Bitki

Bitki, fotosentezle beslenme, embriyon dokularının bireyin bütün yaşamı boyunca etkinliğini sürdürdüğü sınırsız büyüme özelliği, hücre çeperlerinin selülozlu ve görece sert oluşu, yer değiştirmeyi sağlayacak organların yokluğu nedeniyle yaşamını bulunduğu yere bağlı olarak sürdürme, duyu ve sinir sistemlerinin bulunmayışı gibi temel özelliklerle tanımlanan yaşam biçimi.

BITKI (türkçe) anlamı
1. bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen
2. döl veren ve yaşamını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren yosun
3. ot
4. ağaç gibi canlıların genel adı
5. nebat
BITKI (türkçe) ingilizcesi
1. n. plant
2. vegetable
3. herb
4. wort
BITKI (türkçe) fransızcası
1. plante [la]
2. végétal [le]
BITKI (türkçe) almancası
1. n. Gewächs
2. Kraut
3. Pflanze
4. adj. krautig

Bitki hakkında bilgiler

Bitki ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bitkiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bitki örtüsü

Bitki örtüsü, bir iklim terimi, herhangi bir bölgede yetişen bitkilerin tümüne verilen ad. Flora ya da bitey de denir. Belirli bir alan içerisinde bulunan, doğal, damarlı (vasküler), bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık bitkilerin oluşturduğu bitki topluluğu.

Bitki ıslahı

Bitki ıslahı, istenen özelliklere sahip tarım ya da süs bitkileri elde etmek için, insan eliyle uygulanan eşleştirme ve seçme yöntemlerine verilen genel isimdir. Doğa koşullarının canlı türlerini seçilime tabi tutmasına benzer şekilde, insanlar da istedikleri özelliklere göre ...

çok Yıllık Bitki

Çok yıllık bitki, yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitki.

Karaman Iklim Ve Bitki örtüsü

Egemen olan iklim yapısı, genelde yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk ve kar yağışlı olan karasal iklim yapısıdır. Yani, İç Anadolunun temel iklim yapısı, burada da görülmektedir. Ancak, ilin batı ve güneyinde, Orta Toros Dağları'nın Göksu ve kolları tarafından derin ...

Avrupa Kıtası Bitki örtüsü

Avrupa'nın toprak dağılış haritası ile bitki örtüsü haritası, hemen hemen birbirlerine benzer özellikler taşırlar. Avrupa'da görülen iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü de çeşitlenir. Avrupa'yı kuzeyden güneye doğru dört ana bitki bölgesine ayırmak mümkündür.

Bitki Beslenmesi

Bitki beslenmesi bitkilerin hava ve topraktan aldıkları birtakım basit maddeleri dokularında güneş enerjisi yardımıyla çeşitli işlemlerden geçirip organik maddeler haline getirmelerine denirBitkilerde insanlar ve hayvanlar gibi beslenirler; bulundukları ortamdan bazı maddeler ...

Aşı (Bitki)

AŞI (Bitki) Alm. Aufpropfen, Fr. Grefee, İng. Graft. Bitkilerde uygulanan tohumsuz bir üretme şekli. Çoğaltılması istenilen çeşitten, bir gözün veya “aşı kalemi” adı verilen bir dal parçasının “anaç” adı verilen diğer bir bitki üzerine yerleştirilip ...

Bitki Hastalıkları

BİTKİ HASTALIKLARI Alm. Pflanzenkrankheit, Fr. Maladies de plantes(e), İng. Diseases of plants. Bitkilerin normal büyüme ve yapılarından uzaklaşmaları. Bitki hastalığına bakteriler, mantarlar, nematik kurtlar ve virüsler, daha büyük bitkilerde böcekler ve keneler veya çevreye ...