Manda Yaşadığı yerler: Tropik ve subtropik iklim bölgelerinde. Güney Asya, Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Türkiye'de yaygındır. Özellikleri: Su kenarlarında yaşar. Öküzden kuvvetlidir. Geviş getirir. Ömrü: 22 yıl kadar. Çeşitleri: Evcil ve yabanileri vardır. Çiftparmaklılar takımının boynuzlugiller familyasından bir memeli, Sığıra benzemekle beraber ondan daha iri yapılıdır. Derisi siyah olup, az da olsa uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır. Kuyruğunun ucunda bulunan püskülündeki kıllar,...

MANDA (türkçe) anlamı
1. Fr. Kendini idare edemeyen bir memleket ahalisini başka bir yabancı devletin idare etmesi.
2. t. Camız denen hayvan. Kömüş.
MANDA (türkçe) anlamı
3. gevişgetirenlerden
4. derisinin rengi siyaha yakın
5. uzun seyrek kıllı bir hayvan
6. susığırı (buffelus).
7. birinci dünya savaşı'ndan sonra kimi azgelişmiş ülkeleri
8. kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip
9. bağımsızlığa kavuşturuncaya dek uluslar birliği (cemiyeti akvam) adına yönetmek için kimi büyük devletlere verilen vekillik.
MANDA (türkçe) ingilizcesi
1. [Manda] v. send
2. send off
3. send out
4. emit
5. give off
6. let out
7. drop
8. dispatch
9. despatch
10. forward
11. commit
12. consign
13. n. bequest
14. (Latin America) vow
15. pledge
16. solemn promise (Religion)
17. v. mandate
18. order
19. command
20. direct
21. instruct
22. draft
23. dictate
24. delegate
25. send
26. post
27. ordain
MANDA (türkçe) fransızcası
1. buffle [le]
2. mandat [le]
MANDA (türkçe) almancası
1. n. Büffel
2. Wasserbüffel

Manda hakkında detaylı bilgi

Manda Yaşadığı yerler: Tropik ve subtropik iklim bölgelerinde. Güney Asya, Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Türkiye'de yaygındır. Özellikleri: Su kenarlarında yaşar. Öküzden kuvvetlidir. Geviş getirir. Ömrü: 22 yıl kadar. Çeşitleri: Evcil ve yabanileri vardır.

Çiftparmaklılar takımının boynuzlugiller familyasından bir memeli, Sığıra benzemekle beraber ondan daha iri yapılıdır. Derisi siyah olup, az da olsa uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır. Kuyruğunun ucunda bulunan püskülündeki kıllar, derisindekilere nisbeten daha serttir. Geviş getiren bir memelidir. Umumiyetle, boyları iki m, yükseklikleri ise 1, 5 m kadar olan mandaların başı, aşağı doğru düşük vaziyettedir. Su ve çamura yatmaktan çok hoşlanır. Böğürtü şeklinde ses çıkarır. Vücutlarına sıvanan çamur, bu hayvanları, harici asalaklardan muhafaza eder. Tropik ve subtropik iklim bölgelerinde yaşarlar. Evcil ve yabanileri bulunur. Amerika bizonuna “bufalo” veya Amerika mandası da denir. Akdeniz bölgesinde (Doğu Avrupa, Anadolu ve Ortadoğu'da) evcil türleri, Afrika ile Güney ve Güneydoğu Asya'da (özellikle Hindistan'da) yabanileri, yaygındır. Hindistan yabani mandasının ağırlığı, bir tondan fazla olup, yaklaşık iki metre yükseklikte ve boynuz uzunluğu ise 1, 5 m civarındadır. Erkeği, bir filin hakkından gelecek kadar cesur ve kuvvetlidir. Avlanması kaplan kadar tehlikelidir. Yabani mandalar 10-20'lik sürüler halinde bataklık ve su kenarlarında yaşarlar ve gece otlarlar. Bunların içinde Hindistan yabani mandası, Seylan yabani mandası en Ünlülarıdır. Dünyada bulunan (tahmini olarak) 78 milyon evcil mandanın yaklaşık 45 milyonu Hindistan'da bulunmaktadır.

Evcil mandalar, yük taşımak, et, süt ve derisinden istifade edilmek için beslenir. Dünyadaki bütün evcil mandalar iki ana ırktan gelmektedir. Bunlar, bataklık mandası ve ırmak mandasıdır. Güney Asya'da yaygın olan bataklık mandası, oldukça güçlüdür. Buna karşılık güneşte uzun müddet kalamaz. Tükiye'de, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da bulunan ırmak mandası kuru otlaklarda ve nisbeten duru sularda yaşar. Mandanın bol yıkanması ve çamura batması sağlıklı olması için şarttır. Eti pek fazla makbul değildir. Sütü, inek ve koyun sütüne göre daha yağlıdır. Derisi köseleciklikte kulanılır.

Üremeleri, 10 ay süren bir gebelik sonunda doğurduğu bir (nadiren iki) yavru ile olur. Manda yavrusuna Anadolu'nun çeşitli yörelerinde “balak” veya “malak”; mandaya ise “camız” veya “dombay” derler. Doğum umumiyetle mart-mayıs (bahar) aylarında olur. Yavru yaklaşık dört senede erginleşir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Manda Sistemi

Manda Sistemi Milletler cemiyeti sistemi içinde bağımsızlığına kavuşmamış bir kısım yerlerin veya toplulukların başka devletlerin geçici yönetimine bırakılması. Bu durum Birinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıktı. Böylece, bir bölgeye veya topluluğu yönetecek devlete ...

Manda (diplomasi)

Manda, Birinci Dünya Savaşı`ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik.manda 8 eylül toplantısında ...

Manda (hayvan)

Asya mandası (Bubalus bubalis), camış olarak da bilinir, Türkiye'de camız, camış, kömüş adları ile de anılır. Yavrusuna malak denir.

Fildişi Manda Kenesi

Fildişi manda kenesi (''Amblyomma eburneum''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür.

Doğu Afrika Manda Kenesi

Doğu Afrika manda kenesi (''Amblyomma cohaerens''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür.

Hint Manda Kenesi

Hint manda kenesi (''Amblyomma integrum''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür.

Manda Kenesi

Manda kenesi (''Nosomma monstrosum''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının monotipik ''Nosomma'' cinsinden kene türüdür.

Fransız Manda

Fransa Suriye Mandası (Fransızca: Mandat français en Syrie) ya da daha geniş adıyla Fransız Suriye ve Lübnan Mandası, bugünkü Suriye ve Lübnan topraklarında 1920-1946 yıllarında Fransa egemenliğinde kalmış manda yönetimi. I. Dünya Savaşında Osmanlı ordularının yenilmesi ...

Legacy

Legacy Recordings, Sony Music Entertainment'a bağlı katalog şirketidir.