tasavvuf

Öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, İslam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski İran düşüncelerinin etkisiyle sistemleşen gizemci, dini ve felsefi öğreti.

TASAVVUF (türkçe) anlamı
1. 1 . Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım:
2. Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!- F. R. Atay.
3. 2 . din b. (***)Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti
4. İslam gizemciliği.

Tasavvuf hakkında detaylı bilgi

Tasavvuf, öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, İslam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski İran düşüncelerinin etkisiyle sistemleşen gizemci, dini ve felsefi öğreti.

Tanrı’yı tek gerçeklik olarak gören ve varolan her şeyi, tüm olay ve fenomenleri Tanrı’nın tecellisi olarak kabul eden tasav­vuf, insan yaşamının en yüksek amacının, temaşa ve vecd yoluyla Tanrı’ya erişmek olduğunu söyler. Başka bir deyişle, evrenin vacip ya da zorunlu değil de mümkün olduğunu, yani kendi kendine varolmayıp, Tanrı’nın varlığından dolayı tecelli eden, var görünen bir evren olduğunu, insanın ise bütün evreni bir bütünlük içinde yansıtan, Tanrı’dan gelip yine Tanrı’ya dönecek olan ölümsüz bir özün, bitmeyen bir yaratıcı gücün taşıyıcısı olduğunu dile getiren Tasavvuf, varlığın birliği görüşünü benimsemiştir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türk Tarihinde Tasavvuf Ve Tarikatlar

Dünyadaki bütün dinlerin kalbî, ruhî ve ahlâkî yönü vardır. Bunun yaygın adına ise Mistizm denir. Mistik faaliyetlerin bizim medeniyetimizdeki adı ise Tasavvuftur.

Rabıta (tasavvuf)

Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir.

Râbıta (tasavvuf)

Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir. Etimolojik açıdan râbıta sözcüğü ``rabt`` kökünden türemiştir ve “birleştirmek” ve “bağlamak” anlamlarına sahiptir.

Tarih Ve Tasavvuf Sohbetleri

Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Nihad Sâmi Banarlı'nın tasavvuf hakkındaki görüşlerini özetleyen bir kitabıdır.

Tasavvuf Müziği

Tasavvuf müziği, İslamdaki Tasavvuf felsefesine uygun olarak, eğlendirmek için değil, insanın Allah`a olan kulluğunun farkına varmasını sağlamak için yapılan bir müzik türüdür.

Kutup (Tasavvuf)

Kutup (Gavs); Tasavvufta, kainatta tasarruf (hidayete erdirme, darda kalanlara yardım etme gibi) sahibi olduğuna inanılan, Allah katında hatırı en yüksek olan kişi anlamına gelir. Kutup kişiler arasında da Kutbu azam en yüksek makamı temsil eder. Allah'ın isim ve sıfatlarının gavs ...

Mesnevi (tasavvuf)

Mesnevî ya da Mesnevî-i Manevî (Farsça: مثنوی معنوی), Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin altı ciltlik Farsça eseri. Mesnevî, doğu klasik edebiyatında, uyakça müstakil beyitlerinin ikişer mısraı kafiyeli bir şiir tarzıdır ve muhtelif şairlerin neşrettikleri birer ...

Tasavvuf Edebiyatı

,Halk edebiyatının "tasavvufi halk edebiyatı" ya da "tekke edebiyatı" denilen türü 12`nci yüzyılda Ahmed Yesevi ile başladı. Ama Anadolu`nun bu alandaki ilk ve en büyük şairi Yunus Emre`dir. Anadolu`da 19`uncu yüzyıla değin çeşitli tarikatlarla gelişen bu ...

Tövbe (tasavvuf)

"tövbe" veya "tevbe" diyede geçer ( Tevbe Suresi ) ; İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme, bağışlanmak için af dileme.

Muhammedilik (tasavvuf)

Muhemmedîlik, tasavvuftaki ``Muhammedî`` olarak da anılan çeşitli akımları bünyesinde barındıran terim.

Dorian

Dorian, 1996 yılında kurulan, Türk rock grubu.

Mystic

Mandolyn Wind Ludlum ya da sahne adıyla Mystic Amerikalı hip hop şarkıcısı. Digital Underground grubuyla yaptığı kayıtlar ve turnelerden sonra, 2001'de ilk solo albümünü yayınlamıştır.