Medine

Medine, Suudi Arabistan'ın Mekke kuzeyinde yer alan Mekke'den sonra ikinci büyük şehridir. Eski adı Yesrib'dir. Medine'ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir.

MEDINE (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Kadın ismi - Arabistan'da bir şehir. Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu şehir. Hacıların Mekke'den sonra ziyaret ettikleri şehir.
MEDINE (türkçe) ingilizcesi
1. [Médine]n. Medina
2. city in Saudi Arabia
3. city where Muhammad was first accepted as the supreme prophet of Allah
4. city in northern Ohio (USA)
5. city in western New York (USA)
6. Hegira
7. Mohammed's escape from Mecca to Medina in 622 A.D.n. Medina,
MEDINE (türkçe) almancası
1. npr. Medina

Medine hakkında bilgiler

<b></b>

Mescid-i Nebevi
Mescid-i Nebevi
Medine Suudi Arabistan'da yer alan İslam Devletinin ilk başkenti. Yesrib يثرب Yathrib Kenti (Kur'an'da Yesrib diye anılır. Suresi, 13)'nin müslümanlarca Medinet ün Nebi مدينة النبي Madeenat al Nabee (Nebi/Peygamber Ülkesi) ya da Medinet ül Münevvere (المدينة المنورة) (Aydınlanmış Ülke) olarak adını değiştirdiği Hz.Muhammed'in (salat selam) 622 yılında Mekke'den göçetmek zorunda kaldığı 300 km Kuzey'deki kent.

"Yesrip"'in adı "Yemen Serabı"'ndan gelir. Yesrip'in halkı Evs ve Hazreç, Yemen'li olmasındna dolayı bu ad verilmiş olamlıdır. Hazreç, Yemen'deki Hadramut/Hadramevt (Hadhramoot)'tandır.

Bugün Suudi Arabistan sınırlarında yeralmaktadır. Her Hac Mevsimi Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir.

Medine kelimesi şimdiki anlamda devlet demektir, Arapça (Arabi) Benu İsmail dili ile İbranca (İbrani) Benu İsrail dili olmakla, İbrahim SS atadan kardeş dildir hala İsrail Devleti'nin resmi adı Madinat Yişral
(םדינה ישראל )'dir. Zaten, Hz. Muhammed Yesrip'teki site devletini, Yesrip halkı olan Yemen'li Evs ve Hazreç ile Benu Kureyza, Benu Kaynuka, Benu Nadir yahudileri ile birlikte anlaşma ile kurmuştur. 
Mescid-i Nebi'nin kuzey yönünden görüntüsü
Mescid-i Nebi'nin kuzey yönünden görüntüsü
İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 622 yılında Mekke'den hicret etmek zorunda kaldığı 450 km Kuzey'deki kent. Hicretten önce Yesrib olan şehrin ismi Muhammed (a.s) tarafından "Medinet ül Münevvere" (Aydınlanmış Şehir) olarak değiştirilmiştir. İslam dini için özel bir şehirdir. Muhammed (a.s)'ın kabri bu şehirde bulunmaktadır. İlk İslam devletinin başkentidir.

Her Hac Mevsimi Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir. Şehirde ziyaret edilecek önemli yerler şunlardır;
 • Mescid-i Nebevi
 • Uhud Dağı ve Kabristanı
 • Yedi Mescidler
 • Mescid-i Kıbleteyn
 • Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid)
 • Hamza Mescidi
 • Ali Mescidi
 • Cennetül Baki (Kabristan)
 • Ebu Bekir Mescidi
 • Osman Mescidi
 • Ömer Mescidi
 • Cuma Mescidi
 • Mescid-i Gamame (Bulut Mescidi)
 • Osmanlı Cami
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah II. Abdülhamit Han tarafından Medine'ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Haydarpaşa garından tren ile Medine'ye 3 gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.

Gayrimüslimlerin Medine'ye adım atmaları yasaktır.

Suudi Arabistan'ın 4 büyük şehri1. Mekke 2. Medine 3. Taif 4. Riyad

LinklerMedine nerede?

Medine haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Medine-i Münevvere

Medine-i Münevvere Arabistan Yarımadasında, Hicaz bölgesinde bulunan Ünlü iki mübarek şehirden biri; İslam Devletinin ilk başşehri. Hicaz'da bulunan ikinci mübarek şehir Mekke'dir. İkisine beraber “Haremeyn” ve “Hicaz”da denir. Son Peygamber hazret-i Muhammed Mekke'den ...

Medine Dönemi

Medine dönemi İslam'ın devlet sisteminin kurulduğu Medine'ye hicretle başlayıp, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ölümüne dek süren on senelik tebliğ ve cihat dönemine verilen isimdir.

Medine Camii

İstanbul Medine Camii

Medine Savaşı (1812)

Bilgi Kutusu Savaş

Medine Sözleşmesi

''Medine Sözleşmesi'', aynı zamanda ''Medine İmtiyazı'' olarak da bilinir. Muhammed tarafından 622'de düzenlenmiştir. Sözleşme Muhammed ve Müslümanları, Yahudileri ve Paganları da içine alacak şekilde Yesrib şehrinin (daha sonraki ismi Medine) önde gelen aşiret ve aileleri ...