Mikenler

Kısaca: Miken kültürü (Mykēnai kültürü), tunç silahlı Hint - Avrupa göçebe topluluklarından Akaların, MÖ 1800'lü yıllarda Yunanistan'ı istila ederek, yerli neolitik çiftçiler üzerinde feodal-askeri bir egemenlik kurmasıyla başlayan bir kültürdür. İzleyen yüzyıllarda Yunanistan yarımadasının tüm hâkimiyetini ele geçiren Miken uygarlığının en parlak dönemi MÖ 1400'lü yıllarla MÖ 1100'lü yıllar arasındadır. ...devamı ☟

Mikenler
Mikenler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Miken Uygarlığı
1 yıl önce

Orta Anadolu'nun MÖ 16. yüzyıldan beri Miken etki alanı içine girmiş olduğunu açıklamaktadır. Miken ya da Mikenler adı modern araştırmacıların verdiği bir...

Miken Uygarlığı, 1967-1974 Yunanistan Askeri Cuntası, Akdeniz, Antik Yunanistan, Bizans İmparatorluğu, Dorlar, Fenike, Girit, Girit Uygarlığı, Hellenistik Dönem, Hint-Avrupa dil ailesi
Yunan Karanlık Çağı
1 yıl önce

bir açlık ve yıkım içine giren Girit, Miken toplumlarınca yağmalanınca da yıkıldı ve bunun sonrasında Mikenler de Dorlar tarafından yağmalarla yıkıldı...

Yunanistan
1 yıl önce

Linear A ve B gibi yazı sistemleri kullanmış, Mikenler ise ilk Yunanca yazılı eserleri üretmiştir. Mikenler zamanla Giritlilerin yerini almıştır, ancak...

Yunanistan, Aristotelous Meydanı, Rodos, Pire, Korint Kanalı, Girit, Monemvasia, Metsovo, Korfu, Naksos, 12 Adalar
Fenikeliler
1 yıl önce

temellerini atmışlardır. O dönemde Deniz Kavimleri'nden Fenikeliler ve Mikenler uygarlığın ulaştırma memurlarıydı, uygarlığı taşıma görevini gerçekleştirmişler;...

Fenike, Akdeniz, Alfabe, Asurlular, Bronz, Büyük İskender, Fenike Uygarlığı, Fenike alfabesi, Kervan, Keten, Mezopotamya
Milet
1 yıl önce

“Hellenleşmesi” Görüşüne Eleştirel Bir Yaklaşım” sh.: 67 ^ Barış Gür, “Hititler, Mikenler ve Batı Anadolu’daki Kültür Etkileşimleri” sh.: 14 26 Aralık 2018 tarihinde...

Batı Anadolu kültürü
1 yıl önce

bazı eski insanlar yaşamaya devam ediyor, sözgelimi Pelasglar. http://www.academia.edu/3123671/Hititler_Mikenler_ve_Bati_Anadoludaki_Kultur_Etkilesimleri...