Medikal

medikal

Türkçe medikal kelimesinin İngilizce karşılığı.
(Adjective) medical(Adjective) medicinal

medikal

1 . Tıbba ait, tıpla ilgili.
2 . İyileştiren, sağaltan.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tıp
3 yıl önce

Tıp, sağlık bilimleri dalı. İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları...

Tıp, Tıp
Medikal genetik
3 yıl önce

Medikal genetik, kısaca, genetiğin tıbba uygulanmasıdır. Medikal genetik, genel olarak, kalıtımsal varyasyonun, insan sağlığı ve hastalıklarıyla ilişkilerini...

Medikal entomoloji
6 yıl önce

Medikal entomoloji, insanda erişkin ya da genç evrelerinde parazitlenen, insana hastalık etkenleri bulaştıran, alerji ya da zehirleme yapabilen artropodların...

Medikal entomoloji, Bilim, Taslak
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
6 yıl önce

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık...

Panofobi
6 yıl önce

dahil her şeyden korkar. Belirsizlik ve süreklilik gösterir. Panphobia medikal kaynaklarda fobinin bir türü olarak tanımlanmaz. Terim ilk kez Théodule-Armand...

Onkoloji
3 yıl önce

'kanserbilim' olarak ifade edilebilir. Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji (Medikal Onkoloji), kanserli hastaların takip ve tedavisini yapar. Bu hastaların...

Onkoloji, Cerrahi, Kanser, Kanserbilim, Kanserli hasta, Kemoterapi, Radyoterapi, Tıp, Kanser ilacı, Kimyasal ilaç, Antikanser ilaç
EMedicine
3 yıl önce

ve Richard Lavely tarafından kurulmuş, internet üzerinde yer alan bir medikal veri tabanıdır. 2006 yılının Ocak ayında WebMD10 Şubat 2018 tarihinde Wayback...

EMedicine, 1996, 2006, Akademik, Doktor, Hastalık, Ocak, Tıp, İnternet
MedlinePlus
3 yıl önce

Medline Plus veya MedlinePlus Medikal Ansiklopedi, sağlık konusunda dünyadaki en büyük internet kütüphanesidir. ABD Millî Sağlık Kütüphanesi ve ABD Millî...

MedlinePlus, Sağlık, Tıp