Mete

Büyük Hun İmparatorluğu hâkanı. Orta Asya’da yaşayan Hunların bilinen ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) oğludur. Mîlâddan önce üçüncü yüzyılın ortalarında doğdu. Çocukluğundan îtibâren iyi bir komutan ve muhârib olarak yetiştirildi. adı sonradan konuldu. Adı Çin kaynaklarında yazıldığı gibi olup, Çin dil bilimcileri (sinologlar), “Motun, Maoton, Modok, Mado, Mode, Mete” olarak okumuşlardır. Umûmî Türk târihi bilginleri; bu bakımdan adının; Çinlilerin Türkçe adları kaydetmek usûlünden, “Batur, Bağatu...

METE (inglizce) türkçe anlamı
1. f. ölçmek
2. bölüştürmek
METE (inglizce) türkçe anlamı
3. f. ölçmek
4. bölüştürmek
METE (türkçe) anlamı
5. f.
6. out ile ölçüp vermek veya taksim etmek.
7. mete ölç.
METE (türkçe) anlamı
8. (Türkçe) Erkek ismi - Büyük Türk-Hun İmparatoru (M.Ö. 209-174).
1. n. limit
2. boundary
3. setting of a boundary
4. v. divide and give out
5. budget
6. allot
7. n. destination
8. aim
9. goal
10. limit,n. limit
11. boundary
12. setting of a boundary
13. v. divide and give out
14. budget
15. allot
16. n. destination
17. aim
18. goal
19. limit,

Mete İngilizce anlamı ve tanımı

Mete anlamları
  (v. i. & t.) To dream
20. also impersonally
21. as
22. me mette
23. I dreamed.(v. i.) To measure.(v. t. & i.) To meet.(noun) Measure
24. limit
25. boundary
26. -- used chiefly in the plural
27. and in the phrase metes and bounds.(noun) Meat.(a.) To find the quantity
28. dimensions
29. or capacity of
30. by any rule or standard
31. to measure.
Mete tanım:
Kelime: mete
32. Söyleniş: 'mEt
33. İşlev: transitive verb
34. Türleri: met·ed
35. met·ing
36. Kökeni: Middle English
37. from Old English metan
38. akin to Old High German mezzan to measure
39. Latin modus measure
40. Greek medesthai to be mindful of
41. 1 archaic : MEASURE
42. 2 : to give out by measure : DOLE -- usually used with out mete out punishment
43.
Mete (ingilizce) fransızcası
1. n. frontière
2. limite
3. délimitation
4. v. distribuer
5. décerner
Mete (ingilizce) almancası
1. n. Grenze
2. Bereich
3. Grenzlinie
4. v. messen
5. aufteilen
6. zuteilen
Mete (ingilizce) italyancası
1. s. (Dir
2. rar) confine
3. v. misurare
4. distribuire
5. ripartire
Mete (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Límite
2. confín
3. demarcación de límite
4. v. asignar
5. hacer repartición de
Mete (ingilizce) portekizcesi
1. s. limite
2. área
3. delimitação
4. v. repartir
5. distribuir
6. dar
Mete (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. maat
2. grens
3. ww. meten
4. toemeten
5. toedienen

Mete hakkında detaylı bilgi

Mete Büyük Hun İmparatorluğu hakanı. Orta Asya’da yaşayan Hunların, bilinen ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) oğludur. Miladdan önce üçüncü yüzyılın ortalarında doğdu. Çocukluğundan itibaren iyi bir komutan ve savaşçı olarak yetiştirildi. Adı sonradan konuldu. Adı, Çin kaynaklarında yazıldığı gibi olup, Çin dil bilimcileri (sinologlar), “Motun, Maoton, Modok, Mado, Mode, Mete” olarak okumuşlardır. Umumi Türk tarihi bilginleri; bu bakımdan adının; Çinlilerin Türkçe adları kaydetmek usulünden, “Batur, Bağatur, Bahadır” olması gerektiği izahatını yaparlar.

Mete, Tuman Yabgu’nun büyük oğlu olduğu için, Hun veliahtı idi. Ancak, Mete’nin üvey annesi, kendi oğlunu Hun hükümdarı yapmak için Tuman Yabgu’yu kandırdı. O çağlarda Orta Asya’da güçlü kavimler, karşılıklı olarak birbirlerine, zayıf kavimler de güçlü kavimlere rehineler gönderirlerdi. Bu bir nevi saldırmazlık antlaşmasıydı. Tuman da oğlu Mete’yi batı komşusu Yüeçiler’e rehine olarak gönderdi. Sonra misilleme yoluyla oğlunun Yüeçiler tarafından öldürülmesi düşüncesiyle, aniden bu güçlü komşularına savaş ilan etti. Fakat, Mete, Yüeçilerin elinden kurtulmayı ve babasının yanına dönmeyi başardı. Tuman, ona on bin kişilik bir birlik verdi. Mete, demir disiplin altında eğittiği bu tümene, bir sürek avı sırasında babasını öldürterek tahta geçti (M.Ö. 209).

Mete, kendisine rakip olabilecek kişilerden kurtulduktan ve devlet içerisinde asayişi sağladıktan sonra, tahta çıkış törenini icra ettirerek “Şanyu” unvanını aldı. Hun tahtına genç ve tecrübesiz bir hakanın çıktığını gören Moğol Tung-hu’lar, bu fırsattan istifade etmek istediler. Mete’den, önce hızlı koşan atını ve sonra da hanımlarından birini istediler. Mete, devlet adamlarının karşı çıkmasına rağmen, bu istekleri yerine getirdi. Tung-hu hükümdarı, bu defa da iki devlet arasında boş bulunan toprak parçasının kendisine verilmesini istedi. Mete, bu talebi de Devlet Meclisinde müşahede ettirdi. Bazı üyeler, at ve kadın verilmişken böyle bir toprak parçasının önemi olmayacağını söyleyerek, vermeye razı oldular. Fakat Mete, toprağın devletin esası olduğunu, topraksız devlet olamayacağını söyleyerek, verelim, diyenlerin başlarını vurdurdu. Kararlı bir şekilde ordusunu alarak doğuya doğru sefere çıktı. Tung-hu’ları müthiş bir yenilgiye uğrattı. Reislerini öldürdü. Moğol Tung-hu’ların bir daha kendilerine gelemediği bu zaferden sonra, Hun sınırları doğuda Moğolistan’ın doğusuna kadar genişledi.

Mete, ikinci seferini, Hunluları iktisadi yönden güçlendirmek için; Doğu’yu Batı’ya bağlayan İpek Yolu’nu elde etme gayesiyle Yüeçiler üzerine yaptı ve onları yendi. Hakimiyetini kuvvetlendirmek için Türk kabilelerini tek bayrak altında birleştirmeye teşebbüs edip, muvaffak oldu.

M.Ö. 201’de Hun Devletini iyice kuvvetlendirince, üç yüz bin atlı ile Doğu komşusu Çin’e sefer açtı. Çin İmparatorunu Bağ Teng Dağında kuşattı. Atları, Türklerin dört renk, dört yön usulünce cepheye alıp; yağızları (kara) kuzeye, doruları (al, kırmızı) güneye, bozları batıya, kırları doğuya yerleştirdi. Çinliler, sayıca Hunlardan çok fazla olduklarından kesin netice alınamadı. Hatununun “Çin alınamaz, alınsa bile idare edilemez” sözü üzerine, diplomatik münasebetlerde bulundu. Çin İmparatoru ile anlaşıp, kuşatmayı kaldırdı. M.Ö. 198 yılındaki Türk-Çin Antlaşması süresiz olup, Çin Seddi hudut kesilerek, Çin haraca bağlandı. Mete, düşmanları olan Moğollar ile Çinlileri mağlup ederek, hudutları emniyet altına aldıktan sonra, Türkleri iktisadi yönden güçlendirmek istedi. Türkistan’daki büyük ticaret ve tarım merkezlerine hakim oldu. Türkleri, siyasi yönden birleştirip, bir bayrak altında topladı. Hun Devletini teşkilatlandırdı. Türk ordusunu onlu sisteme göre, onlu, yüzlü, binli, on binli bölümlere ayırarak, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı, rütbelerinde kumandanlar tayin etti. Hudutların emniyetini sağlayıp, fetihlerinin yanında devleti de teşkilatlandırdıktan sonra; Milattan önce 174 yılında öldü. Yerine, Çin kaynaklarında adı “Ki-yo” olarak bilinen oğlu, Gökhan geçti.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

 • Türk Boyları
 • Türk Hükümdarları
 • Müslüman Türk devletleri

  Kaynak

  Rehber Ansiklopedisi
 • İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Mete Başol

  Mete Başol (1957 - .... ) 1957 İstanbul doğumlu olan Mete Başol, Arizona Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden B.S derecesi ile mezun olmuştur. 1984-1988 yılları arasında İnterbank'ta çeşitli kademelerde bankacılık yapmış ve 1988-2001 yıllarında Bankers Trust Deutsche Bank'ta ...

  Mete Han

  Mete veya Mao-tun (Japonca: 冒頓單于 pinyin: Mòdú dānyú; d. M.Ö. 234 - ö. M.Ö. 174), M.Ö. 209 - M.Ö. 174 arasındaki Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır.

  Mete Özel

  Mete Özel 23 Mart 1963 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur.1986 yılından sonra, Adam Sanat'ta ve diğer dergilerde şiirleri sürekli yayımlanıyor.

  Muslihittin Yılmaz Mete

  Gençlik ve Spor Bakanı olarak ilk defa görevlendirilen Millet Meclisi mensubudur. 1920 yılında Fransız ordusu tarafından işgal edilen Adana ilinin Ceyhan ilçesinde gizlenebilinecek bir tepede top ateşi altında dünyaya geldi. Babası İbrahim, annesi Safiye Mete’dir.

  Ahmet Mete Işıkara

  Ahmet Mete Işıkara (1941) Türk bilim insanı, jeofizikçi ve eğitimci.

  Fuat Mete

  Fuat Mete, genç bir Türk tiyatro oyuncusudur.

  Mete Akyol

  Mete Akyol (d. 1935, Ordu, Türkiye), Türk gazeteci-yazar.

  Mete Pere

  Mete Pere, Aşka Özlem grubunun önemli bestelerine imza attı.Bu besteler arasında

  Mete Sohtaoğlu

  Mete Sohtaoğlu, radyocu.

  Mete Tunçay

  Mete Tunçay (1936, İstanbul), siyaset bilimi ve tarih profesörüdür.

  Mete Tan

  Mete Tan (d. 1929, Afyonkarahisar, Türkiye), Türk siyasetçi.

  Ömer Lütfi METE

  Ömer Lütfi Mete (d. 1950, Rize ö.

  Gökhan Mete

  Gökhan Mete,   (d. 1945, İstanbul),   tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

  Hasan Ali Mete

  Hasan Ali Mete (d. 24 Ekim 1966, Erzincan), Türk aktör.