medikal

1 . Tıbba ait, tıpla ilgili.
2 . İyileştiren, sağaltan.

medikal

Türkçe medikal kelimesinin İngilizce karşılığı.
(Adjective) medical(Adjective) medicinal

Yanıtlar