Metot

Kısaca: Metot, (Fransızca Méthode 'dan) bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Yöntem, düzen, tarz, usul. ...devamı ☟

Metot ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Metod

metot

Yöntem.

metot

yöntem.

metot

Türkçe metot kelimesinin Fransızca karşılığı.
méthode [la]

metot

Türkçe metot kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Methode

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metot
1 yıl önce

Metot, (Fransızca Méthode 'dan) bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Yöntem, düzen, tarz, usul. Metot Etüdü, daha kolay, ucuz...

Metot Etüdü
4 yıl önce

bileşenidir. Metot geliştirmede Ergonomi biliminden de yararlanılır. Bu tanımlama ile metot etüdüne ilişkin bazı sonuçlar şu şekilde belirlenebilir: Metot etüdü...

Yöntem
1 yıl önce

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca’da « izleyen, sonraki,...

Sınıf (programlama)
4 yıl önce

genelde şahıs, yer ya da bir nesnenin ismini temsil ederler. Sınıflar metotları ile nesnelerin davranışlarını, değişkenleri ile ise nesnelerin durumlarını...

René Descartes
1 yıl önce

makale halinde yayınladı: Meteorlar, Diyoptrikler ve Geometri ve Metot Üzerine Konuşma. Metot Üzerine Konuşma’da Descartes bilginin sağlam bir temele oturması...

Renİ© Descartes, Yeni Çağ, Akılcılık, Kilise, Analitik geometri, İklim, Spinoza, Leibniz, Kant, Hume, Locke
Cebeci Asri Mezarlığı
1 yıl önce

(MEBİS) aracılığıyla, interaktif kiosk olarak adlandırılan bir elektronik metot kullanılarak istenilen mezara ait bilgiler görüntülenebilmektedir. Cebeci...

Antiseptik
1 yıl önce

özelliktedir. Bu sebeple bugün cerrahide antiseptik metot yerine aseptik metot kullanılmaktadır ki bu -aseptik- metot hâli hazırda bulunan bakterilerin öldürülmesine...

Antiseptik, Antibiyotik, Bakteri, Dezenfektan, Farmakoloji, Louis Pasteur, Mantar, Mikrop, Tıp, Virüs, Madde taslağı
Anne Bancroft
1 yıl önce

profesyonel olarak Anne Bancroft ismini kullanan Amerikalı oyuncudur. metot oyunculuğu okulu ile ilişkili olan Bancroft, Lee Strasberg'den eğitim aldı...