Modem

Kısaca: Modem, Modülatör/Demodülatör kelimelerinin kısaltmasından ortaya çıkmış bir kelimedir. Modem kartı, telefon hattındaki analog bilgileri bilgisayarın anlayabilmesi için dijital bilgiye çeviren, aynı şekilde bilgisayardan gelen dijital verileri de telefon hattına analog bilgiye çevirerek süren bir aygıttır. Yani daha kısa bir anlatımla, telefon hattı üzerinden iletişim yapmak için gerekli donanıma modem denir. ...devamı ☟

Modem
Modem

Modem, bilgisayarların internete bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak mesafedeki bilgisayar(lara) bağlayan aygıttır. Modem, Modülatör/Demodülatör kelimelerinin kısaltmasından ortaya çıkmış bir kelimedir. Modem kartı, telefon hattındaki analog bilgileri bilgisayarın anlayabilmesi için dijital bilgiye çeviren, aynı şekilde bilgisayardan gelen dijital verileri de telefon hattına analog bilgiye çevirerek süren bir aygıttır. Yani daha kısa bir anlatımla, telefon hattı üzerinden iletişim yapmak için gerekli donanıma modem denir.

Modemle, internete bağlanmak için, önce bir internet servis sağlayıcısının (ISS) bilgisayarına bağlanmak gereklidir. İşte modemle ISS arasında kurulan bu bağlantıya PPP denir. Dial-up denilen bağlantı bu şekilde gerçekleşir.

PPP bağlantı sırasında modemlerin karşılıklı anlaşabilmesi için, ortak bir dil konuşması gereklidir. Modemlerin kullandığı veri aktarım standardı şu an için yaygın olarak v.90 protokolüdür. Aslında 56K modemler, telefon hatlarının fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorlamaktadırlar. Bu bağlamda, yeni nesil bir protokol olan v.92 standardı sadece optimizasyonlar ve iyileştirmeler için kullanılmaktadır.

Veri iletim teknolojisinde son durak olan ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), normal olarak telefon hattını kullanmasına rağmen oldukça yüksek hızlara çıkabilmesi ile dikkat çekmektedir. Telefon hattı üzerinden gerçekleşen ADSL bağlantı sırasında, aynı anda telefon görüşmesi yapmak da mümkündür. ADSL bağlantının tek dezavantajı, telefon santraline olan uzaklığın bağlantı kalitesini düşürmesidir.

Faks Modemler

Modemler veri iletimi için yapılmış olmalarına rağmen artık standart olarak faks iletişim özelliklerini de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Başka bir faks cihazına ihtiyaç duymamaları yaygınlaşmalarını sağlamıştır. Bilgisayar ortamında yazılmış dosyalar veya çizimler kolayca yazılımlar vasıtasıyla istenen kişi veya kişilere fakslanabilir. Dış ortamlardan da bir metin ve çizimler alınabilir. Dışarıdan gelen fakslar eğer istenirse doğrudan yazıcıya yönlendirilir ve kağıda baskı yapılabilir.

Modemlerin Fax Özelliğini İçeren Bazı TerimlerCLASS L: Modemler standart Hayes-tipi AT yazılım komutlarıyla operasyonlarını yürütürler ve gelen faksları otomatik olarak alamazlar.

CLASS 2: Modemler donanım olarak faks kabiliyetine sahiptirler ve gelen sinyalin faks veya veri olduğunu kendileri tanırlar.

Faks Modem Türleri

Faks modemler hızlarına ve teknojik sınıflarına göre 4 guruba ayrılırlar;

  • GROUP 1'e dahil faks/modemler standart 8-1/2 "x11" sayfayı yaklaşık olarak 6 dakikada gönderir.
günde bir saatten fazla oynannmaz

  • GROUP 2'ye dahil faks/modemler standart 8-1/2 "x11" sayfayı yaklaşık olarak 3 dakikada gönderir.
  • GROUP 3'e dahil faks/modemler standart 8-1/2 "x11" sayfayı yaklaşak olarak 20 saniyede gönderir.
  • GROUP 4'e dahil faks/modemler gerçek birer şaheserdir ve 64000 bps gibi çok yüksek hızlarda çalışır.


Modem TerminolojisiSenkron: Veri gönderimi yapılırken, belirli zaman dilimine bağlı olarak veri paketlerinin başına veya sonuna veri bit'leri eklenmez.

Asenkron: İletişim süreci. İletilem verihin boyutuına göre değişebilmektedir Karakterlerin transfer ediliş süreçleri değişken olduğundan dolanyı gönderici modem alıcı modeme karakterlerin başlangıç ve bitişini bildiren veri bitleri gönderir. Bu iletişime asenkron denir.

Duplex: Modemlerde bulunan bu özellik her iki yöne veri iletebilirler anlamına gelir.

Half Duplex: Veri iletişimi esnasında bir modem gönderir diğer modem alır. Aynı anda veri iletişimi yapılmaz.

Full Duplex: Modemler veri iletimini her iki yöne aynı anda yapabileceği anlamına gelir.

Flash ROM: Software ile güncellenebilen ROM lardır.

ISDN: (lmtegrated Services Digital NetvYork) Sayısal bir hat türüdür. Modem gerektirmez çünkü modülasyon işlemine savısal hatta gerek kalmaz. Modem yerine bir ISDN adaptörü kullanılır. ISDN hattında 3 kanal bulunur. 2 Ad B ve l Ad D B kanalı 64000 bps D kanalı ise 16000 bps veri iletebilir. D kanalı genelde kontrol içim kullanılır.

Hayes ESP (Enhnamced Serial Port): 16550 UART'ın sağlayacağı hız az gelirse bu kart kullanılır. Bu kart CPU üzerindeki tüm iletişim yükünü alacağından sistem daha yüksek performansa sahip oluyor.

ASCII Transfer: Sadece text dosyaları için kullanılan veri aktarma metodu.

X Modem: 128 byte paket kullanan hata kodu içeren sıkıştırilmış veri aktarım metodu. Metodun mikrodenetleyicilerde kullanmı için örnek bir uygulama XModemTur.pdf belgesinde yer alıyor.

Y Modem: 1024 byte paketler kullanıyor. Xmodem-l K da denilir.

Y Modem-g: Hata düzeltmeli modemler içim tasarlanımnıştır.

Z Modem: Daha büyük paket boyları ve kesilme durumunda kalınan yerden devam etmeyi destekleyen veri aktarım metodu.

Kermit: Kolombia Üniversitesi'nde geliştirilen aktarım metodu değişik tipte bilgisayarlar arasında iletişimde kullanılır.

Sealink: X Modem versiyonu aktarım gecikmelerini engellemek ıçin paket anahtarlamalı ağlarda kullanılır.

ASVD: (Analog Simultaneous Voice and Data) Aynı anda hem veri iıetişimi hem de karşı tarafla konuşma yapılabilir.

MNP: (Mikrokom NetVYorkimg Protokol) Mikrofon firması tarafında geliştirilmiş hata kontrol protokolü Harici Modemler Harici güç ünitesinden beslenirler.

Bilgisayarın seri çıkışından kablo ile bağlı olup sistemin veri yoluna ekstra yük getirmezler. Herhangi kilitlenme esnasında kolayca reset edilebilirler. Portatif oldukları için birden fazla terminale kolayca taşınabilirler. Ön gösterge panelinden (LED veya LCD ekran) yaptığı işlemler takip edilebilir. Herhangi bir sistem çakışmasına yol açmazlar. Yazılım veya donanım tarafından kontrol edilebilir.

Modem TürleriDahili (internal) Modemler

Bilgisayarın ana veri yoluna direkt monte edilebildiklerinden daha aktif görev yaparlar. Cihazın Seri Portlarını meşgul etmeyip yazılımsal COM Port üzerinde de çalışabilirler. Sabit seri port kullanmadığı için üzerindeki Jumper' lar ile ayarlanması gerekmektedir (PnP ler hariç). Gücünü cihazın güç kaynağından dahili olarak temin eder. Ses ayarları yazılım kontrollüdür..

Harici (external) Modemler

Bilgisayara dışarıdan kabloyla bağlanan modemlerdir. Harici modemlerin üzerlerinde, telefon hattının ve modemin bilgisayarla bağlantısını sağlayan kablonun (Ethernet kablosu veya USB kablosu) takılacağı giriş-çıkış birimleri ile modemin güç besleme girişi bulunur. Bu modemler genellikle birer kutu görünümü şeklindedirler. Harici modemlerin ön yüzlerinde, kullanıcılara modemin o anki durumuyla ilgili bilgi vermek amacıyla ışıklar bulunur.

Harici Modemlerin Ön Yüzünde Görebileceğiniz Işıkların Anlamları

Aşağıda, harici modemlerin ön yüzünde görebileceğiniz ışıkların üzerindeki kısaltmalar ve bu kısaltmaların anlamları yer almaktadır.

HS: (High Speed) Yüksek hız Modem 2400bps'ten daha hızlı bağlandığında yanar. AA: (Auto Answer) Otomatik cevaplama Otomatik cevaplamada bırakıldığında yanar. CD: (Carrier Detect) Bağlantı kuruldu Karşı modemle bağlantı kurulduğunda yanar. OH: (Off Hook) Hatta Modem telefon hattı alğında yanar. SD: (Send Data) Veri gönderiyor Modem veri göndermeye başladığında yanar. RD: (Receive Data) Veri alıyor Modem veri almaya başladığında yanar. TR: (Terminal Ready) Modem hazır Modem programında terminal ekranına geçildiğinde yanar. MR: (Modem Ready) Modem açık Modem açıldığında yanar.

PCMCIA Modemler

PCMCIA ürünler portatif bilgisayarlar için özel dizayn edilmiş bir standarttır. Boyutu kredi kartı boyutlarında olup. Cihazların üzerindeki özel yuvalara monte edilmek üzere dizayn edilmişlerdir. Yeni üretilen PCMCIA modemlerin %80'i Windows 95 ortamında PnP özelliğini de desteklemektedir.

Modem

Çevirge.

Modem

İngilizce Modem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. (Comput) Modem, ein Gerät zur Datenübertragung zwischen zwei Computern durch die Telefonleitung

Modem

Almanca Modem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers)

Modem

Portekizce Modem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. modem

Modem

İspanyolca Modem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mo dem

Modem

Flemenkçe Modem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. modem

Modem

İngilizce Modem kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. (in computers) modem, een apparaat dat het mogelijk maakt informatie via een telefoonlijn te zenden en ontvangen (MOdulator-DEModulator)

Modem

n. device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers) n. modem, modulator demodulator, device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers) n. modem, device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers)

Modem

Flemenkçe Modem kelimesinin Fransızca karşılığı.
(gegevensverwerking) modem (m)

Modem

bilgisayarlar arasında bilgi iletişimini telefonla sağlayan aygıt.

Modem

Fransızca Modem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. modem

Modem

Fransızca Modem kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(traitement de l'information) modem (m)

Modem

Fransızca Modem kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] modem

Modem

Almanca Modem kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. modem (m)

Modem

İtalyanca Modem kelimesinin Fransızca karşılığı.
(elaborazione dei dati) modem (m)

Modem

İspanyolca Modem kelimesinin Fransızca karşılığı.
(proceso de datos) modem (m)

Modem

Türkçe Modem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Modem

Modem

İngilizce Modem kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. (inform.) modem, modulador-demodulador, es un dispositivo o programa que permite al ordenador transmitir datos a través de líneas telefónicas

Modem

İngilizce Modem kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. modem, appareil permettant la transmission de données d'un ordinateur à un autre par l'intermédiaire du téléphone (Informatique)

Modem

İngilizce Modem kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (inform.) modem, strumento che permette il trasferimento di dati da un computer ad un altro attraverso cavo telefonico

Modem

İngilizce Modem kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. (informática) modem, aparelho que permite transferência de dados de computador para computador através da linha telefônica

Modem

i. modem

Modem

Fransızca Modem kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. modem, device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers)

Modem

İtalyanca Modem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. modem, device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers)

Modem

Türkçe Modem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers) n. modem, modulator demodulator, device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers) n. modem, device which allows the transfer of data through a telephone line from one computer to another (Computers)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Modem Resimleri

Demokrat Hareket (Fransa)
6 yıl önce

Senatosu'nda ise 348 sandalyeden 5'ine sahiptir. ^ "Bayrou propose que le MoDem et LRM bâtissent une " maison commune " pour les prochaines élections"....

Modena FC
6 yıl önce

Modena Football Club, 1912 yılında İtalya'nın Modena şehrinde kurulmuş futbol kulübü. İç saha maçlarını 21,151 kişilik Stadio Alberto Braglia'da yapmaktadır...

Depeche Mode
3 yıl önce

Depeche Mode, 1980 yılında Basildon'da kurulan İngiliz elektronik müzik grubu. Dave Gahan (vokal ve şarkı yazımına yardım), Martin Gore (klavye, gitar...

Depeche Mode, 1980, Dave Gahan, David Gahan, Erasure, New Wave, Playing the Angel, 1990 in music, 1989 in music, Everything Counts, 1993 in music
Modena
3 yıl önce

Modena (Modena lehcesi: Mòdna), kuzey İtalya'da Emilia-Romagna bölgesinde kendi ismini taşıyan Modena ili merkezi olan bir komündür. 1545 yılında Po Nehri...

Modena, 1545, Ferrari, Katedral, Kent, Otomobil, Sanat, Sirke, İtalya, Madde taslağı
Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi
2 yıl önce

Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi (İtalyanca: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde, Modena şehri...

Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi, 1175, Emilia-Romagna, Modena, Taslak, Yüksek öğretim kurumu, Üniversite, İtalya, İtalyanca, Reggio Emilia, Gian Carlo Pellacani
User mode
2 yıl önce

Bir işletim sistemi açılışta kernel modeda başlar. Kullanıcı sisteme girdikten sonra, user moda (ring 3) geçer. Bu modda kullanıcı sistem için kullanılan...

User mode, API, CPL, Kernel mode, Linux, Protected mode, İşletim sistemi
Kernel mode
2 yıl önce

Kernel Mode; bilgisayarda, Linux işletim sistemi açılışta "kernel mode"da ( ring 0 ) başlar. Bu seviyede çalışan programlar bütün bellek adreslerine ve...

Kernel mode, Linux, User mode
Bilişim
3 yıl önce

Çıkarılabilir diskler Ekran kartı Fare İşlemci Klavye Modem Dial-Up modem ADSL modem Kablolu modem RAM hafızası Sabit Disk Sayısallaştırıcı Tarayıcı Yazıcı...

Bilişim, Bilişim