Muhammed

Kısaca: Muhammed bin Abdullah (Arapça: مُحَمَّدْ إبِنْ عَبْدُ الله ‎‎, d. 571, Mekke - ö. ...devamı ☟

muhammed
Muhammed

Muhammed ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hz. Muhammed

muhammed

Türkçe muhammed kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Muhammad] n. Mohammed, Mahomet (also Mohammed, Muhammed, Mahomet, and other variants) (c. 570 Mecca - June 8th 632 CE Madina) was the founder of Islam and is regarded by Muslims as the last messenger and prophet of God (Arabic: الله Allah). Muslims do not believe that he was the creator of a new religion, but the restorer of the original, uncorrupted monotheistic faith of Adam, Abraham and others. They see: him as the last and the greatest in a series of prophets. 2. mohammed. 3. Mohammed, Mahomet. the Prophet Muhammad.

muhammed

Türkçe muhammed kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Prophet

muhammed

Osmanlıca muhammed kelimesinin Türkçe karşılığı.
1. Pek çok tekrar tekrar övülmüş, medhedilmiş meâlinde bir isim olup ilk olarak Peygamberimize (A.S.M.) verilmiştir. (Allahımızın bütün insanlara son peygamberi olan Hz. Muhammed (A.S.M) Efendimiz, Arabistan'da Mekke-i Mükerreme şehrinde milâdi 571 tarihinde dünyaya teşrif etmişlerdir.Fahr-i Âlem Efendimiz, Kureyş kabilesinden ve Haşim âilesindendir. Muhterem pederinin adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalib, vâlidesinin adı ise Amine'dir.Peygamberimizin (A.S.M.) baba cihetinden mübarek nesebleri şöyledir. 2. muhammet. bir erkek adı (arapça)hz. muhammet. muhammet peygamber.

muhammed

(Arapça) Erkek ismi 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde

Başar - 5 yıl önce

Allahın Seçtiklerine, Allahın belirleyeceği kadar defa ve miktarlarını yine Allahın belirlemesi kaydıyla selatu selamlar olsun inşaAllah
Aliym ve semî Allah hakiymdir


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Muhammed
2 yıl önce

Kâsım’ın babası Muhammed olarak tercüme edilebilir. Ayrıca yaşadığı toplumda onun El-Emin (emin kişi, dürüst kişi) manasında Muhammed-ül Emin olarak adlandırıldığı...

Muhammed bin Abdullah, 19 Ocak, 20 Eylül, 20 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 570, 571, 610, 622, 632
Ağa Muhammed Şah
6 yıl önce

Muhammed Han ise Koyunlu kolunun Lideri Olan Muhammed Hasan Hanın en büyük oğlu ve II. Tahmasb emriyle öldürülen Feth Alinin Torunuydu. Ağa Muhammed Han'ın...

Muhammed el-Cevâd
6 yıl önce

Muhammed el-Cevâd (Arapça: محمّد الجواد) veya Muhammed el-Takî (15 Haziran 811, Medine - 25 Kasım 835, Bağdad), Şiîliğin bir fırkası olan İsnâaşeriyye’nin...

Muhammed el-Bakır
2 yıl önce

tarafından İslâm dininin son peygamberi Muhammed'le akrabalık ilişkisi bulunan ilk imâmdır. Bir İslâm âlîmi olan "Muhammed el-Bakır" diğer bütün Ehl-i Beyt mensûbu...

Kâsım bin Muhammed
6 yıl önce

hukukçularından olan Kâsım bin Muhammed, Fukahâ-i Seb'a'dan yani dönemin ünlü yedi hukukçusundan biri olarak sayılır. Kâsım bin Muhammed el-Kudeyd olarak anılan...

Kâsım bin Muhammed, 653, 721, 725, Medine, Mekke, Osman, Tabiin, Taslak, İslam, Ali Zeynelâbidí®n
Muhammed Rıza Pehlevi
2 yıl önce

başaran Musaddık hızla güçlenmeye başladı. Nisan ayı sonunda Muhammed Rıza Şah, Muhammed Musaddık'ı başbakanlığa atamak zorunda kaldı. Ağustos 1953'te...

Muhammed Ali
2 yıl önce

iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali, kariyeri boyunca yaptığı maçların yalnızca 5 tanesini kaybetmiştir. Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Louisville...

Muhammet Ali, 17 Ocak, 1942, 1965, Boks, Kişi, Taslak, Sports Illustrated
Muhammed (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Suiçmez Muhammed el-Bakır Muhammed el-Buhari Muhammed Ömer Muhammed İkbal Muhammed Şahin Muhammed: Allah'ın Elçisi Muhammediye - Fas'ın kuzeybatı kesiminde...