Hesaplaşmak. Hesap işiyle uğraşmak. Hesap işi gören makam. Bir işletmenin belirli bir hesap dönemindeki ekonomik ve finansal olaylara ilişkin para ile ifâde edilebilen bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi, yorumlanması ve ilgililere sunulması görevlerini ifa eden, ilmî ve teknik yönleri olan bir ilim dalıdır.

MUHASEBE (türkçe) anlamı
1. hesaplaşma
2. karşılıklı hesap görme
3. saymanlık
4. hesap işleriyle uğraşma.
hesapların tümü.
MUHASEBE (türkçe) anlamı
5. 1 . Hesaplaşma
6. karşılıklı hesap görme.
7. 2 . Hesap işleriyle uğraşma.
8. 3 . Hesapların bütünü.
9. 4 . Hesap işlerinin yürütüldüğü yer
10. saymanlık
11. Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum.- O. Rifat.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. (bir şeyin) muhasebesini yapmak
MUHASEBE (türkçe) ingilizcesi
1. n. accounting
2. accountancy
MUHASEBE (türkçe) fransızcası
1. comptabilité [la]
MUHASEBE (türkçe) almancası
1. n. Buchführung
2. Buchhalterei
3. Buchhaltung

Muhasebe hakkında bilgiler

Muhasebe, Hesaplaşmak. Hesap işiyle uğraşmak. Hesap işi gören makam. Bir işletmenin belirli bir hesap dönemindeki ekonomik ve finansal olaylara ilişkin para ile ifade edilebilen bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi, yorumlanması ve ilgililere sunulması görevlerini ifa eden, ilmi ve teknik yönleri olan bir ilim dalıdır. Ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal) karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir. Bu çeşit işlem ve değerlerin anlamlı özetlerini hazırlama, analiz etme, yorumlama ve yetkili kişilere sonuçları açıklama sanatıdır.

Muhasebenin amacı ve yararları

Muhasebede amaç, işletme veya kuruluşun finansal (veya para ile ifade edilebilen)faaliyetlerine esas olan bilgi ve belgelerin girilmesi, düzenlenmesi, raporlanması ve kullanışlı şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmasıdır. Muhasebenin bir çok yararı olmakla birlikte en önde gelenleri şunlardır:
 • İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar.
 • İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar.
 • Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda devir teşkil eder.
 • İşletmede çalışan personel ve görevlilerin su istimaline karşı işletme varlığını korur.
 • İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar.


Muhasebenin temel kavramları

 • Sosyal Sorumluluk Kavramı
 • Kişilik Kavramı
 • İşletmenin Sürekliliği Kavramı
 • Dönemsellik Kavramı
 • Parayla Ölçülme Kavramı
 • Maliyet Esası Kavramı
 • Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
 • Tutarlılık Kavramı
 • Tam Açıklama Kavramı
 • İhtiyatlılık Kavramı
 • Önemlilik Kavramı
 • Özün Önceliği Kavramı


Muhasebe bilgileri ile ilgilenen taraflar

Yöneticiler

İşetme faaliyetlerini sevk ve idare eden kişilerdir. Muhasebe servisinden her an faaliyetlerle ilgili bilgi isteyebilir.

İşletme sahibi veya Ortaklar

Teknolojik ve Ekonomik gelişmeler, işletme faaliyetlerinde kişilerin tek başına yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla birkaç kişi emek ve sermayelerini birleştirerek ortak olup şirketleşme yoluna gitmişlerdir. Şirket ortakları Faaliyetleri sonucunda Kar elde etmeyi ve büyümeyi düşünürler. Yönetimin başarısını öğrenmek ve faaliyetlerin karlılığını bilmek için onlarda muhasebe departmanından rapor isteyebilirler.


İşletmede Çalışanlar

İşletmede çalışan personel ve memurlar da o işletmedeki durumu yakından izlerler. Çalışanlar işlerinin sürekliliğini öğrenip geleceğe güvenle bakmak isterler. Onlar da muhasebe bilgilerine başvurabilirler.

İşletmeye Borç Verenler

Kısa ve Uzun vadede borç verecek olanlar işletmenin borç ödeme gücünü ve karlılık durumunu bilmek isterler ve muhasebe raporlarına başvururlar.

Devlet

İşletmelerin faaliyetleri üzerinden elde ettikleri karlar, devleti yakından ilgilendirir. Ödenecek vergilerin doğru hesaplanması devlet için önemlidir. Devlet, kontrol elemanları ve diğer denetleme mekanizmaları ile işletmelerin gelir ve gider durumlarını incelerken muhasebe raporlarından faydalanırlar.

Bağlantılar

*Şirketler
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Birikim Muhasebe Sistemi

Birikim Muhasebe Sistemi, merkezi Beşiktaş, İstanbul`da bulunan Usta yazılım firmasına ait modüler bir yapıda bulunan program genel olarak; Fatura, Stok kontrol, Cari hesap takibi, Kasa, Çek/Senet ve Muhasebe gibi sistem modüllerinden oluşan ticari entegre bir yazılımdır.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (İngilizce: ``Generally Accepted Accounting Principles``, GAAP), teknik bir deyim olarak, belli bir andaki muhasebe uygulamasını kapsayan ayrıntılı muhasebe yöntem ve usullerinden meydana gelir ve muhasebeciler arasında mevcut görüş birliğinden ...

Muhasebe Ilkeleri

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Muhasebe Ve Finans

Muhasebe işletmelerin varlık ve kaynaklarının hareketlerini kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip eden bilimsel bir sistemdir.Ülkemizde muhasebe cumhuriyetin ilanından sonra 1932 yılında kanunlara girmiş, uzun yıllar ve uğraşlar ...