Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Ulus ya da Millet adı verilen bu topluluk tanımı feodalitenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır.

MILLET (inglizce) türkçe anlamı
1. i. akdarı
2. darı
MILLET (türkçe) anlamı
3. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan
4. aralarında dil
5. tarih
6. duygu
7. ülkü
8. gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu
9. ulus:Bu eser
10. Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir.- Atatürk. Benzer özellikleri olan topluluk:Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok.- A. Mithat. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü
11. herkes:Millet tütün paralarını alınca borcunu öder.- N. Cumalı.
12. 2. anlamı i. akdarı
13. bot. Panicum miliaceum.
14. akdarı
15. 3. anlamı darı.
16. 4. dari.
MILLET (türkçe) anlamı
17. ulus
18. benzer özellikleri olan topluluk.
19. bir yerde bulunan kimselerin tümü
20. herkes
1. n. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder
2. grain harvested from millet grass
3. n. Millet
4. family name
5. n. canary seed
6. millet
type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder,
MILLET (türkçe) ingilizcesi
7. n. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder
8. grain harvested from millet grass
9. n. Millet
10. family name
11. n. canary seed
12. millet
type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder,
Millet (fransızca) ingilizcesi
13. n. Millet
14. family name,

Millet İngilizce anlamı ve tanımı

Millet anlamları
    (noun) The name of several cereal and forage grasses which bear an abundance of small roundish grains. The common millets of Germany and Southern Europe are Panicum miliaceum
15. and Setaria Italica.
Millet tanım:
Kelime: mil·let
16. Söyleniş: 'mi-l&
17. t
18. İşlev: noun
19. Kökeni: Middle English milet
20. from Middle French
21. diminutive of mil
22. from Latin milium
23. akin to Greek melinE millet
24. 1 : any of various small-seeded annual cereal and forage grasses: a : a grass (Panicum miliaceum) cultivated for its grain which is used for food b : any of several grasses related to common millet
25. 2 : the seed of a millet
26.
MILLET (türkçe) fransızcası
1. [le] darı
MILLET (türkçe) almancası
1. n. Nation
Millet (fransızca) italyancası
1. 1. (général) becchime (m)
2. miglio (m)
3. 2. (botanique) miglio (m)
Millet (fransızca) ispanyolcası
1. 1. (général) alpiste (m)
2. 2. (botanique) mijo (m)
Millet (fransızca) portekizcesi
1. 1. (général) alpiste (m)
2. 2. (botanique) painço (m)
Millet (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (général) vogelzaad (n)
2. 2. (botanique) gierst (m/f)

Millet hakkında detaylı bilgi

Millet ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ulus

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Büyük Millet Meclisi

İstanbul'un işgalinden üç gün sonra, Atatürk ünlü 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yayımladı. Bildiride, "Olağanüstü yetkiler taşıyan bir Meclisin Ankara'da toplanacağı, Meclis'e katılacak üyelerin nasıl seçilecekleri, seçilerin engeç onbeş gün içinde yapılması gereği, ...

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti parlementosuna verilen isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet ...

Bir Millet, Bir Devlet İlkesi

Bir Millet, Bir Devlet İlkesi (Ein Volk, Ein Reich) Hitler'in bütün Almanca konuşan toplulukları tek bir Alman devleti (Reich) altında toplamayı amaçlayan ülküsünün sloganı ve Nazi Almanya'sının dış politikasının temellerinden biri. Hitler 1933'te iktidara gelmesinden sonra bu ...

Büyük Millet Meclisinin Yapısı

Meclis, Türk Ulusu'nun ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliğinin savaşında, ulusal birliğin sağlanması için, ulusun iradesinin oluştuğu meşru bir kuruluş olarak açılmış, fakat büyük sorunlar ve olağanüstü tehlikelerle karşılaşmıştı. Bir yandan iç ayaklanmalar ...

Millet (Gazete)

Millet, 2 Ocak 1970 tarihinden 2005 Nisan ayına kadar Kayseri'de aralıksız olarak yayınlanan günlük siyasi gazetenin adıdır. Gazetenin sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Hasan Sami Bolak idi. Hasan Sami Bolak Millet'i kapatarak, 17 Ağustos 1997 tarihinden beri yayınını sürdürdüğü ...

Cumhuriyetçi Millet Partisi

Türkiye Cumhuriyetinde faaliyette bulunmuş olan partilerden biri. Rumuzu C.M.P. sembolü adaleti temsil eden bir terazidir. Millet...

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ

Türkiye Cumhuriyetinde faaliyette bulunmakta olan siyasî partilerden biri. 10 Şubat 1954 de kurulan...

Millet Kütüphanesi

Millet Kütüphanesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 1916 yılında kurulmuş bir kütüphanedir. Feyzullah Efendi Medresesi'nde yer alan kütüphane, 1916 yılında, Ali Emiri Efendi'nin 16.000'i aşkın nadir eserden oluşan özel kitap koleksiyonunu bağışlaması ile kuruldu.

Millet Partisi

Millet Partisi, 1948 yılında Mareşal Fevzi Çakmak ve Osman Bölükbaşı`nın başını çektiği Demokrat Parti içinden muhalefet kanadının bir oluşumudur. Kurucuları, milletin iki siyasî seçeneğe sıkıştırılmış olduğunu ileri sürerek milliyetçi çizgiyle üçüncü bir ...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1. Dönem)

Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920`de Ankara`da toplanmış, 1 Nisan 1923`te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923`te son oturumunu yapmıştır. Yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir. Meclis`in açılış günü olan 23 Nisan, ...