Maniheizm

Kısaca: Manicilik (Manihæism, Manihaism) III. yüzyılın son yarısında Mani tarafından kurulmuş bir dindir. O güne dek bilinen tüm dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. Manicilik aslında Zerdüşt Düalizmi, Babilonya folkloru, Buddhist ahlâk ilkeleri ve Hıristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktadır. Bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ve kötünün, çatışmasıdır. Bu bakımdan din tarihi araştırmaları, Maniciliği bir tür dinsel Düalizm (ikicilik) olarak sınıflandırm ...devamı ☟

Maniheizm
Maniheizm

Maniheizm ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Mani Dini

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Doğu felsefesi
2 ay önce

Eşarilik Dürzilik Mu'tezile Maturidilik İşrakilik Selefiyye Tabiiyyun Dehriyyun Meşşaîlik Hurufilik Maniheizm Bahailik Zerdüştilik Ankara Üni. Dergisi...

Doğu felsefesi, Doğu felsefesi
Uygur Metinleri
2 ay önce

yakınlarında Turfan'da yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Bu metinlerde Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık ile ilgili çeşitli öyküler, dua metinleri ve çeşitli...

Uygur Metinleri, Budizm, Hristiyanlık, Maniheizm, Orhun kitabeleri, Türkistan, Uygurlar, Yenisey Yazıları
Karahoca Uygur Krallığı
2 ay önce

kazanan Turfan Uygurları siyasal olarak etkili bir güç olamadılarsa da Maniheizm dininin de etkisiyle yerleşik hale geçtiler ve başlıcaları Turfan, Kaşgar...

Karahoca Uygur Krallığı, Türk tarihi, Afşar Hanedanı, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlular, Altın Orda, Anadolu, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu, Astrahan Hanlığı, Atabeylikler
Eski Uygur Türkçesi
1 ay önce

devlet düzeniyle ilgili kelimeler ağırlıktadır. Uygur metinlerinde ise Maniheizm ve Burkancılıkla ilgili kelimeler hâkimdir. Bunlar da Sanskritçe, Çince...

216
1 ay önce

Devleti, Çin tarafından ortadan kaldırıldı. Mani, gnostik bir din olan Maniheizm'in kurucusu (ö. 276) Bergamalı Galen, Yunan tıp doktoru, bilim insanı ve...

216, 2. yüzyıl, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220
Mazdek
2 ay önce

felsefî akımın kurucusudur. Taraftarları düalist kozmolojiyi/teolojiyi Maniheizm ile paylaşırlar. Bu düalizmin altında evrenin iki özgün ilkesi vardır:...

Aleksiad
3 yıl önce

görüşmeler - Devol Antlaşması) Kitap 14 : Türkler, Franklar, Kumanlar ve Maniheizm (1108-1115) (Romalıların Türklere karşı başarısı - Franklar ile problemler...