musiki

Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur.

MUSIKI (türkçe) anlamı
1. 1 . Müzik:
2. Musikisinde bir taraftan din / Bir taraftan bütün hayat akmış.- Y. K. Beyatlı.
3. 2 . mecazKulağa hoş gelen sesler dizisi:
4. Şiirin musikisi demek
5. resmin musikisi demek gibi bir şeydir.- N. Ataç.
MUSIKI (türkçe) anlamı
6. müzik.kulağa hoş gelen sesler dizisi.
MUSIKI (türkçe) ingilizcesi
1. [Mushiki]n. music,
MUSIKI (türkçe) fransızcası
1. musique [la]
MUSIKI (türkçe) almancası
1. die Musik

Musiki hakkında detaylı bilgi

musiki ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Müzik

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gölge Oyununda Musiki

Gölge oyunu Karagöz�de musiki önemli bir rol oynar. Karagöz�ün ayrılmaz bir parçası olan musiki bu oyunlarda kendine özgü bir nitelik kazanmış, Osmanlı şehir eğlence musikisinin bir türü haline gelmiştir. Musikinin yer almadığı bir Karagöz oyunu ...

Cevher-i Musiki

Cevher-i Musiki, 2005 yılında Prof. Dr. M. Hakan Cevher`in öncülüğünde, 17. yüzyıl geleneksel Türk musikisini icra etmek amacı ile kurulan bir müzik grubudur. Santur, Şehrud, Rebab, Ney, Tanbur, Mazhar, Kudüm, Bendir icrâcıları bulunmaktadır. Grup üyelerinin tümü, Ege ...

Üsküdar Musiki Cemiyeti

Üsküdar Musiki Cemiyeti (UMC) (1918). Türk Sanat Müziğine önemli isimler yetiştirmiş tüzel kişi.

Musiki Mecmuası

Musiki Mecmuası, 1948 yılından bu yana İstanbul'da yayımlanmakta olan ve abonelik yoluyla okuyuculara ulaştırılan Türk Müziği dergisidir.

Âlem-i Musiki

''Âlem-i Musiki'', ilk sayısı 1 Ekim 1919'da piyasaya çıkan ve 23 Eylül 1896'da çıkan Gıdayı Ruh'un ardından Osmanlı İmparatorluğu'nda yayımlanan ikinci müzik dergisi. Besteci Mehmed Baha tarafından, Bursa'da yayımlanan dergi; on beş günde bir piyasaya sürülmekteydi. Toplamda ...

Musiki Muallim Mektebi

Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında ortaöğretime müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Ankara’da doğrudan Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı olarak kurulmuş ortadereceli bir eğitim kurumudur.

Harem

Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.

Music

Ünlü ABD'li pop müzik sanatçısı Madonna'nın 2000 çıkışlı sekizinci albümüdür. Albüm, Ray of Light gibi farklı dans ögelerini bir araya getirmiştir.

Opera

Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan, müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. "klasik batı müziği" geleneğinin önemli bir parçası olan opera, bir tiyatro eserinde bulunan bir çok unsurun yanısıra, müzikal form veya dansın da ...