MUADIL (türkçe) anlamı
1. Eşit
2. denk
3. eş değer.
MUADIL (türkçe) anlamı
4. eşit
5. denk
6. eşdeğer
MUADIL (türkçe) ingilizcesi
1. equivalent
2. equal
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Izmir

İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir. Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. ...

Kont

Kont, Avrupa'da bir soyluluk unvanı. Kontun eşine veya kont konumundaki bayana kontes denir. Birleşik Krallık'taki muadili earldür. Modern zamanlarda, soyluluk sırasında markizden sonra, markizin olmadığı ülkelerde dükten sonra gelir. Sözcüğün kökeni Latince ''comes'' (refakatçi, ...

Elektroensefalografi

Elektroensefalografi ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG); Alm. Elektroenzephalgraphie (f), Fr. Electro-encéphalographie (f), İng. Electroencephalography. Saçlı deri üzerine konulan elektrotlarla, beyin hücreleri arasında mevcut olan elektriki potansiyellerin elektroensefalograf denen cihazlarla ...

Çevirici Diller

Bir Çevirme Dili (Assembly Language) bilgisayar programlarının yazılmasında kullanılan alt seviyeli bir dildir. Assembly dili programlarının yazılımında insan dostu sembollerin “mnemonics” kullanılması, daha fazla hataya yatkın ve zaman alıcı ilk bilgisayarlarda kullanılmış ...

Beriev A-50

Beriev A-50 Shmel () (NATO raporlama adı: 'Mainstay') ''Ilyushin Il-76'' hava platformu tabanlı bir Rus ''Havadan Erken Uyarı ve Kontrol''(()) uçağıdır. ''Tupolev Tu-126'' 'Moss' un yerini almak üzere geliştirilen A-50 ilk uçuşunu 1978 yılında gerçekleştirdi. 1984 yılında Rusya ...

Maliye Okulu

Maliye Okulu, maliye memurlarının mesleki eğitimi amacıyla ilk olarak kurs mahiyetinde açılıp cumhuriyet döneminde meslek lisesine dönüştürülen eğitim kurumlarının genel adı.

Ronikanes

Ronikanes M.S. 6. ile M.S. 7. yüzyıllar arasında Sasaniler Dönemi'nde hükümdarlık yaptığı rivayet edilen bir kraldır. Edebi bir kişiliği bulunan kral, aynı zamanda vecizeleriyle de çok önemli bir kişiliğe sahip olduğu rivayet edilir.

Mühendislik Disiplini

Şemseddin Sami kamus-u Türki’de mühendisi, “hendese fennini iyi bilip icra eden adam, ilm-i hendeseye tevfikan mesaha vesair ilmiyati icra eyleyen adam.”şeklinde açıklamıştır.

Ikea'da ürün Garantisi Varmı?

ikea eşyalarına garanti veriyormu?