Melamin

Kısaca: Saç, deri ve gözün damar tabakasının rengini veren pigment ...devamı ☟

melamin
Melamin

Melamin, sıklıkla beyaz kristal formda olan ve nitrojenden içeriğinden zengin organik bir kimyasaldır.

Melaninin başlıca görevi vücudu güneşin morötesi ışınlarına karşı korumaktır. Melaninden yoksun deriler deri kanselerine karşı daha dayanıksızdırlar. Örne­ğin akşınlarda (albinizm hastalığı olan kişilerde) melanin maddesi doğuştan ol­madığı için bu kişilerin deri kanserine yakalanma olasılıkları daha büyüktür. Melaninin çok yoğun olarak bulunması da aşırı ısı kaybına ve D vitamini oluşu­munda aksaklıklara yolaçar. Derinin bu çeşitli görevleri mikrop sal­dırılarına, bu denli açık oluşu ve kimya­sal etkenlerden gördüğü zararlar deri hastalıklarının çok sayıda olmasının ne­denini açıklar. Çeşitli deri hastalıkları vardır. Bunların daha iyi anlaşılabilmesi için, önce temel deri bozukluklarının neler olduğunun incelenmesi gerekir. Ancak hastalığın başlangıç belirtilerinin çoğu zaman ikincil bir bozuklukla mas­kelendiğini de unutmamak gerekir. Bu durumda deride ek bir hastalık söz ko­nusu olabilir. Örneğin çakmak hastalığı da denilen impetigo lekeleri ortaya çı­kar; ya da kurumuş balı andıran sarımsı renkte kabuklar oluşur. Deride bir kalın­laşma da görülebilir. Bu durumda deri morumsu bir renk ve kaba bir görünüm alır.En basit deri hastalığı belirtisi, üzerine bastırılınca kaybolan kırmızı, kanlı bir leke (eritem)dir.

Eritem yayılarak kızıl, kızamık ve kıza­mıkçık gibi döküntülü hastalıkların; ço­ğunlukla ilaç (barbitürikler, kinin, belladon, v.b.) kökenli zehirlenmelerin; çı­banlardan altı hafta sonra ortaya çıkan frengi kökenli rozeolün (bu durumda, yaygınlaşmış bir eritem varsa bir frengi olasılığı üzerinde durulmalıdır) belirtisi haline gelebilir. Eritem yayılmayıp yerel niteliğini korursa, önce dış nedenlerin var olup olmadığını araştırmak gerekir. İntertrigo (deri kıvrımlarında yerleşen bir hastalık), yılancık ve streptokokların yolaçtığı yüksek ateşli başka deri yangı­ları gibi hastalıklardan ileri gelen eritem ler de vardır.

Sınırları belirgin, oval ve haftalarca sü­ren tek bir eritem lekesi bir ilaç zehir­lenmesi belirtisi olabilir. Kimi zaman, eritem renklenir. Bu renk­lenme bacak varislerinin yolaçtığı deri yangısında ya da vitamin eksikliğinden doğan pellagra eritemlerinde görülür. Deride lekelerle birlikte pul pul dökül­meler de görülürse, bu durum döküntülü eritem olarak adlandırılır. Pulsu dö­küntü yaygınlaşırsa, kızıl gibi döküntülü eritem olarak adlandırılır. Pulsu dökün­tü yaygınlaşırsa, kızıl gibi döküntülü bir hastalığın iyileşme evresini belirtebilir Pulsu döküntülerin süreğenleşmesi du­rumunda hemen her zaman zehirlenme sonucunda görülen eritrodermiden sözedilir.

Pulsu döküntü yerelse ve çok sayıda be­yaz pul içerir. yorsa daha çok dizlerde ve dirseklerde beliren sedef hastalığı söz konusudur. Eğer buna karşılık pullar in­ce ve toz gibiyse, bu durum kepek has­talığı olarak adlandırılır. Bu bozuklukta, döküntü pembe veya alacalı olabilir. Mikroplu deri hastalıklarında ve mantar hastalıklarında da sedefe benzeyen dö­küntülü eritemler görülür.

Melamin, genellikle nerelerde kullanılır?

Melamin, plastik ürünlerde, yapıştırıcılarda, tezgahlarda, tabak-çanakta, beyaz yazı tahtalarında yaygın olarak kullanılır.

Neden melamin süt ve bebek toz mamalarına eklendi?

Gıdanın hacmini arttırmak amacıyla melaminin çiğ süt ve bol miktarda su ile karıştırılması, sulandırmanın etkisine bağlı olarak sütün protein miktarını azaltır. Bu sütü, yoğurt, dondurma, kahve, çikolata gibi ileri ürünleri üretmek üzere kullanan şirketler, normalde protein içeriğini tespit etmek amacıyla nitrojen miktarını ölçen bir test kullanırlar. Ortama melamin eklenmesi, sütün nitrojen miktarını artıracağından protein miktarını da görünürde yükseltir. Gıdalara melamin eklenmesi, hem Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)/Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hem de herhangi bir ulusal otorite tarafından onaylanmamaktadır.

Melamin diğer hangi gıdasal ürünlerde bulunur?

2007 yılında, Birleşik Devletler’de kedi ve köpek mamalarının hazırlanmasında kullanılmak üzere Çin’ den ithal edilen buğday ve pirinç protein konsantrelerinde melamin tespit edilmiştir. Bunun sonucunda da böbrek yetmezliğine bağlı büyük sayıda kedi ve köpek ölümleri meydana gelmiştir. Bu olay sonrasında, piyasada melamin ile muamele edilmiş bir dizi bebek mamaları, yoğurt ve kutu kahveler tespit edilmiştir. Tüm bu ürünler, büyük olasılıkla melamin ile bulaşmış sütten üretilmişti.

Dipnot: Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Başkanı Samim Saner, içinde yüzde 15′ten fazla süt bulunan ürünlerden melamin içeriği kilogramda 2,5 miligramın üzerinde olanların ithaline izin verilmemesi gerektiğini bildirerek, ‘Kontroller yapılmazsa Türkiye’de de melamin faciası yaşanabilir’ dedi.

Kanser yapıcı etkiye sahip

Melamin tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Henüz insan sağlığı üzerindeki direkt etkileri bilinmese de; hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarında yan etkileri ile ilgili bilgiler izlenmiştir. Hayvan deneylerinde melaminin tek başına mesane taşı oluşumuna neden olduğu gösterilmiştir. Melamin tozunda yer aldığı ihtimalinden yola çıkılarak siyanürik asit ile bir araya gelen melamin, kristaller oluşturarak böbrek taşı gelişimine neden olurlar. Bu küçük kristaller, böbrekteki küçük kanalları tıkayarak idrar üretimini engeller, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olurlar. Melaminin bazı durumlarda hayvanlarda kanser yapıcı etkisi olduğu da gösterilmiştir. Ancak, insanlarda karsinojenik olduğunu gösteren kanıtlar yeterli değildir.

Böbreklerde taşa neden oluyor

Melamin zehirlenmesinin bulguları nelerdir?

Huzursuzluk, idrarda kan görülmesi, çok az veya hiç denecek kadar idrara çıkma, böbrek enfeksiyonlarının bulguları, yüksek kan basıncı.

Böbrek taşı ve yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Böbreklerin tutulum derecesine bağlı olarak hastalara bir dizi tedavi verilir. Bol sıvı verilmesi ve idrarın alkilleştirilmesi ile elektrolit ve asit-baz dengesinin sağlanması, ileri dönemde de hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanması ve gerekirse taşların cerrahi yoldan alınması gerekebilir.

melamin

Almanca melamin kelimesinin İngilizce karşılığı.
(das) n. melamine, white crystalline compound used in the production of resin; plastic substance formed from melamine resin

melamin

Türkçe melamin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Melamin (das) ] n. melamine, white crystalline compound used in the production of resin; plastic substance formed from melamine resin
n. melamine

melamin

sentetik reçinelerin üretiminde kullanılan kimyasal madde.
bu maddeden yapılmış.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Melamin
1 yıl önce

Melamin, organik bileşik, plastik madde üretiminde endüstriyel kimyasal maddedir. formaldehitle birleştiğinde ısı ile sertleşir. Melamin %66 oranında azot...

Melanin
1 yıl önce

Melanin, suda erimeyen genellikle kahverengi-sarı, fazla yoğunlaştığı bölgelerde kara renkli bir pigmenttir. Doğadaki üç kahverengi pigmentten biridir;...

Melanin, Anatomi, Taslak
Kumb Mela
1 yıl önce

Kumb Mela Festivali veya kısa adıyla Kumb Mela, (Devanagari: कुम्भ मेला) Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal...

Melan
5 yıl önce

Melan'da Osmanlı döneminden kalma Melan Tekkesi yer almaktadır. Melan idari birimi Begjunec, Bellova, Cerjan, Greva, Ilnica, Melan, Pejka, Pjeça, Rabdisht, Trena...

Belenli, Bayramören, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Bayramören, Akseki, Bayramören
Kepçe (mutfak)
5 yıl önce

diğer mutfak aletleri gibi paslanmaz çelik alaşımlar'dan yapılır, bunun yanında alüminyum, gümüş, plastik ve melamin gibi malzemelerden de yapılabilir....

Tuzluk
1 yıl önce

kapaklı tuzluklar 1858 yılında ilk kez John Mason tarafından yapılmıştır. Plastik, cam, melamin ve paslanmaz çelik gibi pek çok materyalden yapılabilirler....

Tuzluk, 1858, 19. yüzyıl, Karabiber, Tuz
Bağlayıcı
5 yıl önce

Başlıca bağlayıcı diğer adıyla reçine tipleri akrilik, epoksi, alkid, melamin, poliüretanlardır. Boyanın adlandırılmasında genellikle reçine tipi esas...

Melanozom
5 yıl önce

Pigmentlerin içine yerleşmesinden önceki evresine premelanozom denir. Melanin üretiminde etkili olan aminoasit tirozin, enzim ise tirozinazdır. Melaninin...

Melanozom, Akşınlık, Aminoasit, Enzim, Hayvanlar alemi, Hücre, Işık, Melanin, Oksidasyon, Organel, Pigment