Yöntem bilimi ya da metodoloji, belirli bir alanda kullanılan bütün metotlar; geniş anlamı ile, metotların bilim ve felsefesi olarak açıklanabilir. Grekçe (Eski Yunanca) meta, hodos ve logos kelimelerinden türemiştir.

METODOLOJI (türkçe) anlamı
yöntembilim.
METODOLOJI (türkçe) anlamı
1. Yöntem bilimi.
METODOLOJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. methodology,
METODOLOJI (türkçe) almancası
1. n. Methodologie

Metodoloji hakkında bilgiler

metodoloji ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yöntembilim

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ekonomik Metodoloji

Ekonomik metodoloji ekonominin ve ekonomik düşüncenin temelini oluşturan prensiplerin üzerindeki çalışma yöntemleridir. Bu çalışma yöntemlerinin çoğunu bilimsel yöntem oluşturur. Bu terim aynı zamanda, bir veya birkaç yöntemin ''teorik'' veya ''sistematik'' yönünü ...

Cönk

Cönk Türk Halk Edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, (alttan yukarıya) uzunlamasına açılan, çoğunlukla deri kaplı defter. Antolojiye benzeyen bu defterlere halk dilinde sığırdili de denmektedir.

Fıkıh

Temel kaynakları Kur’an ve sünnet olan İslam hukukuna verilen ad. Fıkıhın amacı, yasa koymaktan çok, ana kaynaklara, yani Kur’an ve sünnete uygun hükmü araştırmaktır.

Bilim

Bilim, yöntemli bilgi... Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Önceleri bilgi terimiyle eşanlamda kullanılan bilim terimi, günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşamaz, çünkü ...

Olguculuk

(Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr. Positivisme, Al. Positivismus, İng. Positivism, İt. Positivismo) İnsan için olumlu ve yapıcı olanın sadece olguları gözlemleyerek ...

Faydacılık

Jeremy Bentham (1748-1832) ve James Mill (1773-1836) tarafından geliştirilen ve daha sonra J. S. Mill’ce işlenip geliştirilen bir ahlak ve siyaset felsefesi.