`de sancak beyi olmuştur), İzmit`i almak için baskı kurarken, İzmit`in güney sahilini fethetmesi için Türklerin ilk Kaptan-ı Deryası olan Deniz kumandanı ...

Günbaşı, Düzce

Günbaşı, Düzce ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Kayalar, Balya

Kayalar, Balıkesir ilinin Balya ilçesine bağlı bir köydür.

Keşlik, Karacabey

Keşlik, Bursa ilinin Karacabey ilçesine bağlı bir köydür.30 Mart 2014 seçimleri sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı bir mahalle konumuna gelmiştir.

Karaköse, Yayladağı

Karaköse, Hatay ilinin Yayladağı ilçesine bağlı bir beldedir.

Manav (anlam Ayrımı)

Manav, sebze ve meyvelerin satıldığı yer ve bunları satan kimse.

Taşköprü, Kocaeli

Kocaeline bağlı İzmit, körfez ve kısmen gebze ilcelerinin sınırları içerisinde bulunan 70 köyden oluşan bir bölgenin adıdır.İsmini yine bölge içinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu bilinen kemer köprüden almaktadır. Taşköprü bölgesi köylerinde Türkmen kökenli ...