Kinetik Enerji

Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şeklidir. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, rölatif (bağıl, göreceli, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir taş belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi artar. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunum

Hareket eden cisimlerin sahib olduğu enerji şekli. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, reltaif (bağıl, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir roket belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi fazlalaşır. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır.

Diğer anlamları

kinetik enerji

Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji.

kinetik enerji

Türkçe kinetik enerji kelimelerinin İngilizce karşılığı.
kinetic energy

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Cvp: Potansiyel ve Kinetik enerji nedir? -------------------------------------------------------------------------------- Kinetik Enerji Nedir? Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler yani bu cisimlerin enerjileri vardör. Bu hareketinden dolayö cisimlerin sahip olduklarö enerjiye kinetik enerjidenir. Akan su, hareket halindeki araba, förlatölan bir taş, yüksekte uçmakta olan bir kuşun kinetik enerjileri vardör. Duran cisimlerin potansiyel enerjileri, cisimler hareket haline geçtiklerinde bu enerji kinetik enerjiye dönüşür. Örneğin duran bir araba potansiyel enerjiye sahiptir. Araç harekete geçtiğinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Araç hözlandökça kinetik enerji artacaktör. Kinetik enerjinin simgesi Ek ve birimi jouledir. Potansiyel enerji, cisimlerin bulunduklarö fiziksel durumlardan ötürü depolandöğö kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldörölan bir cisim barajlarda biriken su sököştörölan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar potansiyel enerji yerden yüksekliğe veya cisimdeki değişikliğe bağlödör. Ep ile gösterilir. Cisimlerin bulunduklarö durumlardan dolayö sahip olduklarö enerjidir Çekim Potansiyel ve Esneklik Potansiyel olarak ikiye ayrölör çekimlli pottansiyl enrjii iki işçi yedikleri gödalardn sağladöklarö enerji sayesinde piyanoyu kaldörabilidirlr.yukarö kaldöröldöğönda piyanoda bir çeşit enerji depolamöş olur.depolanan bu enerjiye çekimli potansiyel enerji denir...

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kinetik Enerji ilgili konular

 • Mekanik

  Cisimlerin denge ve hareketini inceleyen bilim dalı. Mekanik bütün makinaların ve yapıların projelendirilmesinde müracaat edilen ana kurallar t
 • Kinetik enerji

  Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şeklidir. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar
 • Enerji dönüşümü

  Enerji dönüşümü, enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma ka
 • Mekanik enerji

  Fizikte mekanik enerji, mekanik bir sistemin bileşenlerinde yer alan potansiyel ve kinetik enerjinin toplamı olarak ifade edilir. Bu enerji cismin h
 • Iç enerji

  İç enerji, bir maddenin; taneciklerinin öteleme, dönme, titreşim gibi hareketlerinden kaynaklanan kinetik enerji ile fiziksel ya da kimyasal bağ
 • Bernoulli İlkesi

  BERNOULLİ İLKESİ Enerjinin korunumu ilkesinin sıvılara uygulanmasından elde edilen prensip. Kararlı durumda bulunan bir sıvının enerjisi, ge
 • Enerjinin korunumu yasası

  Enerjinin korunumu fizikte, yalıtılmış bir sistemdeki enerjinin toplam miktarının sabit kalmasıdır. Buna göre enerji kaybolamaz ancak şeklin
 • Termal enerji

  Termal enerji, ortam veya sistem sıcaklığı sonucunda ortamdaki veya sistemdeki bir cismin veya maddenin potansiyel ve kinetik enerjileri toplamın
 • Enerji biçimleri

  enerji biçimi tanımlanır. Bunlar:
 • Esneklik enerjisi

  Esneklik enerjisi, bir maddenin veya fiziksel bir sistemin bünyesinde depolanan ve hacmini veya şeklini bozmak için gereken işin potansiyel mekani