Mimar Sinan adını taşıyan bu mescid, Fatih ilçesinde Akşemseddin caddesinin Vatan caddesi tarafında yer alır. 1573`de Koca Sinan, kendi hayratı olarak yapmıştır. Tezkiretülbünyan`da "bu fakirin mescidi" diye anlatır.

Mimar Sinan Mescidi

Mimar Sinan adını taşıyan bu mescid, Fatih ilçesinde Akşemseddin caddesinin Vatan caddesi tarafında yer alır. 1573`de Koca Sinan, kendi hayratı olarak yapmıştır. Tezkiretülbünyan`da "bu fakirin mescidi" diye anlatır.

Avlu kapısı mescitle minare arasındadır. Bir sıra kesmetaş, iki sıra tuğla ile örülmüş duvarları olan mescit dikdörtgen planlı ve kırma çatılıdır. Mescit, biri açık diğeri kapalı yazlık ve kışlık iki bölümdür (Dişören, 1998:469). Yanıbaşı çocuk parkıdır.

Yazlık bölüm L şeklinde son cemaat yeridir. Harim pencereleri iki katlıdır. Müezzin mahfili kuzeydedir ve buradan demir merdivenlerle kadınlar bölümüne çıkılır. Kürsü, güneydoğudaki duvara bitişiktir ve ahşaptır.

Caminin minaresi kürsüsüz ve pabuçsuzdur ve küfeki taşından yapılma 10 m yükseklikte, mini kubbeli, sekizgen gövdelidir ve köşk tipi minarenin her yüzünde bir pencere bulunmaktadır.Kaynaklar

N.Esra Dişören, Mimar Sinan Mescidi, ``Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi``, 1993.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar