Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecasında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise herhangi bir fikir kendi anlamının dışında bir amaçla kullanılır.

Mecaz

Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecasında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise herhangi bir fikir kendi anlamının dışında bir amaçla kullanılır.

Mecaz, bir kelimenin sözlük manasından başka manada kullanılmasıyla meydana gelir. Bu özelliği dolayısıyla mecazlar, günlük hayatta çok sık baş vurulan bir mana sanatıdır. Nitekim, teşbih, istiare, mecaz-ı mürsel, kinaye, tariz, teşhis ve intak, tecahül-i arif, hüsn-i ta'lil, mübalağa, tezat gibi sanatların hepsi aslında birer mecazdır.

Mecazlı anlatıma daha çok söze güzellik, canlılık, kuvvet ve zarafet kazandırmak için başvurulur. Bu sebeble mecazlar edebi ifadenin en önemli özelliklerindendir.

Mecaz

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.

Mecaz

bir sözcüğün, söz öbeğinin etkili, çarpıcı olmak amacıyla karşıladığı kavram dışında yepyeni bir kavramı karşılayacak biçimde kullanılması, değişmece.

Mecaz

Türkçe Mecaz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. metaphor, figurative expression, simile, trope

Mecaz

Türkçe Mecaz kelimesinin Fransızca karşılığı.
figure [la], trope [le]

Mecaz

Türkçe Mecaz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Allegorie, Metapher

Mecaz (Aylin Zoi) sözleri

Aylin Zoi tarafından albümünde söylenen Mecaz adlı şarkının sözleri.

Gül diye
Boşver diye
Kusurumda keramet
Bul diye
Bu Aşk…
Zar gibi, kaşınan
Kabuk gibi
Havada uçuşan bir toz gibi


Bu Aşk…
Birini durduk yere
Öpmek gibi
Bu aşk bu aşk bu aşk
Kimine tek bir atımlık
Kurşun gibi
Bu aşk bu aşk bu aşk

Bu Aşk…
Az gibi tutarsız
Tehdit gibi
Dilinin kemiği yokmuş gibi
Kör gibi
Ben değil gibi
Kendini yeniden yazmak gibi...
Birini durduk yere
Öpmek gibi
Bu aşk bu aşk bu aşk
Kimine tek bir atımlık
Kurşun gibi
Bu aşk bu aşk bu aşk
Bu Aşk…

Mecaz (Eren Kazım Akay) sözleri

Eren Kazım Akay tarafından albümünde söylenen Mecaz adlı şarkının sözleri.

Gören de görü
Çok görmek istemez.
Hayat sarih nedendir.
Sorar. cevap almaz.
Hepimiz gidendir.
Gelen bulunmaz.

Ne versen az artık.
Verme. istemez.
Bu söz bana özeldir.
Her kulak işitmez.
Sesim az kırıktır.
Bilhassa duyulmaz.
Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.
Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.

Ne versen az artık.
Verme. istemez.
Bu söz bana özeldir.
Bilen kulak asmaz.
Sesim az kırıktır.
Bilhassa duyulmaz.
Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.
Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.

Sınır aşkı bulmak.
Derdin avunmak.
İçine dön. içine bak.
Derin derin.
Her girinti tuzak.
Dersin hazır durmak.
Kader oyunbaz.
Biz de burda bulunduk.
Yaz.

Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.
Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.
Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.
Belki de hayal gerçek.
Hayatım mecaz.

Gören de görü çok
Görmek istemez.
Hayat sarih nedendir. sorar.
Cevap almaz.
Hepimiz gidendir.
Gelen bulunmaz.

Sınır aşkı bulmak.
Derdin avunmak.
İçine dön. içine bak.
Derin derin.
Her girinti tuzak.
Dersin hazır durmak.
Kader oyunbaz.
Biz de burda bulunduk.
Yaz.

Hayal gerçek.
Hayatım mecaz.
Hayali gerçek.
Hayati mecaz.

Belki de...

İlgili konuları ara

Yanıtlar