Mehmed Tapar

Mehmed Tapar ya da Gıyaseddin Mehmed Tapar (ö. 1118) Büyük Selçuklu Sultanı ve Melikşah`ın oğlu.

Mehmed Tapar ya da Gıyaseddin Mehmed Tapar (ö. 1118) Büyük Selçuklu Sultanı ve Melikşah`ın oğlu.

Yeğeni Müizzeddin Melikşah`tan sonra Bağdad`da Selçuklu tahtına çıktı. Bağdad`da hüküm sürmesinden dolayı Selçuklu hanedanının başı olarak sayılıyordu ama Horasan`da hüküm süren kardeşi Sultan Sencer daha büyük bir güce sahipti. 1107`de Halep atabeyi Rıdvan`la birlik olup Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan`la çarpıştı (Musul Savaşı). I. Kılıçarslan savaşı kaybederek öldü. Mehmet Tapar 1118`de öldü ve yerine II. Mahmud geçti. Ancak Sultan Sencer Selçuklu dünyasının en kuvvetli hükümdarı olarak hüküm sürmeye devam etti.

Türk-tarihi-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.