He (Harf)

Kısaca: He ( ﻫ,ﻩ‎ ) Arap alfabesi'nin yirmialtıncı harfi. İbranice muadili he harfidir. ...devamı ☟

He (harf)
He (harf)

He (harf) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: H

İlgili konular

h a almanca azerice b c d e ermenice f g

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

He
7 ay önce

He - Kimyada helyumun simgesi. He - Türkçe`de kabaca evet. He - Karadenizde sırtta taşınan sepet He - Arap alfabesinde harf He - İbrani alfabesinde harf...

He, He (harf), Helyum, He (yerel kültür), Evet, Anlam ayrım
Epsilon
7 ay önce

Alfabesi'ndeki He harfinden gelmiştir. Epsilon'dan türeyen harfler Latin Alfabesi'nde yer alan E ve Kiril Alfabesi'nde yer alan Ye harfleridir. "Epsilon"...

Epsilon, Epsilon (alfabe), Epsilon (matematik), Anlam ayrım
E
7 ay önce

almışlardır. Bunun en olası nedeni, “he” sesinin sevinç ifadesi olan “hey” ünlemini andırmasıdır. Eski Yunanlarsa E harfini, kendi epsilon harflerini yazmak...

E, A, Avro, B, Bilişim, C, D, E-mail, E-ticaret, E sayısı, Elektronik
Ayin (Harf)
4 yıl önce

Arapça harf için bkz: Ayn (harf) Ayin, Ayın veya Ayn İbrani alfabesinin 16. harfi olup Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Arap alfabesindeki muadili Ayn'dır...

Ayn (harf)
4 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Alef (harf)
4 yıl önce

demektir. Alef harfi tıpkı Ayin, Reş, He, ve Heth harfleri gibi dageş alamaz; ama bazı ender durumlarda Alef ve Reş harflerine dageş konduğu görülür. Sonsuz kümelerin...

Alef (harf), Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İbranice
Ha (harf)
4 yıl önce

(خ) harfi ile olan farkı ortadan kalkmıştır (X). Çünkü ح (Ⱨ) ve خ (X) harfleri boğazdan gelen sesler olduğu için Türkçede ayrımları en zor yapılan harfler...

Tet
4 yıl önce

harfidir. Yunan alfabesinde Thita (Θ)'ya eşdeğer olup Arap alfabesinde Ta harfine tekabül eder. Sert kapantılı ünsüz olan /t/ geleneksel Temani ve Sefarad...