Manda

Kısaca: Manda Yaşadığı yerler: Tropik ve subtropik iklim bölgelerinde. Güney Asya, Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Türkiye'de yaygındır. Özellikleri: Su kenarlarında yaşar. Öküzden kuvvetlidir. Geviş getirir. Ömrü: 22 yıl kadar. Çeşitleri: Evcil ve yabanileri vardır. Çiftparmaklılar takımının boynuzlugiller familyasından bir memeli, Sığıra benzemekle beraber ondan daha iri yapılıdır. Derisi siyah olup, az da olsa uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır. Kuyruğunun ucunda bulunan püskülündeki kıllar, ...devamı ☟

Manda Yaşadığı yerler: Tropik ve subtropik iklim bölgelerinde. Güney Asya, Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Türkiye'de yaygındır. Özellikleri: Su kenarlarında yaşar. Öküzden kuvvetlidir. Geviş getirir. Ömrü: 22 yıl kadar. Çeşitleri: Evcil ve yabanileri vardır.

Çiftparmaklılar takımının boynuzlugiller familyasından bir memeli, Sığıra benzemekle beraber ondan daha iri yapılıdır. Derisi siyah olup, az da olsa uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır. Kuyruğunun ucunda bulunan püskülündeki kıllar, derisindekilere nisbeten daha serttir. Geviş getiren bir memelidir. Umumiyetle, boyları iki m, yükseklikleri ise 1,5 m kadar olan mandaların başı, aşağı doğru düşük vaziyettedir. Su ve çamura yatmaktan çok hoşlanır. Böğürtü şeklinde ses çıkarır. Vücutlarına sıvanan çamur, bu hayvanları, harici asalaklardan muhafaza eder. Tropik ve subtropik iklim bölgelerinde yaşarlar. Evcil ve yabanileri bulunur. Amerika bizonuna “bufalo” veya Amerika mandası da denir. Akdeniz bölgesinde (Doğu Avrupa, Anadolu ve Ortadoğu'da) evcil türleri, Afrika ile Güney ve Güneydoğu Asya'da (özellikle Hindistan'da) yabanileri, yaygındır. Hindistan yabani mandasının ağırlığı, bir tondan fazla olup, yaklaşık iki metre yükseklikte ve boynuz uzunluğu ise 1,5 m civarındadır. Erkeği, bir filin hakkından gelecek kadar cesur ve kuvvetlidir. Avlanması kaplan kadar tehlikelidir. Yabani mandalar 10-20'lik sürüler halinde bataklık ve su kenarlarında yaşarlar ve gece otlarlar. Bunların içinde Hindistan yabani mandası, Seylan yabani mandası en Ünlülarıdır. Dünyada bulunan (tahmini olarak) 78 milyon evcil mandanın yaklaşık 45 milyonu Hindistan'da bulunmaktadır.

Evcil mandalar, yük taşımak, et, süt ve derisinden istifade edilmek için beslenir. Dünyadaki bütün evcil mandalar iki ana ırktan gelmektedir. Bunlar, bataklık mandası ve ırmak mandasıdır. Güney Asya'da yaygın olan bataklık mandası, oldukça güçlüdür. Buna karşılık güneşte uzun müddet kalamaz. Tükiye'de, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da bulunan ırmak mandası kuru otlaklarda ve nisbeten duru sularda yaşar. Mandanın bol yıkanması ve çamura batması sağlıklı olması için şarttır. Eti pek fazla makbul değildir. Sütü, inek ve koyun sütüne göre daha yağlıdır. Derisi köseleciklikte kulanılır.

Üremeleri, 10 ay süren bir gebelik sonunda doğurduğu bir (nadiren iki) yavru ile olur. Manda yavrusuna Anadolu'nun çeşitli yörelerinde “balak” veya “malak”; mandaya ise “camız” veya “dombay” derler. Doğum umumiyetle mart-mayıs (bahar) aylarında olur. Yavru yaklaşık dört senede erginleşir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

manda

İspanyolca manda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bequest; (Latin America) vow, pledge; solemn promise (Religion)

manda

Türkçe manda kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Manda] v. send, send off, send out, emit, give off, let out, drop; dispatch, despatch, forward, commit, consign
n. bequest; (Latin America) vow, pledge; solemn promise (Religion)
v. mandate, order, command; direct, instruct; draft; dictate; delegate; send, post; ordain

manda

gevişgetirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, susığırı (buffelus).
birinci dünya savaşı'ndan sonra kimi azgelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya dek uluslar birliği (cemiyeti akvam) adına yönetmek için kimi büyük devletlere verilen vekillik.

manda

İtalyanca manda kelimesinin Almanca karşılığı.
sendet, er schickt, schicke!

manda

İspanyolca manda kelimesinin Almanca karşılığı.
n. vermächtnis, legat

manda

Türkçe manda kelimesinin Fransızca karşılığı.
buffle [le]; mandat [le]

manda

Türkçe manda kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Büffel, Wasserbüffel

manda

Osmanlıca manda kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi. * t. Camız denen hayvan. Kömüş.

misafir - 7 yıl önce
MANDA YETİŞTİRMEK İSTİYORUM DAMİZLİK MANDA BULMAMA YARDIMCI OLACAK BİRİLERİNE İHTİYACIM VAR

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Manda
2 yıl önce

Manda aşağıdaki anlamlara gelebilir: Asya mandası, Boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasına ait bir tür. Afrika mandası, Boynuzlugiller familyasının...

Manda, Manda (diplomasi), Manda (hayvan), Anlam ayrım
Mantık
2 yıl önce

Mantık ya da eseme, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir, doğru düşüncenin aletidir. Önceleri...

Mantık, Mantık
Manda (diplomasi)
2 yıl önce

Milletler Cemiyeti; A, B ve C Sınıfı olmak üzere üç grup manda belirledi. A Sınıfı mandalar, Osmanlı devletinden ayrılan Arap ülkeleri idi. Irak ve Filistin...

Manda (diplomasi), Birinci Dünya Savaşı, Manda, Politika, Siyaset, Taslak
Manken
2 yıl önce

Manken ya da model; sanat, moda veya reklam için poz yapan veya kendini sergileyen kişidir. Modellik; oyunculuk, dansçılık veya mim sanatçılığı gibi bir...

Juan Mata
2 yıl önce

Juan Manuel Mata García (28 Nisan 1988, Burgos), İbyol millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir. Futbol...

Maya dilleri
2 yıl önce

geçirilmiştir. Maya dillerinin kökeni olan, Proto-Maya (Ön-Maya) dili de denilen asli Maya dili, Kişe-maya ya da Kişey-Maya (maya quiché) dilinde "eski Maya dili"...

Matematiksel mantık
2 yıl önce

Matematiksel mantık biçimsel mantığın matematiğe uygulanmasıyla ilgilenen bir matematik dalıdır. Metamatematik, matematiğin temelleri ve kuramsal bilgisayar...

Matematik, Felsefe, Fizik, mantık, Zeka, Problem
Asya mandası
2 yıl önce

manda, Boynuzlugiller (Bovidae) famiyasının sığırlar (Bovinae) alt familyasına ait bir memeli türü. Çoğunlukla evcil olarak yetiştirilen mandaların yabani...

Asya mandası, Taksokutu, 1792, 1982, 2006, Afrika, Animalia, Arjantin, Artiodactyla, Asya, Avrupa