Nama

Kısaca: Nama - Altay inancında Nuh Peygamber veya benzer özellikler taşıyan bir kişi. ...devamı ☟

Nama - Altay inancında Nuh Peygamber veya benzer özellikler taşıyan bir kişi. Nama ve Güvercin Özellikle kuşlarla olan öyküsü çok özgündür. Sular çekilmeye, denizler alçalmaya başlayıp gemisi bir dağa oturduğunda ilk önce bir kuzgunu pencereden serbest bırakır ama geri dönmez. İkinci gün alakargayı dışarıya gönderirler, gelmeyince üçüncü gün saksağanı salar fakat o da geri gelmez. Dördüncü günün akşamında güvercini uçurur pencereden; hava kararmadan ağzında bir zeytin dalıyla gemiye girince, Nama bu kuşu kutlu kılması için Tanrı’ya yakarır. O günden sonra güvercinler insanların evlerine girdi, ulak olarak haberlerini götürdü getirdi. Kuzgunun ve alakargayla saksağanın ne yaptıklarını sorduğunda; birinin ölmüş hayvanların leşlerini yediğini, diğerinin sağa sola birikmiş çöpleri karıştırdığını ötekinin de su yüzüne çıkan malları çaldığını öğrendi güvercinden Nama. O üçüne kargışta bulunarak, güvercine ise alkıyarak, o anda ne yapıyorlarsa Dünya durdukça aynı şeyi yapmalarını diledi; kuzgunlar leş yemeye, alakargalar çöp karıştırmaya ve saksağanlar da hırsızlığa mahkum edildiler. Güvercin ise insanlara habercilik yapmaya, evlerde yaşamaya hak kazanmıştı. O yüzden o günden beri de öyle yapar dururlardı. Güvercin’in tüm Dünyada pek çok toplumda Talih ile ilgili sayılması belki de bu nedenledir. Nuh insanların ikinci atası kabul edilir. Çünkü Büyük Tufan’dan sonra insanlar onun soyundan türemiştir. Yeryüzünde benzer biçimlerde varolan tufan söylencelerinin başkişisi olarak Hristiyanlık ve İslamiyetin de yayılması sonucu hemen her kültürde bilinmektedir. Etimoloji (Nam/Yam) kökünden türemiştir. Yapmak ve yaymak fiili ile bağlantılı görünmektedir. Eski Altay dilinde Nemeh, Moğolca Nımayan, Mançu ve Tunguz dillerinde Namı, Buryatça Nama, Eski Türkçe Yıma/Cıma/Imya/Ima/İme sözcükleri Geyik anlamına gelir ve Türk kültüründe Geyik kutsal sayılıp, su ve deniz ile ilişkilendirilir. Eski Moğolcada Nam/Namug (günümüzde Namag), Tibet dilinde Nem sözcükleri de dalga ve bataklık anlamlarını da içerirler. * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt PDF Dipnotlar Dış bağlantılar * Eski Uygarlıklarda Tufan Efsaneleri, Sadettin Gömeç * Altay Tufan Efsanesi, Uno Holmberg * Nama ve Kuşlar Ayrıca bakınız * Nuh Peygamber * Tufan Nabi Nuux C.S.

Kaynaklar

Vikipedi

Nama

Türkçe Nama kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Nama] n. name, fame

Nama

adına, kendine, kendisine.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Li Na
3 yıl önce

Li Na (Çince: 李娜; pinyin: Lǐ Nà; (d. 26 Şubat 1982 Vuhan, Hubei), Çinli profesyonel tenisçidir. İlk 30'a (Haziran 2006), ilk 20'ye (Ağustos 2006) ve ilk...

Fridtjof Nansen
2 ay önce

Fridtjof Nansen, 10 Ekim 1861 - 13 Mayıs 1930 tarihleri arasında yaşamış, o zamanki adı Christiania olan Oslo doğumlu ünlü gezgin, bilim insanı ve diplomat...

Rostov-na-Donu
2 ay önce

Rostov-na-Donu (Rusça: Ростов-на-Дону), bir liman kenti ve Rostov Oblastı ve Rusya'nın Güney Federal Bölgesi'nin idari merkezidir. Doğu Avrupa Platosu'nun...

Nansen Uluslararası Mülteciler Ofisi
3 yıl önce

Nansen Uluslararası Mülteciler Ofisi (Fransızca: Office International Nansen pour les Réfugiés), 1930-1939 yıllarında savaş alanlarındaki mültecilerle...

Na-Dene Kızılderilileri
3 yıl önce

Na-Dene Kızılderilileri ya da Na-Dene halkları, Na-Dene dilli halklar (İngilizce: Na-Dene Indians, Na-Dene peoples), Kuzey Amerika'da ABD (Alaska, Washington...

Na-Dene dilleri
2 ay önce

Na-Dene dilleri, Kuzey Amerika'da Na-Dene Kızılderilileri tarafından, ABD (Alaska, Washington, Oregon, Kaliforniya, Utah, Kolorado, Arizona, New Mexico...

Nama kenesi
2 ay önce

Nama kenesi (Nuttalliella namaqua), monotipik Nuttalliellidae familyasından kene türüdür. Diğer iki kene familyasından (Ixodidae ve Argasidae), stigma...

Nama yazılı hisse senedi
2 ay önce

Nama Yazılı Hisse Senedi veya Nama Yazılı Pay Senedi anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin adına düzenlenmiş yani TK...