Mikhael Psellos

Mihael Psellos (Yunanca: Μιχαήλ Ψελλός) (1018, Konstantinopolis [İstanbul]-1078 ya da 1096?) Bizanslı düşünür, ilahiyatçı, yazar ve devlet adamı.

Mihael Psellos (Yunanca: Μιχαήλ Ψελλός) (1018, Konstantinopolis [1]-1078 ya da 1096?) Bizanslı düşünür, ilahiyatçı, yazar ve devlet adamı. Platoncu felsefenin Hıristiyan öğretisiyle bütünleşebileceğini savunarak ve Bizans fikir dünyasında Konstantinopolis Patriği I. Fotios tarafından sokulan Aristotelesçi düşünceye karşı çıkarak daha sonra İtalyan Rönesansı'ı etkileyecek olan Bizans klasik eğitiminin canlanmasına öncülük etmiştir. Hayatı Bazı kaynaklarda Nikomedia (İzmit) doğumlu olduğu kaydedilen Psellos'un asıl adının Konstantinos olduğu ileri sürülür. Fakat manastır yaşamındaki adı olan Mihael'le tanınmıştır. Konstantinopolis'te sıradışı bir eğitim görerek ileride patrik olacak Ksifilinos (III), Konstantinos (III), Leihudes ve şair Mauropus gibi değerli kişilerle çalışma fırsatını bulmuştur. Psellos'un saraya ilk kez 1041'de V. Mikhail'in imparatorluk sekreteri olarak intisap ettiği ileri sürülür. İlk önce hukukçuluğu seçen Psellos, IX. Konstantinos (hükümdarlığı 1042-1055) tarafından Konstantinopolis'te 1045'te açılan iki okuldan biri olan felsefe okulunun başına geçmiştir. (Hocası Ksifilinos ise hukuk okulunu yönetiyordu.) Yazmalarında anlattığına göre, Psellos burada Araplardan Keltlere kadar geniş bir yelpazeden öğrenciye ders vermiştir. Bu okulda, Bizans'ta o güne dek egemen görüş olan Aristotalesçiliğe karşı, yeni Platoncu bir felsefe geliştirmiş, bu arada Hıristiyan düşüncesinin başlangıcı olarak kabul ettiği Homeros'un edebiyatını yeniden yorumlamıştır. Psellos her ne kadar bir düşün adamı olarak ün yapmışsa da, bazı kaynaklarda politik yaşama büyük ilgi duyan, hırslı ve entrikacı bir kişi olarak anlatılır. 1054'te, İmparator IX. Konstantin'in siyasal ve askeri başarısızlıklarının faturası çevresindeki seçkinlere çıkarılınca, Ksifilinos ile birlikte keşiş olarak Olimpos Dağı'na (Uludağ) çekilmeye zorlanan Psellos, kısa süre sonra başkente dönmeyi başardı. İmparatoriçe Teodora tarafından başdanışmanlık göreviyle geri çağrıldı, Teodora'dan eski öğrencisi olan VII. Mikhail döneminin (1071-1078) sonuna dek etkin siyasal rollere soyundu. Bu iddiaların abartılı olduğu ve Psellos'un yalnızca "hipatos ton filosofon" (düşünürlerin başı) unvanı ile yetindiğini ileri süren araştırmacılar da vardır. Büyük olasılıkla VII. Mikhail döneminde "logothetes" Nikeforitzes'in düşmanlığını kazanarak başkenti terk etmek zorunda kalan Mihael Psellos, yaşamının son günlerini görece yoksulluk içinde geçirmiş ve genç kuşaklar tarafından unutulmuş olarak ölmüştür. Ölüm tarihi, Nikomedialı Mihael adlı birinin ölüm tarihi olarak zikredilen 1078 kabul edilirken, Filip Monotropos'un Dioptra adlı yapıtına yazdığı önsözden hareket edilerek bu tarihin 1096 olabileceği de ileri sürülmüştür. Gerçekten de M. Psellos'un bazı eserlerinin 1081'den sonra yazıldığı kesin gibidir. Çalışmaları Mihael Psellos, tüm Bizans tarihi içinde çok geniş kültüre sahip gerçek bir entelektüel olarak seçkin bir yere sahiptir. Tarih, felsefe, hitabet, ilahiyat, tıp, matematik, astroloji ve hukuk konularında yazdığı mektupları geniş bir koleksiyon oluşturur. Bir filozof olarak Psellos doğanın rolünü öne çıkarmış, bu bağlamda mucizenin rolünü minimuma indirmişti. Psellos'un tarih kitabı Kronografya (Vakayiname), 976-1078 arasında bizzat şahit olduğu hatta bazı yazarlara göre bizzat oluşturduğu olayları kapsar. Diğer en önemli yapıtı “Platon'un Ruhun Kökenine İlişkin Öğretisine Yorum”'dur. Kişiliği George Ostrogorsky'nin de dahil olduğu bir grup tarihçiye göre, Psellos değişik imparatorların kişiliklerine ve dönemin eğilimlerine ayak uyduran, gerektiğinde entrikalara giren, dalkavukluk eden ve böylece durmadan yükselen bir politikacı-düşünürdü. Fakat aynı zamanda hünerli ve hızlı kalemi, yüksek hitabet gücü ve yaratıcı zekasıyla, Helenizm düşüncesinin Bizans'ta yeniden yaşam bulmasını sağlamış çok seçkin bir kişilikti. Kaynaklar * Encyclopædia Britannica * Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mikhael Psellos ilgili konular

 • Işın Demirkent

  Prof. Dr. Işın Demirkent (1938, İzmir - 3 Şubat 2006, İstanbul), Türk tarih profesörüdür.
 • II. Mikhail

  II. Mikhail ''Amoriyalı'' (Yunanca: Μιχαήλ Β, ''Mikhaēl II'')(d. yak. 770 - ö. 2 Ekim 829) 820- 2 Ekim 829 döneminde Bizans İmparatorluğu
 • Zoe (imparatoriçe)

  Zoe (Yunanca: Ζωή, Zōē); (978~980?, Konstantinopolis-1050, Konstantinopolis [bugün İstanbul]).
 • VI. Mikhail

  VI. Mikhail Bringas
 • Bulgaristanlı Katerin

  Bulgaristanlı Katerin (Ekaterina) Bulgar Kralı İvan Vladislav ile Bulgaristanlı Alusian'ın kızıdır.
 • Bardas Skleros

  Bardas Skleros (ya da Sclerus), 976–979 yılları arası İmparator II. Basileios'a karşı yapılmış geniş çaplı Anadolu isyanına önderlik e
 • Eudokia Makrembolitissa

  Eudokia Makrembolitissa (ya da Eudocia Macrembolitissa) () (d. 1021 – ö. 1096) Bizans İmparatoru X. Konstantin'in ikinci karısı. 1067 yılında
 • Mikhael Psellos

  Mihael Psellos (Yunanca: Μιχαήλ Ψελλός) (1018, Konstantinopolis [İstanbul]-1078 ya da 1096?) Bizanslı düşünür, ilahiyatçı, yazar v