Mehmed Besim Bey

Kısaca: Mehmed Besim Bey (d. 1828 - ö. 1892), Osmanlı siyasetçisi. ...devamı ☟

Mehmed Besim Bey (d. 1828 - ö. 1892), Osmanlı siyasetçisi. Darphane-i Amire Defterdarı müşir ve vezir Ali Rıza Efendi’nin oğludur. Dini ilimler ve yabancı dil eğitimi almış ve 12 yaşında iken Mektubi-i Sadr-ı Ali odasına girmiştir. 1854 senesinde Hariciye Nezareti’nde mektupçuluğa, ardından Deavi Nezareti Muavinliği’ne ve Meclis-i Vala üyeliğine getirilmiştir. Bir süre Hariciye’de çalışmış, Divan-ı Hümayun Beylikçiliği’nde, Şura-yı Devlet üyeliğinde bulunmuştur. 19 Mayıs 1872 - 29 Temmuz 1872 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Bu görevinden sonra Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reisliği’ne getirilmiştir. 1888 yılında emekli olmuştur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.