Mecaz

Kısaca: Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecasında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise herhangi bir fikir kendi anlamının dışında bir amaçla kullanılır. ...devamı ☟

Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecasında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise herhangi bir fikir kendi anlamının dışında bir amaçla kullanılır.

Mecaz, bir kelimenin sözlük manasından başka manada kullanılmasıyla meydana gelir. Bu özelliği dolayısıyla mecazlar, günlük hayatta çok sık baş vurulan bir mana sanatıdır. Nitekim, teşbih, istiare, mecaz-ı mürsel, kinaye, tariz, teşhis ve intak, tecahül-i arif, hüsn-i ta'lil, mübalağa, tezat gibi sanatların hepsi aslında birer mecazdır.

Mecazlı anlatıma daha çok söze güzellik, canlılık, kuvvet ve zarafet kazandırmak için başvurulur. Bu sebeble mecazlar edebi ifadenin en önemli özelliklerindendir.

Mecaz

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.

Mecaz

Türkçe Mecaz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. metaphor, figurative expression, simile, trope

Mecaz

bir sözcüğün, söz öbeğinin etkili, çarpıcı olmak amacıyla karşıladığı kavram dışında yepyeni bir kavramı karşılayacak biçimde kullanılması, değişmece.

Mecaz

Türkçe Mecaz kelimesinin Fransızca karşılığı.
figure [la], trope [le]

Mecaz

Türkçe Mecaz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Allegorie, Metapher

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gerçek anlam
3 yıl önce

Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar. Örneğin tatlı sözcüğü Türkçede "şekerli"...

Söz sanatı
3 yıl önce

aşağıdaki gibi gruplanır. Teşbih (Benzetme) İstiare (Eğretileme) Mecaz (Değişmece) Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Antonomazi Eponim Sinekdoş Kinaye (Değinmece)...

Kinaye
3 yıl önce

anlatan üstü örtülü söz. Edebiyatta bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, hem mecazi anlamlara uygun olarak kullanmaktır. Bir kelimeyi gerçek anlamının dışında...

Kinaye, Ansiklopedi, Ali Nihad Tarlan, ,
Naylon
3 yıl önce

Naylon, İngilizce nylon sözcüğünden türetilmiş isim. Mecaz olarak düzmece, sahte anlamı katmak üzere isim tamlamalarında da kullanılmakla birlikte bu...

Şiir
3 yıl önce

şiiri farklı yorumlamalara uygun hâle getirir. Benzer biçimde mecaz, benzetme ve mecaz-ı mürsel gibi konuşmanın öğeleri daha önce algılanmamış farklı...

Edebiyat, Şair, Ritim, Ses, Aruz, Vezin, Kafiye, Şairler, Divan edebiyatı, Orhan Veli Kanık, Akımlar, Beş Hececiler, Dize
Tariz
3 yıl önce

gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün tersini kastetmektir. Tarizde mecaz-ı mürsel ve kinayedeki ilgiler yoktur. Tarizin güzel olması söyleyişteki...

Tariz, Edebiyat, Kinaye, Mecaz-ı mürsel, Taslak
Ense
3 yıl önce

kadınların boyun arkası güçlü bir cazibe yeridir. Türkçede "ense" kelimesi mecaz anlam kazanarak "ense kulak yerinde olmak, ense yapmak, ensesinde boza pişirmek...

Valkür
3 yıl önce

birlikte sanat eserlerinde ata binmiş bir şekilde olmalarının nedeni kurt için mecaz olan bir terimin Valkryja atı olarak yanlış çevirilmesidir. İngilizcede...

Valkür, Balder, Cüceler, Einherjar, Elf, Freyja, Freyr, Ginnungagap, Loki, Mitoloji, Norn