Mediator

Mediator

1. anlamı i. arabulucu aracı, uzlaçtırıcı kimse; şefaatçi. mediatorship i. aracılık, arabuluculuk, uzlaştırma: şefaat, şefaatçilik. mediatory s. uzlaştırmayla ilgili, uzlaştırıcı; şefaate ait. ,aracı.
2. anlamı arabulucu.
3. anlamı araci.

Mediator

Mediator İngilizce anlamı ve tanımı

Mediator anlamları

  1. (noun) One who mediates; especially, one who interposes between parties at variance for the purpose of reconciling them; hence, an intercessor.

Mediator tanım:

Kelime: me·di·a·tor
Söyleniş: 'mE-dE-"A-t&r
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Late Latin, from mediare
1 : one that mediates; especially : one that mediates between parties at variance
2 : a mediating agent in a physical, chemical, or biological process

Mediator ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Go-between, Intermediary, Intermediator,

Mediator

İngilizce Mediator kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. mediador, arbitrador, conciliador, intercesor, intermediario, negociador, terciador

Mediator

İngilizce Mediator kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. médiateur; intermédiaire

Mediator

İngilizce Mediator kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vermittler

Mediator

İngilizce Mediator kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. mediatore; paciere; intercessore

Mediator

İngilizce Mediator kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. mediador

Mediator

i. aracı, arabulucu, uzlaştırıcı

Mediator

İngilizce Mediator kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. bemiddelaar, middelaar

Mediator

n. intervener; peacemaker, neutral reconciliator; one who mediates n. plectrum, small piece of plastic or metal used to pluck strings on musical instruments (Music); mediator, intervener; peacemaker, neutral reconciliator; one who mediates

Mediator

Almanca Mediator kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. mediatore (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hızlandırıcı
6 yıl önce

proteinler tarafından bağlanırlar. Aktivatör proteinler, aracı kompleksi ile (mediator complex) ile etkileşir, bu da polimeraz II ve genel transkripsiyon faktörlerini...

CRP
3 yıl önce

derecelendirmek mümkündür. ^ Yeh, Edward T.H. (1 Haziran 2004). "CRP as a Mediator of Disease". Circulation. 109 (21_suppl_1). ss. II-11-14. doi:10.1161/01...

CRP, Enflamasyon, Kan, Protein, Tıp, Konsantrasyon
Daugavpils
3 yıl önce

Semigalya Dükü Abraham Isaac Kook (1864–1935), haham, düşünür, diplomat, mediator, scholar Grzegorz Fitelberg (1879–1953), besteci ve oskestra şefi Isaac...

Louis Ignarro
3 yıl önce

Rajfer, WJ Aronson, PA Bush, FJ Dorey and LJ Ignarro. Nitric oxide as a mediator of relaxation of the corpus cavernosum in response to nonadrenergic, noncholinergic...

Louis Ignarro, Kişi, Taslak, Nitric oksit
Kenji Mizoguchi
6 yıl önce

the Founding of Manchuko and Mongolia 1932 The Man of the Moment/Timely Mediator (Toki no Ujigami) 1933 Gion Festival (Gion Matsuri) 1933 The Shimpu Group...

Arabuluculuk
3 yıl önce

intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres ve mediator olarak çok çeşitli isimler altında ifade etmişlerdir. Bazı kültürler arabulucuları...

Arabuluculuk, Hukuk, Taslak, İngilizce, Uyuşmazlık çözüm yöntemleri
Tasarım Örüntüleri
6 yıl önce

bir nesne grubu ile sağlanmasını olanaklı kılar. Arabulucu (İngilizce: mediator pattern) Birbiri ile bağlatılı olarak çalışan nesnelerin aynı çatı altında...

Tasarım örüntüleri, Erich Gamma, Nesne, Nesne Yönelimli Programlama, Sınıf, Vitrin (yazılım), Sineksıklet (yazılım), Vekil (yazılım), Sorumluluk(-lar) Zinciri (yazılım), Dekoratör (yazılım), Bileşik (yazılım)
Kazakistan
3 yıl önce

Erişim tarihi: 5 Eylül 2020.  ^ a b Malashenko, Alexey. "Nazarbayev as Mediator". Carnegie Moscow Center (İngilizce). 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından...

Kazaklar, Kazakça, Astana, Sovyetler Birliği, Rusya, Rusça, 16 Aralık, 1991, 1999, Acaristan, Afganistan, Afganistan Türkleri, Afrika Birliği, Ahıska Türkleri