Meydan, "geniş alan" anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.

MEYDAN (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Alan
3. saha:
Yüz binlerce asker sokakları
4. meydanları
5. kırları dolduruyordu.- Ö. Seyfettin.
6. 2 . Yarışma
7. eğlence veya karşılaşma yeri:
ޞehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor
8. cirit
9. bar oynanıyordu.- A. H. Tanpınar.
10. 3 . Bulunulan yer ve çevresi
11. ortalık:
Kileri kilitlemezdi
12. paraları meydanda dururdu.- Ö. Seyfettin.
13. 4 . Fırsat
14. imkan veya vakit.
5 . Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer.
MEYDAN (türkçe) anlamı
15. alan
16. saha
17. fırsat
18. olanak ya da vakit.yarışma ya da karşılaşma yeri
19. (mevlevi tekkelerinde) ayin yapılan yer.bulunulan yer ve çevresi
20. ortalık
21. (ortaoyununda) oyun yeri.
MEYDAN (türkçe) ingilizcesi
1. [Meydan]n. open space
2. square
3. arena
4. agora
5. common
6. esplanade
7. maidan
8. piazza
MEYDAN (türkçe) fransızcası
1. esplanade [la]
2. place [la]
MEYDAN (türkçe) almancası
1. der Platz
2. das Feld

Meydan hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sakarya Meydan Savaşı

Yunan taarruzları karşısında Eskişehir, Afyon ve Kütahya hatlarında elde edilen başarısızlıklar sonucunda Türk Ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Aslında bu çekilişin stratejik bir önemi vardı ki onu da M. Kemal Paşa şöyle ...

Batın Meydan Savaşı

Batın meydan savaşı, 1806-1816 Osmanlı-Rus harbi içinde yapılan bir savaş. Rus kuvvetleri 26 haziran 1810'da Ruscuk'u kuşattı. 6 Ağustos sabahı taarruza geçen Rus kuvvetleri, Türk kuvvetleri karşısında yenilgiye uğradı ve birçok kayıp verdikten sonra geri çekildi. Ruslar, ...

Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

(26 Ağustos 1922) Yunan Tarafı Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunanlılar Eskişehir-Afyon çizgisinde kuvvetli bir savunma hattı oluşturdular. Bu cepheleri gören bir İngiliz Kurmay Subayı "Türkler bu mevzileri dört beş ayda işgal ederlerse bir günde susturduklarını iddia ...

Başkomutanlık Meydan Savaşı

Garp cephesinde İsmet Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Akarçay ana hattıyla kuzeyde ikinci ordu, güneyde birinci ordu olmak üzere ikiye ayrıldı. İkinci ordunun kuzey kanadı, İzmit Geyve bölgesindeki 18. piyade tümeniyle milli müfrezelerden kurulu Kocaeli grubu birinci ordunun ...

Haçova Meydan Savaşı

Haçova Meydan Savaşı Sultan Üçüncü Mehmed Han kumandasındaki Osmanlı ordusunun, Avusturya Arşidükü Maksimilyan’ın kumanda ettiği Alman, Macar, İspanyol, Leh, Çek, Slovak, İtalyan, Hollanda ve Belçika ordularına karşı kazandığı kesin zafer. 1595 yılında Sultan ...

Karamukbeli Meydan Savaşı

Karamukbeli Meydan Savaşı Miryakefalon Savaşı yada Karamukbeli Meydan Savaşı 1176 yılında vukubulan Selçuklu-Bizans Meydan Muharebesi. Türklerin 1071 Malazgirt Zaferinden sonra, devamlı batıya genişlemeleri, Hıristiyan aleminin doğudaki müdafaacısı Bizanslıları ...

Çaldıran Meydan Muharebesi

Yavuz Sultan Selim ile İran'da bulunan Safevî Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail Safevî arasında 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran'da yapılan büyük meydan muharebesi. Şah İsmail'in yenilgiye uğradığı Çaldıran...