Megreller

Tahmini nüfus 1.500.000 - 500.000. Güney Kafkasya, batı Gürcistan`ın alçak arazilerinde yaşarlar. Kendilerine Margali, ülkelerine Samargalo adını verirler. Megrelce Sovyet yönetiminde 20`li ve 30`lu yıllar arasında okullarda, yayınlarda, kitaplarda kullanılmıştır. Bugün de Gürcistan`da Megrelce çıkan birkaç yayın vardır. Resmi olarak Lazca ile Zan adlı bir dil grubunda kabul edilir, iki dil arasında anlaşma zor olsa da mümkündür (özelikle de Lazca`nın Hopa şivesi`yle Megrelce`nin Zugdidi şiv

Megreller

Tahmini nüfus 1.500.000 - 500.000. Güney Kafkasya, batı Gürcistan`ın alçak arazilerinde yaşarlar. Kendilerine Margali, ülkelerine Samargalo adını verirler. Megrelce Sovyet yönetiminde 20`li ve 30`lu yıllar arasında okullarda, yayınlarda, kitaplarda kullanılmıştır. Bugün de Gürcistan`da Megrelce çıkan birkaç yayın vardır. Resmi olarak Lazca ile Zan adlı bir dil grubunda kabul edilir, iki dil arasında anlaşma zor olsa da mümkündür (özelikle de Lazca`nın Hopa şivesi`yle Megrelce`nin Zugdidi şivesi arasında anlaşma oldukça ileri seviyededir). Yazılı edebiyatı kardeş dili Lazca gibi gelişmemiş olan Megrelce`nin yazımında Gürcü Alfabesi kullanılır.Gürcü-Ortodoks Kilisesi`ne bağlı Hıristiyan`dırlar.

Stalin döneminin ünlü devlet adamı L.Beria, ünlü müzisyen Katie Melua, Gürcüce`nin büyük şairi Konstantin Gamsakhurdia, bağımsız Gürcistan`ın Şeverdnadze tarafından devrilen ilk cumhurbaşkanı Zviad Gamsakhurdia, basketbolcu Zaza Pachulia da Megrel`dirler. Megrelce, Gürcistan`ın konuşucu sayısı açısından ikinci büyük dilidir.

Didou Nana önemli bir Megrel türküsüdür.Megreller şarap konusunda uzmandırlar.

Lazca ve Megrelce İlişkisi

Tür : Nasılsın ?
Meg : Muç`o rek ? 
Laz : Muç`o re ?


Tür : İyiyim
Meg : K`ay vorek
Laz : K`ay vore


Tür : Lazca biliyor musunuz ?
Meg : Lazuri giçkunan o ?
Laz : Lazuri giçkunan i ?


Tür : Evet,biliyorum
Meg : Ko,miçkun
Laz : Ho,miçkun


Tür : Bolca Lazca konuşmaya ihtiyacım var.
Meg : Lazuri breli ragadi moz`nelu.
Laz : Lazuri dido oğarğalu domaç`irs.


Tür : Benim adım İsmail`dir.
Meg : Ma İsmail bcoxo.
Laz : Ma İsmail mcoxons.


Tür : Lazca öğrenmek istiyoruz !
Meg : Lazurişi gurapa mok`ona !
Laz : Lazurişi oguru minonan !


Tür : Çok teşekkür ederim.
Meg : Did mardobas mugoşinamt.
Laz : Didi mardi gi3`umert.


Tür : Ben bir Laz`ım !
Meg : Ma arti Lazi vorek !
Laz : Ma a Lazi vore !


Tür : Yaşasın halkların kardeşliği !
Meg : Skidas Xalxepişi Cimapoba !
Laz : Sk`idas Xalk`epeşi Cumapoba !


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar