Tasavvuf

Kısaca: Öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, İslam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski İran düşüncelerinin etkisiyle sistemleşen gizemci, dini ve felsefi öğreti. ...devamı ☟

tasavvuf
Tasavvuf

Tasavvuf, öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, İslam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski İran düşüncelerinin etkisiyle sistemleşen gizemci, dini ve felsefi öğreti.

Tanrı’yı tek gerçeklik olarak gören ve varolan her şeyi, tüm olay ve fenomenleri Tanrı’nın tecellisi olarak kabul eden tasav­vuf, insan yaşamının en yüksek amacının, temaşa ve vecd yoluyla Tanrı’ya erişmek olduğunu söyler. Başka bir deyişle, evrenin vacip ya da zorunlu değil de mümkün olduğunu, yani kendi kendine varolmayıp, Tanrı’nın varlığından dolayı tecelli eden, var görünen bir evren olduğunu, insanın ise bütün evreni bir bütünlük içinde yansıtan, Tanrı’dan gelip yine Tanrı’ya dönecek olan ölümsüz bir özün, bitmeyen bir yaratıcı gücün taşıyıcısı olduğunu dile getiren Tasavvuf, varlığın birliği görüşünü benimsemiştir.

tasavvuf

1 . Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım:
"Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!"- F. R. Atay.
2 . din b. (***)Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tasavvuf
2 yıl önce

diğer anlamları için Sufi (anlam ayrımı) sayfasına bakınız Tasavvuf (Farsça: تصوف tasavvuf) veya Sûfîzm ya da Sûfîlik, (Arapça: صُوفِية Sufiyye; Farsça: صوفیگری...

Tasavvuf, Abdulkadir Geylani, Abdülkadir Geylani, Ahmed Er Rufai, Allah, Aziz Mahmud Hüdayi, Evliya, Felsefe Portalı, Galip Hasan Kuşçuoğlu, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaşı Veli
Râbıta (tasavvuf)
6 yıl önce

Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir. Etimolojik açıdan râbıta sözcüğü rabt kökünden türemiştir...

Râbıta (tasavvuf), Abdülhakí®m Arvâsí®, Allah, Farsça, Farz, Kabe, Kur`an, Mistisizm Portalı, Mutasavvıf, Mürşit, Necip Fazıl Kısakürek
Tasavvuf edebiyatı
2 yıl önce

Tasavvuf (Arapça:تصوف tasawwuf), kelime anlamıyla "sufi olma, sufiye yolunu izleme" demektir. Tasavvuf ehline mutasavvıf ya da sufi denir. Tasavvuf edebiyatı...

Tasavvuf edebiyatı, Ahmed Yesevi, Edebiyat, Efsane, Fıkra, Halk edebiyatı, Masal, Tarikat, Taslak, Yunus Emre
Tasavvuf müziği
2 yıl önce

Tasavvuf müziği, İslamdaki Tasavvuf felsefesine uygun olarak, eğlendirmek için değil, insanın Allah'a olan kulluğunun farkına varmasını sağlamak için...

Tasavvuf müziği, Allah, Bendir, Müzik, Ney, Tasavvuf, Taslak, İslam
Tasavvuf terimleri listesi
2 yıl önce

Tasavvuf Mutasavvıf Tecelli Mürşit Tövbe (tasavvuf) Mürit Râbıta Vird Tarikat Şeriat Hakikat Gavs Kutbul irşad Himmet Hizmet Tekke Dergah Fenafilihvan...

Tasavvuf terimleri listesi, Fenafillah, Fenafişşeyh, Hakikat, Mutasavvıf, Mürit, Mürşit, Nefsin mertebeleri, Rabıta, Tarikat, Tasavvuf
Kutup (Tasavvuf)
2 yıl önce

"Kutup", tasavvufta “velîler zümresinin başkanı, dünyanın ve âlemin mânevî yöneticisi olduğuna inanılan velî” mânasında kullanılmıştır. ^ Tasavvuf Terimleri...

Mutasavvıf
2 yıl önce

Mutasavvıf (Arapça: متصوف), tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir. Tasavvuf yolunun saygın isimlerinden Abdülkadir...

Mutasavvıf, Mutasavvıf
Tövbe
2 yıl önce

günahtan dönmeye karar vermektir. Tasavvuf anlayışında tövbenin farklı bir mânâsı ve kullanımı vardır. Tasavvufta mürşidin huzurunda yapılan tövbeyle...

Tövbe, Din, Mürit, Mürşit, Tarikat, Tasavvuf, Taslak, Nasuh Tövbe