Kinetik Enerji

Kısaca: Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şeklidir. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, rölatif (bağıl, göreceli, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir taş belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi artar. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunum ...devamı ☟

Hareket eden cisimlerin sahib olduğu enerji şekli. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, reltaif (bağıl, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir roket belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi fazlalaşır. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır.

kinetik enerji

Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji.

kinetik enerji

Türkçe kinetik enerji kelimelerinin İngilizce karşılığı.
kinetic energy

misafir - 6 yıl önce
Cvp: Potansiyel ve Kinetik enerji nedir? -------------------------------------------------------------------------------- Kinetik Enerji Nedir? Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler yani bu cisimlerin enerjileri vardör. Bu hareketinden dolayö cisimlerin sahip olduklarö enerjiye kinetik enerjidenir. Akan su, hareket halindeki araba, förlatölan bir taş, yüksekte uçmakta olan bir kuşun kinetik enerjileri vardör. Duran cisimlerin potansiyel enerjileri, cisimler hareket haline geçtiklerinde bu enerji kinetik enerjiye dönüşür. Örneğin duran bir araba potansiyel enerjiye sahiptir. Araç harekete geçtiğinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Araç hözlandökça kinetik enerji artacaktör. Kinetik enerjinin simgesi Ek ve birimi jouledir. Potansiyel enerji, cisimlerin bulunduklarö fiziksel durumlardan ötürü depolandöğö kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldörölan bir cisim barajlarda biriken su sököştörölan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar potansiyel enerji yerden yüksekliğe veya cisimdeki değişikliğe bağlödör. Ep ile gösterilir. Cisimlerin bulunduklarö durumlardan dolayö sahip olduklarö enerjidir Çekim Potansiyel ve Esneklik Potansiyel olarak ikiye ayrölör çekimlli pottansiyl enrjii iki işçi yedikleri gödalardn sağladöklarö enerji sayesinde piyanoyu kaldörabilidirlr.yukarö kaldöröldöğönda piyanoda bir çeşit enerji depolamöş olur.depolanan bu enerjiye çekimli potansiyel enerji denir...

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kinetik enerji
1 yıl önce

Kinetik enerji, bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketine göre üç çeşit kinetik enerji vardır. Doğrusal bir yolda giden...

Kinetik enerji, Atalet momenti, Enerji, Hız, Potansiyel enerji, İş, Enerjinin korunumu
Kinetik Teori
1 yıl önce

kinetik enerjileri sürekli değişir. Bu bakımdan moleküllerin ortalama hızından ya da ortalama kinetik enerjisinden söz etmek daha anlamlıdır. Kinetik...

Kinetik teori, Basınç, Fizik, Fizik Portalı, Gaz, Hacim, Isaac Newton, Sıcaklık, Taslak, Teori, Moleküler
Enerji
1 yıl önce

Enerjinin önemi için diğer sebep; enerjinin alabileceği farklı biçimlerin sayısıdır. Kinetik enerji (hareket enerjisi) ve potansiyel enerji enerjinin...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Hidroelektrik Santralı, James Prescott Joule, Joule, Kalori, Kinetik enerji, Potansiyel Enerji, Potansiyel enerji
Enerji dönüşümü
1 yıl önce

termal enerji barındıran çoğu enerji biçimi, başka enerji biçimine verimli olarak dönüştürülebilir. Bu verim, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünde...

Enerjinin korunumu
1 yıl önce

söylenir. Enerji ne yok edilebilir ne de yoktan var edilebilir, ama enerji türü değişebilir, örneğin,dinamitin patlaması esnasında kimyasal enerji kinetik enerjiye...

Termal enerji
1 yıl önce

Termal enerji, ortam veya sistem sıcaklığı sonucunda ortamdaki veya sistemdeki bir cismin veya maddenin potansiyel ve kinetik enerjileri toplamını ifade...

Enerji biçimleri
1 yıl önce

Manyetik enerji Esneklik enerjisi Ses enerjisi Mekanik enerji Işık enerjisi Kütle (E=mc²) Bu enerji biçimleri, iki ana grubu ayrılabilir: kinetik enerji ve...

Enerji tasarrufu
1 yıl önce

Arabaların yakıttaki kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye ve hidroelektrik santrallerinin su akışındaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmesinde gözlemlenebildiği...