Morfolojik

Kısaca: Morfolojik, bir nesnenin biçimiyle ilgili özelliklerinin değerlendirilmesini anlatır. Bu, dış görünüş ile ilgili olabileceği gibi, o nesnenin belli koşullar altındaki (ışık mikroskobu gibi) görünümünü de belirtebilir. Bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında, pek çok hastalığın tanımlanmasında morfolojik inceleme vazgeçilmez bir yöntemdir. ...devamı ☟

Morfolojik, bir nesnenin biçimiyle ilgili özelliklerinin değerlendirilmesini anlatır. Bu, dış görünüş ile ilgili olabileceği gibi, o nesnenin belli koşullar altındaki (ışık mikroskobu gibi) görünümünü de belirtebilir. Bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında, pek çok hastalığın tanımlanmasında morfolojik inceleme vazgeçilmez bir yöntemdir. Morfolojik özelliklerin ayrıma yeterli olmadığı durumlarda her tür başka yöntemden (kristalografiden enzim analizine, elektriksel özelliklerden DNA analizine) yararlanılabilir.

morfolojik

Morfoloji ile ilgili, morfolojiye ilişkin.

morfolojik

Türkçe morfolojik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. morphological

morfolojik

morfoloji ile ilgili, morfolojiye ilişkin.

morfolojik

Türkçe morfolojik kelimesinin Fransızca karşılığı.
morphologique

İlgili konular

bitki dna hayvan kristalografi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Morfoloji
3 hafta önce

incelenmesi Jeomorfoloji, yeryüzü biçimlerini inceleyen bilim. Bunun yanında, morfolojik, bir nesnenin biçimiyle ilgili özelliklerinin değerlendirilmesini anlatan...

Morfoloji, Morfoloji (biyoloji), Morfoloji (astronomi), Morfoloji (dil bilimi), Anlam ayrım
Tür
4 hafta önce

monotipik tür denilir. Kimi durumlarda iki tür morfolojik bakımdan tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin benzeri olmasına karşın...

Tür, Alttür, Cins, Doğu ladini, Gen, Latince, Mavi ladin, Populasyon, Takson, Türkiye, Varyete
Otofaji
1 ay önce

patoloji büyük oranda hastalığın morfolojik bulgularını araştırmakla sınırlı idi. 3- Morfolojik değişiklikler: Morfolojik değişiklikler hem etyolojik olaya...

Varyete (Biyoloji)
3 yıl önce

Varyete, en az bir morfolojik özellik bakımından türden ayrılan, türün yayılış alanı içerisinde küçük veya büyük gruplar halinde bulunan topluluktur. var...

Varyete, Tür
Rhizobia
2 hafta önce

olarak azot fiksasyonu yapamaz ve bir bitki konakçısına ihtiyacı vardır. Morfolojik olarak genelde gram negatif, hareketli spor üretmeyen çubuk yapısındadırlar...

Rhizobia, Azot, Baklagiller, Bakteri, Bitki, Fabaceae, Gram boyama, Nodül, Rhizobium, Yunanca, Azot fiksasyonu
Hidrografya
4 hafta önce

coğrafyanın bir kolu olan hidrografya, okyanus ve deniz çanaklarının morfolojik karakteriyle bunları dolduran su kütlesinin yüzeyinde ve içinde meydana...

Hidrografya, Akarsu, Coğrafya, Deniz, Fiziki coğrafya, Göl, Kaynak, Okyanus, Taslak, Yeraltı suları, Harita, Baraj
Doğal Dil işleme
3 yıl önce

oluşur. Sözdizimsel analiz, sözdizimini (syntax) veya cümleyi oluşturan morfolojik ögelerin hiyerarşik kurallara uyumunu karşılaştırarak ölçümlemektir. Böylece...

Doğal dil işleme, 1859, 1970, 1973, Akciğer, Alfabe, Almanca, Analiz, Antropoloji, Bağlaç, Bilgisayar
Taksonomi
4 hafta önce

özellikler taşıyan fertlerin toplamını içeren biyolojik bir gruptur. Morfolojik özelliklerine göre gruplara ayrılır. Bu gruplar: Çevreye uyum sağlamasına...

Taksonomi, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Cins, Deniz biyolojisi