Mimar Kemaleddin

Kısaca: Mimar Kemaleddin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid (?) devri mimarlarındandır. Hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır. ...devamı ☟

Mimar Kemaleddin
Mimar Kemaleddin

Mimar Kemaleddin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid (?) devri mimarlarındandır. Hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Mimar Kemaleddin'in Laleli-Koska'da Nerdübanlı- Merdivenli Mescidi ismiyle bilinen camii, en eski kayıt olarak Evliya Çelebi'de Mimar Kemal Camii ismiyle geçer. Mahalle-i Mescid-i Mimar Kemaloğlu şeklinde mahallesi de teşekkül eden mescidin, Mimar Mehmed b. Kemal namına tescil edilen 867/1462 tarihli vakfiyesindeki isim ihtilafı henüz halledilememiştir. Bir başka görüşe göre Mehmed b. Kemal'in Üç Şerefeli Camii'nin yapımında ismi geçen Usta Mehmed olma ihtimali de variddir. Hadikaya göre camii'nin yanında olan Mimar Kemaleddin'in kabri 18. yy. ortalarında bir yangın neticesi kaybolmuş ve "hain mütevelli cesaretiyle" yerine dükkanlar yapılmışsa da zamanla tekrar ortaya çıkarılmıştır. Yüzyılımızın başında bazı yazarlarca Mimar Kemaleddin'in kabrinin görüldüğü ve hatta kabir taşında Bayezid Camii'nin mimarı olduğunun kaydı bulunduğu ileri sürülmüşse de bu iddialar açıklık kazanmamıştır. Hatta bu sebeble 3.Şubat.1923 tarihinde Bayezid Camii haziresinde Mimar Kemaleddin için bir kabir ve başında bir merasim yapılmıştır.

15. ve 16. yüzyıl vesikalarında ismi görülmeyen Mimar Kemaleddin'e, bilhassa yakın zamanlarda Üç Şerefeli, Çinili Köşk ve Bayezid Camii gibi birçok eser maledilmek istenmişse de hem bunların doğruluğu ve hem de Mimar Kemaleddin'in mesleğindeki yeri kesin olarak anlaşılamamaktadır.

( Evliya Çelebi, Seyahatname, İst. 1314, I.c.,s.311; Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Hadikatü'l-Cevami, matbu 1.c., s.213, Tübingen yazma 61 a, TTK. yazma 107 a; Ahmed Refik, Türk Mimarları, İst. 1937, s.4; L.A.Mayer, Islamic Architects and Their Works, Geneve 1956, s.79; Rıfkı Melül Meriç, Bayezid Camii Mimarı, A.Ü.İlahiyat Fak. Türk ve İslam Sanatları Tarihi Ens. Yıllık Araş Der. II. İst.1957, s.5-6; Ö.L.Barkan, E.H.Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri,953/1546, İst.1970,s.144;E.H Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fa>tih Devri,III.,İst.1973, s.457; Zeki Sönmez, Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ank.1995, s.462;

hasan - 4 yıl önce

milleti kandırmayın yanlış bilgilendirme vardir.


yücel - 1 yıl önce
yanlış bilgiler var. stop. resimdeki mimar kemaleddin ile anlatılan kemaleddin aynı şahıs değildir. stop. osmanlının son dönemi ile cumhuriyetin ilk yılları arasında yaşamıs bir mimar kemaleddin daha vardır.stop. günümüzde şahsı ve eserleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz mimar da budur. stop. dolayısıyla yukarıdaki yazıyı bilgi karmaşası yaratmaması adına hafızanızdan tez zamanda silmeniz gerekmektedir.stop.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mimar Kemaleddin Resimleri

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı
3 yıl önce

bir üslûp olsa da esas etkisini cumhuriyet döneminde göstermiştir. Mimar Kemaleddin ile Vedat Tek'in öncülüğünü yaptığı ve önceleri "neoklasik Türk üslûbu"...

Hendese-i Mülkiye
3 yıl önce

yapılmıştır. Ayrıca okulun hocalarından Mimar Kemaleddin Bey Mescid-i Aksa'nın onarımını gerçekleştirmiştir. Mimar Kemaleddin Osmanlı'da eğitim Yüksek Mühendis...

Tayyare Apartmanları
6 yıl önce

veya Harikzedegân Apartmanları İstanbul’un Laleli semtinde yer alan, Mimar Kemaleddin Bey’in tasarladığı ve 1922 yılında tamamlanan orijinal olarak apartman...

Bebek Camii
3 yıl önce

kıyılarında, Bebek İskelesi'nin hemen yanında bulunur. 1913 yılında Mimar Kemaleddin tarafından, daha önce Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış...

Mimar Muzaffer Bey
3 yıl önce

yapılan anıt-mezar için açılan yarışmaya katıldı. Mimar Kemaleddin, dönemin baş mimarı Vedat Bey, Rum mimar Konstantin Kiryakidi Efendi, dönemin San’ayi-i...

Türk mimarlar listesi
6 yıl önce

Paşa Utarit İzgi Merih Karaaslan (1949 - 2002) Mimar Kasım (1570 - 1659) Adnan Kazmaoğlu Mimar Kemaleddin (1870 - 1927) Feridun Kip Mehmet Konuralp Tansel...

Vasfi Egeli
6 yıl önce

çalıştı ancak savaştan sonra eski görevine geri döndü. Bu dönemde Mimar Kemaleddin ve Nihat Nigizberk ile de çalıştı. Nihat Nigizberk emekli olduktan...

Ali Galib Bey (1849-1919)
6 yıl önce

yılında öldü. İstanbul Rumelihisarı tepelerinde Ali Galib Bey'e ait Mimar Kemaleddin tarafından yapılmış iki adet köşk bulunmaktadır. ^ Son Dönem Osmanlı...