mera

Hayvanların otladığı yer, otlak. Arâzinin hayvan otlatılmaya ayrılan kısmına mer’a denir. Kamu hukûku köy kânununa göre mer’a, köy tüzel kişiliğini meydana getiren esaslardan biri olan arâziyi ifâde eder. Köy sınırları çizilirken ve köye âit mallar tesbit edilirken, mer’alar göz önünde tutulur.

Mera

Hayvanların otladığı yer, otlak. Arazinin hayvan otlatılmaya ayrılan kısmına mer’a denir. Kamu hukuku köy kanununa göre mer’a, köy tüzel kişiliğini meydana getiren esaslardan biri olan araziyi ifade eder. Köy sınırları çizilirken ve köye ait mallar tesbit edilirken, mer’alar göz önünde tutulur. Bazı mer’alar birkaç köy tarafından müşterek olarak kullanılabilir. Mer’a, köyün müşterek malları arasında kabul edilir. Yalnız bütün mer’alar kamu emlakı olmayıp, özel kişilere ve kamu tüzel kişilere ait olanlar da vardır. Bunlardan kiraya verilecek olanlarda yeterli ot bulunması şartı aranır.

Bazı mer’alarda, daha verimli hale getirilip hayvanların istifade edebilmesini sağlamak için gübreleme, otlama kontrolu, zararlı ot mücadelesi, kireçleme, tohumlama gibi işlemler; bir kısmında da orman haline getirilmesi için fideleme çalışmaları yapılır.

mera

otlak.

mera

Otlak, çayırlık:
"Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı."- Ö. Seyfettin.

mera

İspanyolca mera kelimesinin İngilizce karşılığı.
[mero] adj. mere; sheer

mera

Türkçe mera kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Mera] adj. pure, mere
adj. mere; sheer
adj. mere, just

mera

Türkçe mera kelimesinin Fransızca karşılığı.
pâturage [le], parc [le]

mera

Türkçe mera kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grasland, Weide, Weideplatz

Yanıtlar