Mute Muharebesi

Kısaca: Mute Muharebesi, Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk savaştır. ...devamı ☟

Mute Muharebesi, Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk savaştır. Sebepleri Muhammed, büyük devletlerin hükümdarlarına elçiler göndererek İslam'a davet etti. Bu elçilerden biri de (Haris bin Umeyr) Bizans İmparatorluğu'na bağlı Busra (Havran) valisine gönderildi. Ancak Busra valisi Şürahbil, elçiyi öldürdü. Bunu haber alan Muhammed, Şürahbil'in üzerine ordu gönderilmesine karar verdi. Savaş Müslümanlar 3.000 kişilik bir ordu oluşturdular. Ordunun komuta edilmesi konusunda Muhammed, şu şekilde talimat verdi: "Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talib geçsin. Cafer bin Ebu Talib şehit olursa, Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehit olursa, Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsın.". Daha sonra Muhammed orduya, kadın ve çocukları, yaşlıları öldürmemeleri; ağaçları, evleri ve kiliseleri yıkmamaları konusunda telkinlerde bulundu. İslam Ordusu'nun Medine'den hareket ettiğini duyan Şürahbil, Bizans İmparatoru Heraklius'a haber gönderir. Bu arada kardeşi Sedus komutasındaki bir birliği de Müslümanları karşılamak üzere Vadi'l Kura'ya gönderir. Burada yapılan çarpışmada Sedus öldürüldü ve ordusu bozguna uğratıldı. İlerleyen İslam Ordusu Şam'ı geçti. Bu sırada Bizans İmparatoru Heraklius'un 100.000 kişilik bir orduyla üzerlerine geldiğini haber alan Müslümanlar, nasıl davranacakları konusunda değerlendirme yapmaya karar verdiler. Müslümanların çoğu, Muhammed'e haber gönderilmesi ve gelecek olan cevaba göre hareket edilmesini söyledi. Ancak bu savaşta ölecek olan Abdullah bin Revaha'nın şu konuşması, herkesin fikrini değiştirdi ve savaşa karar verildi: "Arkadaşlar, çekindiğimiz şey, ele geçirmek için yola çıktığımız şeydir, yani şehid olmaktır. Dinimizi yüceltmek için savaşalım. Ya şehid, ya gazi olacağız. Bunun ikisi de güzel değil mi?" Mute Meydanı'nda yapılan çarpışmada, Muhammed'in ismini saydığı üç sahabe de öldü. Bunun üzerine komutayı Halid bin Velid eline aldı. Halid bin Velid'in, yaptığı şaşırtıcı bir taktikle Bizans Ordusu'nda bir anlık panik havası yaratıldı. Müslümanlar, bundan yararlanarak sert bir taarruzla Bizans Ordusu'nu kısmen de olsa bozmayı başardı. Ancak Bizans Ordusu'nun 30 kata varan sayı üstünlüğünü göz önünde bulunduran Halid bin Velid, savaşa daha fazla devam edilmesini mantıklı bulmayıp Medine'ye dönme kararı aldı ve o gece geri çekildi. Bizans Ordusu da çok fazla kayıp verdiğinden dolayı İslam ordusuna yönelik herhangi bir takip girişiminde bulunmadı. Ayrıca bakınız * Doğu Roma-Arap savaşları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

629
6 yıl önce

Eylül - Mute Muharebesi gerçekleşti. Hayber Muharebesi gerçekleşti. Abdullah bin Revaha, sahabe Zeyd bin Harise, sahabe Zeyneb bint Muhammed, İslam peygamberi...

629, 6. yüzyıl, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633
Seriyye
2 yıl önce

Nahle Seriyyesi SifülBahr Seriyyesi Rabiğ Seriyyesi Harrar Seriyyesi Mute Muharebesi ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi...

Cafer bin Ebu Talib
2 yıl önce

evlidir. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar arasında yer almıştır. Mute Muharebesi, (Bizans İmparatorluğu'yla Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır...

Abdullah bin Revaha
2 yıl önce

etmişlerdir. Revâha da çok kızmış, teklifi şiddetle reddetmiştir. Mute Muharebesi, sırasında Muhammed'in "Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Zeyd...

Ali’nin Kronolojik Hayatı
6 yıl önce

Hayber Muharebesi: Ali muharebenin komutanıydı ve Hayber Kale'sini fethetti. Zeyneb bint Ali doğdu. 629 Peygamber ile ilk hac. Mute Muharebesi Seferi...

Bizans ordusu
3 yıl önce

elinde tutardı. Taginae Muharebesi (552) Mute Muharebesi (629) Firaz Muharebesi (634) Ecnadeyn Muharebesi (634) Yermük Muharebesi (636) Demirköprü Savaşı...

Tebük Seferi
2 yıl önce

ur-Rahman Mübarakpuri tarafından yazılmış Er-Rahikul-Mahtûm eserine göre, Mute Muharebesine neden olan Muhammed'in elçisinin öldürülmesi üzerine çıkmıştır...

Halid bin velid
2 yıl önce

bu bölgede Sasani ve Hristiyan Araplarla yaptığı Zincirler Muharebesi, Walaja Muharebesi ve Ullais Muharebesinden galibiyetle ayrılmış, Hîre'deki (şimdiki...