Mesut Cemil

Kısaca: Mesut Cemil 1902 yılının Aralık ayında İstanbul’da doğdu. Tanburi Cemil Bey’in oğludur. Bir ara “Tel” soyadını kullanmışsa da, kısa bir süre sonra bundan vazgeçmiştir. Çocukluk yılları babasının musıki çevresinde geçti. ...devamı ☟

Mesut Cemil 1902 yılının Aralık ayında İstanbul’da doğdu. Tanburi Cemil Bey’in oğludur. Bir ara “Tel” soyadını kullanmışsa da, kısa bir süre sonra bundan vazgeçmiştir. Çocukluk yılları babasının musıki çevresinde geçti. Babasından birkaç ders dışında musıki dersi almadı. İstanbul Sultanisi’nde (bugünkü İstanbul Lisesi) öğrenciyken, on üç yaşında Daniel-Fitzinger’den keman dersleri alarak batı musıkisi bilgileri öğrenmeye başladı; keman üzerindeki çalışmalarını daha sonra Karl Berger’den aldığı derslerle sürdürdü.

Babasının ölümünden sonra, onun çok seçkin öğrencilerinden Kadı Fuad Efendi ve Refik Fersan’la tanbur üzerinde çalıştı. Refik Talat Alpman’dan genel musıki bilgileri konusunda yararlandı. Makam, usul bilgilerini artırırken hamparsum notasını öğrendi. On yedi yaşına geldiğinde bir tanburi olarak tanınıyordu artık.

Ali Rifat Çağatay’ın yönetimindeki Şark Musıki Cemiyeti’nin konserlerinde sahneye çıktı. Mevlevihanelere devam ederek Rauf Yekta, Zekaizade Ahmed Efendi, Abdülbaki Baykara, Neyzen Emin Efendi gibi üstadlarla çalıştı. Suphi Ezgi’den babasının yıktığı, kaynağı Tanburi İzak’a dayanan, “Oskiyan tavrı” diye de anılan geleneksel tanbur tekniğini ve tavrını öğrendi. Bir yandan da viyolonsel ve keman dersleriyle batı musıkisi öğrenimini sürdürüyordu. Şerif Muhittin Targan’ın viyolonsel çalışını dinledikten sonra zamanının büyük bir bölümünü bu saz üzerindeki çalışmalarına ayırmaya başladı. Darülfünun Hukuk Mektebi’ndeki öğrenimini yarıda bırakarak Almanya’ya gitti. Berlin Müzik Akademisi’nde Hugo Becker’in viyolonsel öğrencisi oldu. Almanya’daki öğrenim yıllarında viyolonsel icracılığını ilerlettiği gibi, genel musıki konuları ve musıki tarihi üzerindeki bilgisini ve kültürünü derinleştirdi. Maddi zorluklar ve annesinin ağır hastalığı yüzünden iki buçuk yıl sonra, 1924’te yurda dönmek zorunda kaldı. Ertesi yıl Darülelhan’a tanbur, solfej ve nazariyat öğretmeni oldu. 1927’de Türk Telsiz ve Telefon Şirketi’ne bağlı olarak ilk radyo yayınları başlatılınca İstanbul radyosuna girdi. Bundan sonra radyoculuk mesleğinin her alanında, spikerlik, programcılık, müzik yayınları şefliği, Ankara ve İstanbul radyoları müdürlüğü, başmüşavirlik görevlerini üstlenirken, oda orkestrası viyolonselcisi ve tanburi olarak da yayınlara katıldı.

Mesut Cemil ilk kez Ankara radyosunda “Klasik Koro”yu kurdu. Halk musıkisinin değerlendirilmesi için, bu alandaki çalışmalara ön ayak oldu. Yarıda bıraktığı yüksek öğrenimini de aynı yıllarda, Ankara’da bulunduğu sırada Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümu’nü bitirerek tamamladı.

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’nde viyolonsel, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda klasik Türk musıkisi tarihi ve viyolonsel, İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda musıki folkloru dersleri verdi, liselerde de musıki derslerini okuttu.

Mesut Cemil 1932’de Kahire’de düzenlenen Arap Musıkisi Kongresi’nde Rauf Yekta bey ile birlikte Türkiye’yi temsil etti. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tasnif ve Tesbit Heyeti’nin klasik eserlerinin notalarının tesbiti çalışmalarına katkıda bulundu. 1955’te Irak hükumetinin çağrılısı olarak gittiği Bağdad’da Güzel Sanatlar Akademisi’nin musıki bölümünde dört yıl çalıştı. 1960’da emekliye ayrıldıysa da, İstanbul radyosundaki koro yöneticiliğini sürdürdü.

31 Ekim 1963’de İstanbul’da öldü. Mezarı Sahray-ı Cedit’dedir. İstanbul radyosundaki büyük stüdyo ile, İstanbul’un Kuştepe semtindeki bir sokağa Mesut Cemil adı verilmiştir.

Kaynak : http://www.kalan.com

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mesut
6 ay önce

- Kürt siyasetçi Mesut Cemil- Türk tamburi Klasik Türk müziği bestekâr Mesut Kurtis - Türk asıllı Makedon müzisyen ve bestekâr Mesut Özil (d. 1988) -...

Tambur
6 ay önce

Bey, viyolonsel ve yaylı tamburu Türk müziğinde ilk kez kullanmıştır. Mesut Cemil'in tambur üslubu babasının izlerini taşımakla birlikte birçok yönden ondan...

Tambur, Mesut Cemil, Necdet Yaşar, Refik Fersan, Tamburi Cemil Bey, Türk, Dimitri Kantemir, Türk Müziği
Kadı Fuat Efendi
4 yıl önce

klasik kemençe ve lavta çalmasını Cemil Bey'den öğrendi ve ona yakın bir virtüöziteye erişti. Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil birkaç kemençe dersi dışında sağlığında...

Kadı Fuat Efendi, 1890, 1920, Hicazkâr, Klasik kemençe, Mesut Cemil, Sirto, Tanbur, Tanburi Cemil Bey, Verem, Virtüöz
Lavta
6 ay önce

Ayrıca lavta çalan kişiye lavtavi ya da lavtacı denir. Tamburi Cemil Bey Mesut Cemil Lavtacı Andon Lavtacı Civan Lütfi Bey Lavtacı Şeyda Hanım Lutenists...

Necdet Yaşar
6 ay önce

konserinde yayınlanan taksimini çok beğenen Mesut Cemil'in önerisiyle İstanbul Radyosu'na girdi; Mesut Cemil'in yönettiği Klasik Koro'da tambur çaldı. 1953...

Necdet Yaşar, Necdet Yaşar
Rahmi Bey
6 ay önce

küçük oğlunu da (Mesut Cemil Tel) beraberine alırmış. Sık sık Refik Fersan'ın eniştesi Ziya Paşa'nın köşkünü ziyaret ederler, Cemil Bey çalar, Rahmi Bey...

Rahmi Bey, , , Www.turkmusikisi.com
Komser Şekspir
3 yıl önce

- Su Özkan Uğur Mustafa Altıoklar Kadir İnanır - Cemil Müjde Ar Gazanfer Özcan Selahattin Duman Mesut Ceylan SinemaTürk'te Komser Şekspir11 Ekim 2014 tarihinde...

Komser Şekspir (Film), Kadir İnanır, Sinan Çetin, Sinema, Taslak, Pelin Batu
Ercüment Batanay
3 yıl önce

Kasımpaşa semtinde hattat tamburi Kemal Batanay'ın oğlu olarak doğdu. Mesut Cemil'den tambur, Neyzen Emin Efendi'den nazariyat dersleri aldı. İstanbul Belediye...

Ercüment Batanay, 1927, 2004, 4 Mayıs, 9 Nisan, Kasımpaşa, Mesut Cemil, Tanbur, Tanburi Cemil Bey, Yaylı tanbur, İstanbul