Maxwell'in Cini

Kısaca: Maxwell'in Cini (ya da Maxwell'in Şeytanı), İskoç fizikçi James Clerk Maxwell'in ikinci termodinamik yasasının geçerliliğini sorgulamak amacıyla 1867'de ortaya attığı bir "düşünce deneyi"dir. ...devamı ☟

Maxwell'in Cini
Maxwell'in Cini

İskoç fizikçi James Clerk Maxwell`in 1867 yılında, termodinamiğin ikinci yasasını ihlal edecek bir mekanizma(bkz: devridaim makinası) bulmak için yaptığı bir düşünce deneyinin kahramanıdır. Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi hiçbir zaman azalmazken; aynı sıcaklıktaki iki cisim etkileşime sokulursa, arada ısı akışı oluşarak biri diğerini hiçbir zaman ısıtmaz.

Maxwell`in deneyinde, aralarındaki kapı hariç tamamen yalıtılmış A ve B odalarının içinde aynı sıcaklıkta aynı gazlar bulunmaktadır. Odaların arasındaki kapının başına ise "cin" geçmiştir. Bu cin iki taraftaki molekülleri de gözlemleyerek A`dan ortalamanın üzerinde bir hıza sahip bir molekülün geldiğini gözlemleyince kapıyı açarak onun B`ye geçmesini; ortalamanın altındaki bir hızdaki molekülün ise B`den A`ya geçişini sağlamaktadır. Bu şekilde B`nin içindeki moleküllerin ortalama hızları artarken, A`dakilerin azalmaktadır. Ortalama hız da sıcaklık demek olduğundan termodinamiğin ikinci yasası açıkça ihlal edilmektedir.

Deneydeki muhtemel hatayı ilk defa 1929`da Leó Szilárd göstermiştir. Bu açıklamaya göre cin`in moleküllerin ortalama hızlarını gözlemlerken, hız bilgilerini depolayıp, birbirleriyle karşılaştırırken ve kapıyı açıp kaparken ürettiği entropi, kaybolduğu iddia edilen entropiye en iyi ihtimalle eşittir.

Ayrıca, Belirsizlik İlkesi`ne göre zaten moleküllerin kinetik enerjilerini ve hareket yönlerini değiştirmeden hızlarını tespit etmenin bir yolu yoktur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Maxwell'in Cini Resimleri

Maxwell (anlam ayrımı)
4 yıl önce

School, Maxwell relation, Maxwell Render, Maxwell's, Maxwell'in Cini (Maxwell's demon), Maxwell denklemleri, "Maxwell's Silver Hammer", Maxwell School...

Düşünce deneyi
1 yıl önce

önceden kestirebilmektir. Schrödinger'in kedisi, Laplace'ın şeytanı ve Maxwell'in cini dünyaca ünlü düşünce deneyleri arasında gösterilebilir. ^ "Öğretiler...

James Clerk Maxwell
1 yıl önce

tarafından ihlal edildi. Maxwell denklemleri Elektrik Manyetizma Maxwell-Boltzamn dağılımı Maxwell köprüsü Maxwell'in Cini Elektriksel akı Bu makalenin...

James Clerk Maxwell, 13 Haziran, 1831, 1847, 1864, 1879, 5 Kasım, Cambridge, Edinburgh, Elektrik, Kişi
Laplace'ın Şeytanı
4 yıl önce

determinizmi kavramsallaştırdığı ifadesinin özgün hali şu şekildedir: Maxwell'in Cini ^ Pierre-Simon Laplace, "A Philosophical Essay on Probabilities" (full...

Termodinamik kanunları
1 yıl önce

izole edilmiş büyük bir sistemin entropisi hiçbir zaman azalmaz (bkz: Maxwell'in Cini). Ancak mikroskopik bir sistem, yasanın dediğinin tersine entropi dalgalanmaları...

Hendrik Lorentz
4 yıl önce

birbiriyle bağlandı. Zeeman etkisi bile zorlanmaksızın açıklandı ve hatta Maxwell'in tüm çabalarını boşa çıkartan Faraday'ın manyetik dönüşü sınıflandırmasına...

Termodinamik
1 yıl önce

izole edilmiş büyük bir sistemin entropisi hiçbir zaman azalmaz (bkz: Maxwell'in Cini). Ancak mikroskopik bir sistem, yasanın dediğinin tersine entropi dalgalanmaları...

Termodinamik, 1837, 1894, 1931, Devridaim makinası, Difüzyon, Enerji, Entalpi, Entropi, Homer Simpson, Isı
Tony ödülleri
4 yıl önce

var: Amanda Plummer (1982), Dana Ivey (1984), Kate Burton (2002), Jan Maxwell (2010), Mark Rylance (2014), ve Jeremy Pope (2019). Bütün oyunculuk kategorileri:...

Tony ödülleri, ABD, Broadway, New York, Taslak, Tiyatro