Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Ulus ya da Millet adı verilen bu topluluk tanımı feodalitenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır.

Millet

Millet ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ulus

Millet

1. anlamı Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus:"Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir."- Atatürk. Benzer özellikleri olan topluluk:"Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok."- A. Mithat. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes:"Millet tütün paralarını alınca borcunu öder."- N. Cumalı.
2. anlamı i. akdarı, bot. Panicum miliaceum. ,akdarı.
3. anlamı darı.
4. dari.

Millet

i. akdarı, darı

Millet

ulus.
benzer özellikleri olan topluluk.
bir yerde bulunan kimselerin tümü, herkes.

Millet

Millet İngilizce anlamı ve tanımı

Millet anlamları

  1. (noun) The name of several cereal and forage grasses which bear an abundance of small roundish grains. The common millets of Germany and Southern Europe are Panicum miliaceum, and Setaria Italica.

Millet tanım:

Kelime: mil·let
Söyleniş: 'mi-l&t
İşlev: noun
Kökeni: Middle English milet, from Middle French, diminutive of mil, from Latin milium; akin to Greek melinE millet
1 : any of various small-seeded annual cereal and forage grasses: a : a grass (Panicum miliaceum) cultivated for its grain which is used for food b : any of several grasses related to common millet
2 : the seed of a millet

Millet

Fransızca Millet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Millet, family name

Millet

Türkçe Millet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder, grain harvested from millet grass
n. Millet, family name
n. canary seed, millet, type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder

Millet

n. type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder, grain harvested from millet grass
n. Millet, family name
n. canary seed, millet, type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder

Millet

İngilizce Millet kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. mijo, borona, millo

Millet

İngilizce Millet kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. millet, type de céréale


Yanıtlar