Megreller

Tahmini nüfus 1.500.000 - 500.000. Güney Kafkasya, batı Gürcistan`ın alçak arazilerinde yaşarlar. Kendilerine Margali, ülkelerine Samargalo adını verirler. Megrelce Sovyet yönetiminde 20`li ve 30`lu yıllar arasında okullarda, yayınlarda, kitaplarda kullanılmıştır. Bugün de Gürcistan`da Megrelce çıkan birkaç yayın vardır. Resmi olarak Lazca ile Zan adlı bir dil grubunda kabul edilir, iki dil arasında anlaşma zor olsa da mümkündür (özelikle de Lazca`nın Hopa şivesi`yle Megrelce`nin Zugdidi şiv...

Megreller hakkında bilgiler

Tahmini nüfus 1.500.000 - 500.000. Güney Kafkasya, batı Gürcistan`ın alçak arazilerinde yaşarlar. Kendilerine Margali, ülkelerine Samargalo adını verirler. Megrelce Sovyet yönetiminde 20`li ve 30`lu yıllar arasında okullarda, yayınlarda, kitaplarda kullanılmıştır. Bugün de Gürcistan`da Megrelce çıkan birkaç yayın vardır. Resmi olarak Lazca ile Zan adlı bir dil grubunda kabul edilir, iki dil arasında anlaşma zor olsa da mümkündür (özelikle de Lazca`nın Hopa şivesi`yle Megrelce`nin Zugdidi şivesi arasında anlaşma oldukça ileri seviyededir). Yazılı edebiyatı kardeş dili Lazca gibi gelişmemiş olan Megrelce`nin yazımında Gürcü Alfabesi kullanılır.Gürcü-Ortodoks Kilisesi`ne bağlı Hıristiyan`dırlar.

Stalin döneminin ünlü devlet adamı L.Beria, ünlü müzisyen Katie Melua, Gürcüce`nin büyük şairi Konstantin Gamsakhurdia, bağımsız Gürcistan`ın Şeverdnadze tarafından devrilen ilk cumhurbaşkanı Zviad Gamsakhurdia, basketbolcu Zaza Pachulia da Megrel`dirler. Megrelce, Gürcistan`ın konuşucu sayısı açısından ikinci büyük dilidir.

Didou Nana önemli bir Megrel türküsüdür.Megreller şarap konusunda uzmandırlar.

Lazca ve Megrelce İlişkisi

Tür : Nasılsın ?
Meg : Muç`o rek ? 
Laz : Muç`o re ?


Tür : İyiyim
Meg : K`ay vorek
Laz : K`ay vore


Tür : Lazca biliyor musunuz ?
Meg : Lazuri giçkunan o ?
Laz : Lazuri giçkunan i ?


Tür : Evet, biliyorum
Meg : Ko, miçkun
Laz : Ho, miçkun


Tür : Bolca Lazca konuşmaya ihtiyacım var.
Meg : Lazuri breli ragadi moz`nelu.
Laz : Lazuri dido oğarğalu domaç`irs.


Tür : Benim adım İsmail`dir.
Meg : Ma İsmail bcoxo.
Laz : Ma İsmail mcoxons.


Tür : Lazca öğrenmek istiyoruz !
Meg : Lazurişi gurapa mok`ona !
Laz : Lazurişi oguru minonan !


Tür : Çok teşekkür ederim.
Meg : Did mardobas mugoşinamt.
Laz : Didi mardi gi3`umert.


Tür : Ben bir Laz`ım !
Meg : Ma arti Lazi vorek !
Laz : Ma a Lazi vore !


Tür : Yaşasın halkların kardeşliği !
Meg : Skidas Xalxepişi Cimapoba !
Laz : Sk`idas Xalk`epeşi Cumapoba !
Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Megreller maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Laz

Antik Çağdan günümüze değin Güney batı Kafkasya ve Kuzey Doğu Anadolu’da yaşayan bir halkın kendini tanımladığı isim.

Lazca

Lazca (Lazca: Lazuri nena, Gürcüce Çanuri ena, ჭანური), Türkiye'nin Doğu Karadeniz kıyı şeridinde Rize ilinin Pazar ilçesinde bulunan Melyat deresinden itibaren ve Gürcistan'ın Türkiye' ile paylaştığı Sarp köyüne dek yaşayan Laz halkı ...

Gürcüler

Gürcüler (Gürcüce: Kartvelebi veya Kartveli eri). Kafkasya'nın yerli halklarından biri. Diğer Kafkas halkları gibi Karadeniz’in doğu kesimine, Büyük Kafkas Dağları ile Küçük Kafkas Dağları arasına yerleşmişlerdir. Gürcülerin büyük bölümü bugün Gürcistan’da ...

Megrel

Megreller ya da Mergeller, Margallar, Mengreller, Mingreller (Megrelce: მარგალეფი Margalepi; Lazca მარგალეფე Margalepe; Gürcüce: მეგრელები / Megrelebi; Svanca: tekil ზანა̈რ Zanär, çoğul მჷზან Mәzan; Abhazca: ...

Samegrelo

Samegrelo (Gürcüce: სამეგრელო), Gürcüstan`ın batısında, tarihsel bölgelerden biridir. Eskiden Odişi olarak adlandırılıyordu. Samegrelo`nun kuzeybatısında Abhazya, kuzeyinde Svaneti, doğusunda İmereti, güneyinde Guria ve batısında ...

Laz Müziği

Laz müziğinin geçmişi çok kadim zamanlara dayanmaktadır. Kolhis'den günümüze değin ulaşan süreç içinde birçok kültürden ve medeniyetten etkilenerek çeşitlilik kazanmıştır.

Svanetya

Svaneti (Gürcüce: სვანეთი), Gürcistan’ın tarihsel bölgelerinden biridir ve ülkenin kuzeybatı bölümünde yer alır.