Mere Hüseyin Paşa

Kısaca: Mere Hüseyin Paşa Genç Osman`ın Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek idam edildiği ve zihin özürlü amcası I. Mustafa`nın ikinci kez tahta geçirildiği anarşi 13 Haziran 1622-8 Temmuz 1622 ve 5 Şubat 1623-30 Ağustos 1623 tarihleri arasında toplam yedi ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı Devleti tarihinde Türkçe bilmeyen tek sadrazam olduğu rivayet edilir. Lakabının da, kellesini istediği kişiler için söylediği ve Arnavutça "a ...devamı ☟

Mere Hüseyin Paşa Genç Osman`ın Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek idam edildiği ve zihin özürlü amcası I. Mustafa`nın ikinci kez tahta geçirildiği anarşi 13 Haziran 1622-8 Temmuz 1622 ve 5 Şubat 1623-30 Ağustos 1623 tarihleri arasında toplam yedi ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı Devleti tarihinde Türkçe bilmeyen tek sadrazam olduğu rivayet edilir. Lakabının da, kellesini istediği kişiler için söylediği ve Arnavutça "alınız" anlamına gelen "mere" sözcüğünden kaynaklandığı söylenir.

}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hüseyin Paşa
6 yıl önce

Lala Hüseyin Paşa (d. ?, ö. 1572), II. Selim'in lalası Maryol Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı Mere Hüseyin Paşa, Osmanlı sadrazamı Mezamorta Hüseyin Paşa...

Lefkeli Mustafa Paşa
5 yıl önce

idi. 8 Temmuz 1622'de I. Mustafa'nın tayasının kocası olduğu için Mere Hüseyin Paşa yerine sadrazam olarak tayin oldu. Sultan Mustafa devlet işleriyle...

Lefkeli Mustafa Paşa, 1622, 1922, 21 Eylül, 8 Temmuz, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bursa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa
Kemankeş Kara Ali Paşa
2 yıl önce

etmiştir. Eylül 1623'te I. Mustafa'nın ikinci padişahlık döneminde Mere Hüseyin Paşa'nın kendisine karşı çıkan ulema ve kapıkulu askerine karşı dengesiz...

Kemankeş Kara Ali Paşa, Kemankeş Kara Ali Paşa
Gürcü Hadım Mehmed Paşa
6 yıl önce

sadrazamlıktan çekildi. Yerine ikinci kez Mere Hüseyin Paşa sadrazamlığa tayin edildi. Gürcü Hadım Mehmed Paşa Bursa'ya sürgüne gönderildi. 9 Eylül 1623'te...

Hüseyin Hilmi Paşa
2 yıl önce

göstermişlerdir. Hüseyin Hilmi Paşa bu sayede Kâmil Paşa kabinesine Dahiliye Nazırı olarak getirildi (27 Kasım 1908). Kâmil Paşa'nın istifasından dolayı...

Hüseyin Hilmi Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa
Seyyid Hasan Paşa
6 yıl önce

Seyyit Hasan Paşa, bazen Karahisarî Hasan Paşa (d. ?, Şebinkarahisar - ö. 1748, Diyarbakır), I. Mahmud saltanatında, 23 Ağustos 1743 - 9 Ağustos 1746...

Seyyid Hasan Paşa, 1743, 1746, 23 Ağustos, 9 Ağustos, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa
Hüseyin Gezer
6 yıl önce

Hüseyin Gezer (1920 - 27 Aralık 2013), Türk heykeltıraş. 1920 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kıravga Köyü'nde doğdu. İlkokulu Mut'ta, ortaokulu Silifke'de...

Hüseyin Gezer, 1920, Balıkesir, Hasan Ali Yücel, Heykeltraş, Mut, Paris, Silifke
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa
2 yıl önce

mecliste hükûmet kuvvetlerinin serdari olarak Kaptan-ı­ deryA Küçük Hüseyin Paşa görevlendirildi. Pazvandoğlu'nun kuvvetleriyle çeşitli cep­helerdeki...