MERHALE (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Derece
3. basamak
4. aşama
5. evre:
Bu yolun üstünde Edirne bir konak
6. hürriyet bir merhaledir.- F. R. Atay.
7. 2 . eskimiş Varılması istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri
8. konak
9. menzil
3 . eskimiş Bir yolcunun sekiz saatte gidebileceği mesafe.
MERHALE (türkçe) anlamı
10. aşama
11. evre
12. varılması istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri
13. konak
14. menzil
MERHALE (türkçe) ingilizcesi
1. stage
2. phase
MERHALE (türkçe) fransızcası
1. étape [la]
2. station [la]
MERHALE (türkçe) almancası
1. n. Etappe
2. Zwischenstufe
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ebru

Ebru Alm. Marmorierung, Flammierung (f), Fr. Marbrure (f), İng. Marbling. Türk Güzel Sanatlarından bir tür kağıt bezeme, süsleme sanatı. Bir zamanlar ülkemizde çok yaygın olan bu sanat, günümüzde diğer klasik Türk sanatları gibi unutulmaya yüz tutmuştur. Kitap sanatlarımız ...

Liberalizm

Gerek ekonomi felsefesinde gerekse siyaset felsefesinde devlet, toplum ve birey arasındaki tüm ilişkilerde bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran; her bireyin vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan ekonomik ve siyasal öğreti.

Bütçe

BÜTÇE Alm. Budgat (m), Etat (m), Haushaltplan (m), Fr. Budget (m), İng. Budget. Kamu kesiminin gelecek bir dönem için kaynak-harcama dengesini yansıtan ve parlamenter demokrasilerde yasama organının, yürütme organına kamu harcaması yapma ve kamu gelirlerini toplama konusunda verdiği ...

Baro

BARO Alm. Rechtsanwaltskammer (f), Fr. Barreau (m), İng. Bar. Avukatlık mesleğine mensub olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ...