muhammed

Muhammed bin Abdullah (Arapça: مُحَمَّدْ إبِنْ عَبْدُ الله ‎‎, d. 571, Mekke - ö.

MUHAMMED (türkçe) anlamı
1. 1. Pek çok tekrar tekrar övülmüş
2. medhedilmiş meâlinde bir isim olup ilk olarak Peygamberimize (A.S.M.) verilmiştir. (Allahımızın bütün insanlara son peygamberi olan Hz. Muhammed (A.S.M) Efendimiz
3. Arabistan'da Mekke-i Mükerreme şehrinde milâdi 571 tarihinde dünyaya teşrif etmişlerdir.Fahr-i Âlem Efendimiz
4. Kureyş kabilesinden ve Haşim âilesindendir. Muhterem pederinin adı Abdullah
5. dedesinin adı Abdülmuttalib
6. vâlidesinin adı ise Amine'dir.Peygamberimizin (A.S.M.) baba cihetinden mübarek nesebleri şöyledir.2. muhammet. bir erkek adı (arapça)hz. muhammet. muhammet peygamber.
MUHAMMED (türkçe) anlamı
7. (Arapça) Erkek ismi 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş
8. tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından
9. gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde
MUHAMMED (türkçe) ingilizcesi
1. [Muhammad]n. Mohammed
2. Mahomet (also Mohammed
3. Muhammed
4. Mahomet
5. and other variants) (c. 570 Mecca - June 8th 632 CE Madina) was the founder of Islam and is regarded by Muslims as the last messenger and prophet of God (Arabic: ا
6. ل
7. ل
8. ه
9. Allah). Muslims do not believe that he was the creator of a new religion
10. but the restorer of the original
11. uncorrupted monotheistic faith of Adam
12. Abraham and others. They see: him as the last and the greatest in a series of prophets.2. mohammed.3. Mohammed
13. Mahomet. the Prophet Muhammad.,
MUHAMMED (türkçe) almancası
1. n. Prophet

Muhammed hakkında detaylı bilgi

muhammed ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hz. Muhammed

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hz. Muhammed (s.a.s)

Doğumu, Çocukluğu ve Gençliğiİnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teâlâ tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz, genellikle kabul edildiğine göre 20 Nisan (12 Rabiulevvel) 571 ...

Muhammed İkbal

Muhammed İkbal (1873 - 1938) 1873'de Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Siyalkut kentinde doğan Muhammed İkbal mutasavvıf bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini Kur'an üzerine aldı.

İmam Gazi Muhammed

İmam Gazi Muhammed, Avar asıllı olan ve 1793 yılında Gimri'de doğan İmam Gazi Muhammed, Kafkasya'da müridizmin ve gazavatın İmam Mansur'dan sonraki ikinci önderidir. Alçak gönüllü, az konuşan fakat hatip ve kararlı bir imam olarak bilinir.Medresede İslami ilimleri tahsil etti, ...

Muhammed Emin

Muhammed Emin 1818'de Dağıstan'da doğdu. Gençliğinde Koran'ın öğrencisi olduğundan adım adım dolaştığı Kafkasya ve Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibi idi. 1836'da İmam Şamil'in müridlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasya'daki Kuban ötesi ...

Vani Muhammed Efendi

Vânî Muhammed Efendi Osmanlı âlim ve devlet adamlarından. Van civârındaki Hoşap Kasabasında yetişti. Fâzıl Ahmed Paşa, 1661 yılında Van’dan İstanbul’a getirdi.

Muhammed Atta

Muhammed Atta (1968 - 2001) 11 Eylül terörist saldırısında Amerika'daki Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan uçağı kaçıran, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı tarafından teşhis edilen 5 teröristten biri. Saldırının lideri olduğuna inanılıyor. Muhammed Atta, 1 Eylül ...

Muhammed Hatemi

Muhammed Hatemi, 1943 yılında İran’ın orta kesimindeki Yezd eyaletinin Erdekan ilinde doğdu. Yezd cuma imamı ünlü din adamı Ayetullah Ruhullah Hatemi ile zengin bir toprak sahibinin kızı Sanike Ziyai’nin 3’ü kız 6 çocuğundan biri olan Hatemi, 1961’de lise öğrenimini ...

Muhammed Salih

Muhammed Salih (1949 - .... ) Muhammed Salih, 1949’de Harezm eyaletinde dünyaya geldi. 1966’de liseyi bitirdi; 1968-1970’de Sovyet Ordusunda askerlik görevine çağrıldı. Askerliğini Çekoslovakya’da yapan Muhammed Salih, burada meşhur ‘’Prag baharı’’nın şahidi oldu. ...

Şeyh Muhammed Raşid El Maktum

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanı ve veliaht prensi Şeyh Muhammed Raşid El Maktum, ülkesinin petrolden elde e dilen gelirleri altyapı çalışmaları ve modern iletişim sistemlerine yatırarak önemli bir kazanç kapısını aralamış oldu. Maktum, Dubai şehrine Ortadoğu'nun en ...

Muhammed Ali Clay

Muhammed Ali Clay (1942 - .... )Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay olan Muhammed Ali Clay, 17 Haziran 1942'de Kentucky Louisville'de doğdu. 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde Natıonal AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. Yine ...

Muhammed Esed

Muhammed Esed (1900 - 1992), 1900 yılında, Doğu Galiçya'nın Lvov şehrinde, Yahudi bir ailenin üç çocuğun ortancası olarak dünyaya geldi. Baba tarafından dedesi Czemowitz'de, matematik ve fizikte uzmanlığı olan ve astronomiye de ilgisi bulunan satranç ustası bir hahamdı. Babası ...

Muhammed El-Buhari

Buhârî (810 - 869) Hadis bilginlerinin en büyüklerinden Muhammed el-Buhârî, Hicri 13 şevvâl 194 / Miladi 21 Temmuz 810 tarihinde Buhara'da doğdu. Bundan dolayı da Buhârî nisbetiyle anılmasına sebep olmuştur. Tam adı Ebû Abdullah Muhammed b.

Muhammed Tapar

Muhammed Tapar Büyük Selçuklu Devleti sultanı. Sultan Melikşah'ın oğlu olup, 1082 yılında doğdu. Babasının 1092'de vefatıyla, Selçuklu sultanı olan ağabeyi Berkyaruk'un yanında yetişti. Sultan Berkyaruk ona Gence havalisinin idaresini verdi. Muhammed Tapar, Gence'ye gelerek ...

Muhammed Rıza Pehlevi

Muhammed Rıza Pehlevi (26 Ekim 1919 - 27 Temmuz 1980) son İran şahı. 1941 den 1979 yılındaki devrime kadar İran'ı yönetmiştir. İran şahlarından. Pehlevî Hanedanının kurucusu Rıza Şahın en büyük oğludur. 26 Ekim 1919’da İran’ın başşehri Tahran’da doğdu. ...