Medikal entomoloji, insanda erişkin ya da genç evrelerinde parazitlenen, insana hastalık etkenleri bulaştıran, alerji ya da zehirleme yapabilen artropodların tanıtıcı yapısal özelliklerini, üreme, gelişme, ve yayılışlarını, insanla olan ilişkilerinde patojen etkilerini, oluşturdukları hastalıkları ve tedavilerini, bu artropodlarla savaş ve bunlardan korunma olanaklarını inceleyen bilim dalıdır.

Medikal entomoloji

Medikal entomoloji, insanda erişkin ya da genç evrelerinde parazitlenen, insana hastalık etkenleri bulaştıran, alerji ya da zehirleme yapabilen artropodların tanıtıcı yapısal özelliklerini, üreme, gelişme, ve yayılışlarını, insanla olan ilişkilerinde patojen etkilerini, oluşturdukları hastalıkları ve tedavilerini, bu artropodlarla savaş ve bunlardan korunma olanaklarını inceleyen bilim dalıdır.

bilim-taslak

Medical entomology

İlgili konuları ara

Yanıtlar