Tasavvuf

Öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, İslam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski İran düşüncelerinin etkisiyle sistemleşen gizemci, dini ve felsefi öğreti.

Tasavvuf, öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği görüşüyle açıklayan felsefe görüşü; daha özel olarak da, İslam dünyasında VII, yüzyılda ortaya çıkan, ve IX. yüzyılda Eski Yunan, Yahudi, Hint ve eski İran düşüncelerinin etkisiyle sistemleşen gizemci, dini ve felsefi öğreti.

Tanrı’yı tek gerçeklik olarak gören ve varolan her şeyi, tüm olay ve fenomenleri Tanrı’nın tecellisi olarak kabul eden tasav­vuf, insan yaşamının en yüksek amacının, temaşa ve vecd yoluyla Tanrı’ya erişmek olduğunu söyler. Başka bir deyişle, evrenin vacip ya da zorunlu değil de mümkün olduğunu, yani kendi kendine varolmayıp, Tanrı’nın varlığından dolayı tecelli eden, var görünen bir evren olduğunu, insanın ise bütün evreni bir bütünlük içinde yansıtan, Tanrı’dan gelip yine Tanrı’ya dönecek olan ölümsüz bir özün, bitmeyen bir yaratıcı gücün taşıyıcısı olduğunu dile getiren Tasavvuf, varlığın birliği görüşünü benimsemiştir.

Diğer anlamları

tasavvuf

1 . Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım:
"Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!"- F. R. Atay.
2 . din b. (***)Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tasavvuf ilgili konular

 • Bayramilik

  Hacı Bayram Veli tarafından 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında kurulan ve önemli bir yere sahip tarikatlardan biri. Adını
 • Rufai

  Rufai, Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai nin Pir`i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir Tarikatdır.
 • Celvetiyye

  Aziz Mahmûd Hüdai hazretlerinin kurduğu tarikata verilen ad. Bayramiyye tarîkatının koludur. Celvet kelimesi; “yerini yurdunu terk etmek” m
 • Galibilik

  Galibilik: Tasavvuf inanışına göre ,Kadiri ve Rufai tarikatlerinin birleşiminden 21.yüzyılın yaşantısına uygun,Pir'i H.Galip Hasan Kuşçuo
 • Alfabetik Evliyalar listesi

  Aşağıda isimlerine göre alfabetik olarak evliyaların listesi yer almaktadır.
 • Eşrefoğlu Rumî

  Eşrefoğlu Rumî`nin gerçek ismi Abdullah`tır. Babasının adı olan Eşref ile anılmıştır. Aile Mısır`dan İznik`e göç etmiş, Eşrefoğlu
 • Galibi Tarikatı

  Galibi Tarikatı (Galibilik), Kadiri ve Rufai tarikatlarının birleşiminden doğan Muhammedi Tasavvufun bir koludur.
 • Galip Hasan Kuşçuoğlu

  Galip Hasan Kuşçuoğlu, Galibi tarikatı 'nın piri.
 • Celvetilik

  Celvetîlik ya da Celvet’îyye — Halvetiyye'nin bir alt sınıfına ait olan ve Halvetiyye İslâm Tarikâtı ile karıştırılmaması gereken bu
 • Aktab-ı Erbaa

  Aktab-ı Erbaa, "dört kutup" manasına gelir. Tasavvufta Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai, Ahmet Bedevi ve İbrahim Desuki'yi belirtmek için kullan
Tasavvuf
tasavvuf