Ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk; bakınız: Millet

Ulus

} *Ulus - Millet kelimesinin yeni Türkçesi. *Ulus, eski Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin devamı olan günlük ulusal gazete. == Yerleşim == *Ulus, Ankara'nın bir semti. *Ulus, Bartın'ın bir ilçesi. *Ulus, İstanbul'da bir semt. *Ulus; Yakutistan'ın idarí bölgelerine verilen yerel ad. == Kişiler == *Ulus Baker } Ulus Ulus

ulus

(Türkçe) 1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret, kavim. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ulus

ulus isim Millet: "Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen."- B. K. Çağlar. millet isim Arapça millet 1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus: "Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir."- Atatürk. 2. halk ağzında Benzer özellikleri olan topluluk: "Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok."- A. Mithat. 3. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes: "Millet tütün paralarını alınca borcunu öder."- N. Cumalı.

ulus

derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, millet.

ulus

Türkçe ulus kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ulu] n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
n. nation, people, commonwealth, commonweal

ulus

Türkçe ulus kelimesinin Fransızca karşılığı.
nation [la]

ulus

Türkçe ulus kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gemeinwesen, Nation, Volk
ssüper bi yer

Yanıtlar