Moritz Schlick

Kısaca: Moritz Schlick. 1882-1936. Viyana Çevresinin kurucularından ve zamanının önde gelen mantıkçı pozitivistlerinden biri olarak Schlick, hem Yeni-Kantçı eğilimleri ve hem de Husserl'in felsefesini reddetmiş, felsefede analitik ve mantıksal yöntemlerin önemini vurgulayarak, algıyı eleştirel bir tarzda analiz etme çabası vermiştir. ...devamı ☟

Moritz Schlick
Moritz Schlick

Moritz Schlick 1882-1936. Viyana çevresinin kurucularından ve zamanının önde gelen mantıkçı pozitivistlerinden biri olarak Schlick, hem Yeni-Kantçı eğilimleri ve hem de Husserl'in felsefesini reddetmiş, felsefede analitik ve mantıksal yöntemlerin önemini vurgulayarak, algıyı eleştirel bir tarzda analiz etme çabası vermiştir. Bilgi konusunda, Kant'a ve Kantçılığa karşı çıkarak, empirist bir bakış açısı benimseyen, matematiğin ve mantığın önermelerinin, sentetik a priori önermeler olmayıp, tanım gereği doğru olan, analitik, yani içerik yönünden boş olan önermeler olduğunu öne süren Moritz Schlick, Poincare'de söz konusu olan uzlaşımcılığa da şiddetle karşı çıkıp, bilimsel kuramların, doğrulukları tekabüliyete bağlı olan kavramlardan meydana gelen a posteriori bir sistem olduğunu iddia etmiştir. Şu halde, önermeleri mantıksal bakımdan zorunlu olan analitik önermeler ve gerçek bir içeriği olan empirik ya da sentetik a posteriori önermeler olarak ikiye ayıran Schlick, mutlak kesin bilgiye ulaşmanın olanaksız olduğunu öne sürmüş; yapılabilecek en iyi şeyin, bilimin gerçekliği betimlerken oluşturduğu önerme sistemlerine yönelmek olduğunu belirtmiştir.

İlgili konular

viyana

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Viyana Çevresi
6 yıl önce

Çevresi, 1922'de Viyana Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Moritz Schlick'in önderliğinde toplanan bir grup teorisyen, matematikçi ve filozoftu...

Mantıksal Pozitivizm
2 yıl önce

filozofların felsefi düşünüş sistemlerini adlandırır. Başlıca temsilcileri Moritz Schlick, Rudolph Carnap ve Otto Neurath olan bu çevre, yeni pozitivistler ya...

Mantıksal pozitivizm, Mantıksal pozitivizm
Friedrich Waismann
2 yıl önce

matematikçi ve dilbilimci. Mantıksal pozitivizmin öncülerindendir. Moritz Schlick'in başkanlığında toplanan Viyana Çevresi'nin üyelerindendir. Nasyonel Sosyalist Partilerin...

Mineta Mantığı
6 yıl önce

de, Moritz Schlick'ten tepki almıştır. Viyana Çevresi'nin kurucularından ve zamanının önde gelen mantıkçı pozitivistlerinden biri olarak Schlick, Filozofia...

Ahlâkçılar listesi
2 yıl önce

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel Moritz Schlick Frank Schmalleger Arthur Schopenhauer Albert Schweitzer Amartya Sen...

Ahlâkçılar listesi, Adam Smith, Ahlâkí® konular listesi, Albert Schweitzer, Ali İzetbegoviç, Aristo, Arthur Schopenhauer, Ayn Rand, Baruch Spinoza, Bertrand Russell, Blaise Pascal
Kurt Gödel
2 yıl önce

Moritz Schlick, Hans Hahn ve Rudolf Carnap'ın içinde olduğu Viyana Çevresi'ne katıldı. Kurt daha sonraları sayı teorisi alanında çalıştı ama Moritz Schlick...

Kurt Gödel, 14 Ocak, 1906, 1931, 1951, 1974, 1978, 28 Nisan, Avusturya, Avusturya-Macaristan, Einstein
Deneycilik
2 yıl önce

anlamsızdır. Moritz Schlick Rudolf Carnap Herbert Feigl Otto Neurath Karl Menger Hans Reichenbach Viyana Üniversitesi’nden Moritz Schlick etrafında toplanmış...

Deneycilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Ahlak felsefesi, Akılcılık, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Apriori, Aydınlanma Çağı
Rudolf Carnap
2 yıl önce

Reichenbach Carnap'ı Viyana Üniversitesinde bir profesör olan Moritz Schlick ile tanıştırdı. Schlick Carnap'a üniversitedeki bölümünde bir mevki sundu, Carnap...