Mehmed Cemaleddin Efendi

Kısaca: Şehzade Mehmed Cemaleddin Efendi ( d. 28 Ekim 1890, Yıldız Sarayı- ö. 18 Kasım 1946, Beyrut, Lübnan). Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade Mehmed Şevket Efendi'nin oğludur. Harbiye Mektebi'nin şehzadelere mahsus kısmını bitirdi Tuğgeneralliğe kadar yükseldi. Milli Mücadele'nin hazılanış aşamasına katıldı. Türk Musikisi öğrendi. Ut ve Lavta çalardı. Besteciliklede uğraşmış ve Müstear Sirto'su günümüze ulaşmıştır. Türk Musikisi'ni himaye etmiş ve müzisyenler ...devamı ☟

Şehzade Mehmed Cemaleddin Efendi ( d. 28 Ekim 1890, Yıldız Sarayı- ö. 18 Kasım 1946, Beyrut, Lübnan). Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade Mehmed Şevket Efendi'nin oğludur. Harbiye Mektebi'nin şehzadelere mahsus kısmını bitirdi Tuğgeneralliğe kadar yükseldi. Milli Mücadele'nin hazılanış aşamasına katıldı. Türk Musikisi öğrendi. Ut ve Lavta çalardı. Besteciliklede uğraşmış ve Müstear Sirto'su günümüze ulaşmıştır. Türk Musikisi'ni himaye etmiş ve müzisyenlerle dotluk kurmuştur. Cemile Destaviz Hanım Efendi ile evlenmiş ve iki oğlu olmuştur . Mezarı, Beyrut'tadır. Oğulları ; #Şehzade Mahmud Hüsameddin Efendi #Şehzade Süleyman Saadeddin Efendi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cemaleddin Efendi
7 ay önce

Mehmed Cemaleddin Efendi (d. 1848, İstanbul - ö. 1917, İskenderiye) Osmanlı din adamı, şeyhülislam ve hukukçusu. Şeyhülislamlığı II. Abdülhamid dönemiyle...

Mehmed Şevket Efendi
7 ay önce

Sarayı'nda evlendiler. Çiftin 1 Mart 1891'de doğan tek çocuğu Mehmed Cemaleddin Efendi'in annesiydi. Şevket, Malta Köşkü'na sahipti. Yetenekli bir piyanistti...

Mehmed Ziyaeddin Efendi
7 ay önce

Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi (d. 26 Ağustos 1873, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu - ö. 30 Ocak 1938, İskenderiye, Mısır), Osmanlı padişahı V. Mehmed Reşad'ın...

Osmanlı Şeyhülislamları Listesi
7 ay önce

Abdurrahman Nesib Efendi (1911 - 1912) Mehmed Cemaleddin Efendi (1912 - 1913) Mehmed Esad Efendi (1913 - 1914) Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1914 - 1916)...

Osmanlı şeyhülislamları listesi, 1424, 1431, 1436, 1460, 1480, 1488, 1495, 1496, 1503, 1526
Mehmed Esad Efendi
8 ay önce

Mehmed Esad Efendi, (d. 1847, İstanbul - ö. 1931, İstanbul) Osmanlı Devleti şeyhülislamı, kazasker, müderris, Lehcetü'l-Lügat adlı sözlüğün yazarı. İstanbul...

Samsun Mevlevîhânesi
4 yıl önce

1852-?: Mustafa Efendi 1857-1862: Antalyalı Hasan Dede 1862-1867: Hafız Ali Dede 1867-1893: Cemaleddin Efendi 1893-1904: Laz Mehmed Efendi (vekaleten) 1904-1911:...

Hasan Fehmi Efendi
7 ay önce

ve başka zamanlarda verdiği konferanslarda Cemaleddin Afgani'ye cevaplar verdi. Verdiği fetva ile Cemaleddin Afgani'nin doğru yoldan ayrıldığını ve küfre...

Abdurrahman Nesib Efendi
4 yıl önce

Abdurrahman Nesib Efendi (d. Üsküp, 1842 - ö. İstanbul, 11 Mart 1914), Osmanlı şeyhülislamı. Babası Üsküp Nâibi Halil Fevzi Efendi'dir. Eğitimine Lipova'da...