Milet Okulu

Kısaca: İlkçağ Yunan felsefesinin, aynı zamanda İyonya Okulu olarak bili­nen, M. Ö. 6. yüzyılda Thales tarafından ku­rulmuş ilk okulu. ...devamı ☟

İlkçağ Yunan felsefesinin, aynı zamanda İyonya Okulu olarak bili­nen, M. Ö. 6. yüzyılda Thales tarafından ku­rulmuş ilk okulu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Efes Okulu
2 yıl önce

Efes Okulu, MÖ 500 yıllarında zengin bir kıyı kenti olan Efes'te kurulmuş Milet Okulu'ndan sonraki felsefe okuludur. Bu okulun başlıca ismi Heraklit'dir...

Efes Okulu, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Archytas, Arkhe, Atomculuk, Demokritos, Diyalektik, Diyojen, Efes
İyonya Okulu
2 yıl önce

fizikçiler oldukları için bazen kozmologlar olarak anılırlar. İlk üç filozof Milet Okulu olarak adlandırılırken diğerlerinin sınıflandırılması daha zordur. Miletoslu...

Anaksimenes (Lampsakoslu)
6 yıl önce

Lampsakoslu Anaksimenes Milet Okulu'nun üçüncü ve sonuncu düşünürü. Arkhe olarak hava, buğu ya da sis anlamına gelen aer'i öne sürmüştür. Aer, Anaksimenes'e...

Anaksimenes (Lampsakoslu), Arkhe, Filozof, Milet, Taslak
Abdera okulu
6 yıl önce

Abdera Okulu, İlkçağ felsefesinde, Atomcu Milet'li Leukippos ile Seferihisar'lı (Teos) Demokritos tarafından kurulmuş olan, ünlü temsilcileri arasında...

Abdera okulu, Öksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Demokritos, Empirist, Felsefe, Materyalist, Taslak, Abdera, Sofist, Güney Makedonya
Thales
2 yıl önce

Miletli Thales (Grekçe: Θαλῆς), Thalēs; y. MÖ 624/623 – MÖ 548/545), Milet, İyonya'dan bir Antik Yunan matematikçi, astronom, ve Sokratik öncesi filozofuydu...

Thales, Aristoteles, Bilgi, Canlı, Deprem, Dünya, Elektron, Felsefe, Filozof, Gemi, Geometri
Sokrates öncesi düşünürler
2 yıl önce

Sokrates öncesi doğa düşünürlerin sonuncusu Sinoplu Diyojen'dir. Diyojen, Milet okulunun başta havayı ilk madde olarak tanımlayan ilkesi olmak üzere birçok ilkesini...

Sokrates öncesi düşünürler, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaksimenes, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu
Antik Çağ felsefesi
2 yıl önce

gösterse de) şu şekilde sınıflandırılabilir: Milet Okulu Pisagorculuk Efes Okulu Elea Okulu Çoğulcu Okul Atomculuk Sofistler Sokrates Platon Aristoteles...

Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi
Miletli Anaksimenes
2 yıl önce

Anaksimenes (MÖ 585, Milet, Karya - MÖ 525), doğa filozofu ve geleneksel olarak Batı dünyasının ilk filozofları kabul edilen Miletos'lu üç düşünürün sonuncusudur...

Miletli Anaksimenes, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Archytas, Arkhe, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu