Bitki

Kısaca: Bitki, fotosentezle beslenme, embriyon dokularının bireyin bütün yaşamı boyunca etkinliğini sürdürdüğü sınırsız büyüme özelliği, hücre çeperlerinin selülozlu ve görece sert oluşu, yer değiştirmeyi sağlayacak organların yokluğu nedeniyle yaşamını bulunduğu yere bağlı olarak sürdürme, duyu ve sinir sistemlerinin bulunmayışı gibi temel özelliklerle tanımlanan yaşam biçimi. ...devamı ☟

Bitki
Bitki

Bitki ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bitkiler

Bitki

Türkçe Bitki kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. plant, vegetable, herb; wort

Bitki

bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve yaşamını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat.

Bitki

Türkçe Bitki kelimesinin Fransızca karşılığı.
plante [la], végétal [le]

Bitki

Türkçe Bitki kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gewächs, Kraut, Pflanze
adj. krautig

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Relikt bitki
6 yıl önce

Relikt bitki, 4. zamandaki buzul devrinde yaşayabilen iklimlerin ısınmasıyla günümüzde dağların yüksek kesimlerindeki soğuk alanlarda yaşamını sürdüren...

Relikt bitki, Bitki, Botanik, Taslak, İklim, Mamut ağacı, Gingko biloba
Bitki morfolojisi
2 yıl önce

Bitki morfolojisi ya da Fitomorfoloji bitkilerin dış yapısını ve fiziksel formunu inceleyen çalışma alanıdır. Bitkilerin içsel yapılarını incelediği ve...

Etçil bitki
6 yıl önce

Etçil bitkiler veya etobur bitkiler, besinlerinin (ancak enerjilerini değil) bir kısmını veya çoğunu hayvanları ve protozoaları, genellikle böcekleri...

Botanik
2 yıl önce

Botanik veya bitki bilim(ler)i, bitki biyolojisi, fitoloji; bitki yaşamı ile ilgili bir bilim dalı ve biyolojinin bir koludur. Bir botanikçi, bitki bilimcisi...

Botanik, Ağaç, Bilim, Bitki, Fizik, Fizyoloji, Hücre, Kimya, Metabolizma, Orman, Filogenetik
Bitki fizyolojisi
2 yıl önce

Bitki fizyolojisi, bitkilerin fizyolojik yapısını incelen botanik ve fizyoloji altdalıdır. Bitkiyi oluşturan tüm yapıların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya...

Bitki fizyolojisi, Bitki, Biyokimya, Biyoloji, Botanik, Fizik, Fizyoloji, Hayvan fizyolojisi, Mekanik, Taslak
çok yıllık
6 yıl önce

da çokyıllık veya çok yıllık bitki (perennial), yaşam süresi en az üç yıl olan bitkiler.. Yaşam süresi tek olan bitkiler bir yıllık (annual), iki yıl...

Kapalı tohumlular
2 yıl önce

tür ile kara bitkilerinin en çeşitli grubunu oluştururlar. Açık tohumlu bitkiler gibi kapalı tohumlu bitkiler de tohum üreten bitkilerdir. Çiçeklerinin...

Kapalı tohumlu, Taksonomi, 1638, 1715, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür, Alt âlem
Otsu bitki
2 yıl önce

Otsu bitki (herbacea), ağaçsı bitkilerin aksine gövdesi sert olmayan, bir yıllık, iki yıllık ya da çok yıllık olabilen basit bitkiler. Bunlar herboloji...