Anlam, kavram manalarına gelir. Edebiyatta, özellikle Divan Edebiyatı'nda bazı kavranılan ifade etmek için kullanılan klişeleşmiş sözlere verilen addır. Mazmunlar benzetmeli, cinaslı ve nükteli sözlerdir. Örnek: Nergis: Göz Badem: Göz Keman: Kaş Ok: Kirpik Servi: Boy Serv-i Revan: Yürüyen sevgili Gonca: Dudak, ağız Yılan: Saç Gece: Saç İnci: Diş Daha önce hiçbir kimse tarafından söylenmemiş mazmunlara bikr-i mazmun denir.

MAZMUN (türkçe) anlamı
1. anlam
2. kavram
3. divan edebiyatında kimi kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan kalıplaşmış nükteli ve sanatlı söz: keman
4. ebru (kaş)
ok (kirpik) gibi. .
MAZMUN (türkçe) anlamı
5.
6. 1 . Anlam
7. kavram
2 . edebiyat Divan edebiyatında bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz.
MAZMUN (türkçe) anlamı
8. (Arapça) Erkek ismi 1. Borçluluk
9. kefalet. 2. Ödenmesi gereken şey.

Mazmun hakkında detaylı bilgi

Anlam, kavram manalarına gelir. Edebiyatta, özellikle Divan Edebiyatı'nda bazı kavranılan ifade etmek için kullanılan klişeleşmiş sözlere verilen addır. Mazmunlar benzetmeli, cinaslı ve nükteli sözlerdir.

Örnek:

Nergis: Göz Badem: Göz Keman: Kaş Ok: Kirpik Servi: Boy Serv-i Revan: Yürüyen sevgili Gonca: Dudak, ağız Yılan: Saç Gece: Saç İnci: Diş

Daha önce hiçbir kimse tarafından söylenmemiş mazmunlara bikr-i mazmun denir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kafir

Kafir Allah'a ve O’nun gönderdiği dinin esaslarını kabul etmeyen, beğenmeyen, inanmayan. Kafir lügatta; “örten, inkar eden, gizleyen ve çiftçi” manasınadır. Divan edebiyatında siyah rengi, sevgilinin saçını ve rengini bildirmek için mazmun olarak kullanılır. Dini bir tabir ...

Divan Edebiyatı

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesinin ...

Dibace

Dibace çoklukla mensur, bazen de mazmun eserlerin başında yer alan ve eserin yazılış nedeni ile içeriğini açıklayan başlangıç kısmıdır.

Edebiyat Terimleri

Edebiyat terimleri, edebiyatla ilgili tartışmalarda, sınıflandırmalarda, eleştirilerde, şiir ya da roman gibi yazın yapıtlarının çözümlemelerinde kullanılan terimlerdir.

Aşık Ömer

AŞIK ÖMER On yedinci yüzyıl halk şairlerinden. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1630 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Şiirlerinden birinde “Vatan-ı aslimiz Aydın ilidir.” diyen şairin bir ordu şairi olduğu ve Bursa, Varna, Bağdat, Sinop ve Kırım gibi ...

Fıtnat Hanım

Fıtnat Hanım on sekizinci asır divan şairlerinden. Asıl adı Zübeyde’dir. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Şeyhülislam Ebu İshakzade Mehmed Esad Efendinin kızıdır. Akrabalarının çoğu şair olan Fıtnat Hanım, sanatçı bir aile ortamı içinde yetişti. İlk ...

Aşık Öme

Doğum yeri ve tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır; bunların içinde doğruya en yakın görüneni, onun Konya'nın Hadim ilçesinin Gezleve köyünde 1651 yılında doğmuş olduğu yolundaki rivayettir. Düzenli bir medrese tahsili görmediği anlaşılmakla birlikte devrin kültür ...

Sebk-i Hindi

Edebiyatta (özellike divan edebiyatında) Hint tarzı, Hint biçemi demektir. Türk edebiyatında bir edebi akım olarak ortaya çıkmıştır. Hindistan`da, Babürlü Hint-Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlarca geliştirilmiştir.Edebiyatımızda XVII.yüzyıldan ...

Hüseyin Hatemi

Hüseyin Hatemi (d. 12 Aralık 1938[http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1998/03/31/35691.asp Aynı kıza aşık oldular, URL erişim tarihi:9 Temmuz 2008], İstanbul, Türkiye) Türk akademisyen, yazar ve hukuk profesörü.

Hüsrev Hatemi

Hasan Hüsrev Hatemi (d. 12 Aralık 1938, İstanbul, Türkiye) Türk tıp profesörü, iç hastalıkları uzmanı, yazar, şair.