moda

Moda Toplum hayatına, değişiklik ihtiyacı veya süslenme arzusuyla giren, geçici yenilik. Moda, genel bir tabirdir. Günlük hayatın, çeşitli kısımlarında geçici bir süre hakim olan zevk anlayışına denir. İnsanların umumiyetle kullandığı hemen her şeyde zaman zaman moda akımları olmuştur. Fakat moda bütün dünyada en çok ve en yaygın olarak giyim-kuşam konusunda görülür. Özellikle kadınlara ait her türlü giyecek eşyası ve süslenme şekillerinin mevsimlere ve yıllara göre modası değiştirilmekte

Moda

Moda Toplum hayatına, değişiklik ihtiyacı veya süslenme arzusuyla giren, geçici yenilik. Moda, genel bir tabirdir. Günlük hayatın, çeşitli kısımlarında geçici bir süre hakim olan zevk anlayışına denir. İnsanların umumiyetle kullandığı hemen her şeyde zaman zaman moda akımları olmuştur. Fakat moda bütün dünyada en çok ve en yaygın olarak giyim-kuşam konusunda görülür. Özellikle kadınlara ait her türlü giyecek eşyası ve süslenme şekillerinin mevsimlere ve yıllara göre modası değiştirilmektedir.

Ev hanımlarına yardım olunması bakımından, yeni buluş ve modelleri, ilave patronlarıyla beraber yayınlayan dergilere de “moda” ismi verilmektedir. Üçgen biçiminde, serenleri direğin gerisinde bulunan yelkenlere de moda adı verilmiştir.

Modanın tarihçesi miladdan binlerce sene öncesine uzanmaktadır. Çinlilerin, ayaklarını küçültmeleri için sıkıntılara girmesi, Babilli ve Asurlu erkeklerin genellikle kaba, saçaklı ve yün elbise giymeleri asırlarına göre birer moda hareketleridir.

Kırım civarında yapılan arkeolojik kazılar sırasında M.Ö 3. ve 5. yüzyıllara ait renkli, çizgili ve değişik desende kumaşların bulunması o zamanda da modanın olduğunu ortaya koymaktadır.

On dört ve on beşinci yüzyıllara kadar, biçilerek dikilmiş elbiselere çok az rastlanmaktaydı. Bu tarihlerden sonra elbiselerde, işleme tarzında şahsi işaretler kendini göstermeye başladı. On beşinci yüzyıldan sonra terzilik alanında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Bununla beraber, kişilerin kendi zevklerini ortaya döken moda örnekleri de görülür. On dokuz ve yirminci yüzyılda ise bu işlerle uğraşmak özel ihtisas sahaları haline gelip, “moda evleri” adı altında çeşitli elbise-dikim yerleri ortaya çıktı.

Moda, toplumların geçmiş dönemlerine ait örf-adet ve sanat yönünde meydana getirdikleri yenilikler yanında, zevkleri, namus ve ahlak anlayışları, ekonomik durumları hakkında da geleceğe bilgi vermektedir. Yirminci yüzyılın yarılarından sonra moda, birçok konularda insanlara öncülük eden, hatta onları yönlendirip çeşitli davranışlara sevk eden en müessir faktörlerden oldu. Bu bakımdan giyim-kuşamda veya süslenmede görülebildiği gibi, düşünce alanında, kişilerin davranışlarında bu gibi akımlar etkili olmaya başladı. Mesela, gençler arasında “Hippy”, “Pop”, “Punk”, “Heavy Metal” gibi isimlerle anılan akımlar bunlardandır. Özellikle manevi boşluk ve tatminsizlik içinde bulunan insanlar arasında ve Avrupa gençliğinde ortaya çıkıp yaygınlaşan bu akımlar, bir süre devam eden çılgınlıklardan sonra kaybolup gitmektedir.

Moda, ayrıca sosyal ve ekonomik bir olaydır. Ekonomik değişiklikler, aile çevresi, toplumun ahlak anlayışı, içinde yaşadığımız tabiat şartları, iklimler, mevsimler, mensubu olunan milletin kültür değerleri, dinler, töreler, çalışılan iş ve meslekler, yaş, cinsiyet, zevkler daha bunun gibi pekçok şeyin hepsi, moda akımlarına hem zemin hazırlar hem de müessir olur. Moda, bir anlamda kişilerin iç dünyasını dışarıya vurmasına yardımcı olan, psikolojik tatmin vasıtası olarak görülen bir fenomendir, vak'adır.

Moda, kimi zaman sanat ölçüleri içinde, aşırıya kaçmadan bir yol takip edebildiği gibi, bazı zaman da kişiyi kendine esir eder, onu aşırılığa sevk eden itici güç halini alır. Hatta bazı durumlarda, ailelerin yıkılmasına, baba-oğul, anne-kız arasında zıtlaşmaya kadar ulaşmakta, çok insanın da ruhi bunalıma düşmesine sebep olmaktadır.

İslam dininde çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek, Allahü tealanın nimetini üzerinde göstermek için, mümkünse elbiselerin en iyisini giyinmek tavsiye edilmiştir. Gösteriş, öğünmek için veya bir başka menfaat için bunlar yapılırsa büyüklenme ve kibir olur ve bu dinimizin emrettiği bir şey değildir.

Moda akımları, umumi olarak moda merkezlerinden idare edildiği gibi bazen de ictimai veya ekonomik faktörlerden etkilenerek kendiliğinden ortaya çıkar. Giyimde moda akımlarını yönlendiren merkezler de çeşitlidir. Erkek giyiminde “Londra”, kadın giyiminde ise “Paris” moda merkezi olarak ün yapmışlardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

moda

değişiklik gereksinmesi ya da süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik. belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük. geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan.

moda

1 . Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik:
"Moda sandığımız birçok şeylerin hayatın kendi bünyesinden geldiği anlaşılır."- A. H. Tanpınar.
2 . Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük:
"Köy romanı modası."-
3 . sıfatGeçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan:
"Moda şapka."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
(bir şey) moda olmak , modası geçmek

moda

İtalyanca moda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fashion, vogue, manner, style, mode, custom, trend

moda

Portekizce moda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mode, fashion, vogue, style, wear

moda

İspanyolca moda kelimesinin İngilizce karşılığı.
[moda (f)] n. fashion, style, mode; trend, fad

moda

Türkçe moda kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Andrea Moda Formula] n. fashion, vogue, manner, style, mode, custom, trend n. fashion, style, mode; trend, fad n. mode, fashion; vogue, style; wear

moda

İtalyanca moda kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (generale) nouveauté (f); mode (f); trouvaille (f); chose dans le vent c; vogue (f); fureur (f); vague (f); vent (m) 2. (abbigliamento) mode (f)

moda

İtalyanca moda kelimesinin Almanca karşılığı.
n. mode, sitte, tracht, zeitgeschmack, brauch

moda

Portekizce moda kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (geral) nouveauté (f); mode (f); trouvaille (f); chose dans le vent c; vogue (f); fureur (f); vague (f); vent (m) 2. (vestimenta) mode (f)

moda

İspanyolca moda kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (general) nouveauté (f); mode (f); trouvaille (f); chose dans le vent c; vogue (f); fureur (f); vague (f); vent (m) 2. (vestuario) mode (f)

moda

İspanyolca moda kelimesinin Almanca karşılığı.
n. mode

moda

Türkçe moda kelimesinin Fransızca karşılığı.
mode [la], vogue [la]

moda

Türkçe moda kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mode adv. in

Moda (Funda) sözleri

Funda tarafından albümünde söylenen Moda adlı şarkının sözleri.

Uyan uyan! uçuyorsun havada...

Durur deme bana, zaman durmaz.
Yanına yakışanı arama.
Bir elbise mi bu? beden sorma.
Ne paraya ne arabaya bakma. aşk, yüreğinin hazinesi..
İnsanın, güzelliği gözdedir, okunur reçetesi..

Taklitler mi aslını yaşatan?
Yaşa gör bakalım, sonuca bakarım.
Taktikler mi insani büyüten?
Seni dün vezir eden, gün gelir rezil eder.

Aşkta moda arayanı tanıma...
Aşkı moda sananı da arama...

Moda (Eyüp Öztekin) sözleri

Eyüp Öztekin tarafından albümünde söylenen Moda adlı şarkının sözleri.

Bir akşam kahveden geldim
Birde baktım kaş göz boya
Avrad bu hal nedir dedim
Dedi herif moda moda

Moda moda moda moda
Bizimkide böyle moda
Moda gızım moda moda
Benimkide böyle moda

Fistan giymiş baş bağlıdır
Etekleri fırfırlıdır
Benimki köylü gızıdır
Bizimkide böyle moda

Moda yavrum moda moda
Bizimkide böyle moda
Moda gızım moda moda
Benimkide böyle moda

Moda gızım moda moda
Bizimkide böyle moda
Moda yavrum moda moda
Bizimkide böyle moda

İlgili konuları ara

Yanıtlar