nefer

Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeyi haiz kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir.

NEFER (türkçe) anlamı
1. Bir kişi
2. tek kişi.
3. Asker
4. er. (Bazılarınca insan cemaati. Ona kadar olan adam topluluğuna denir. Üçten ona kadar olan kişilere Reht denir.)
NEFER (türkçe) anlamı
aşaması olmayan asker.kimse.
NEFER (türkçe) anlamı
5. (Arapça) Erkek ismi 1. Bir adam
6. tek kişi. 2. Er
7. asker
NEFER (türkçe) ingilizcesi
1. n. soldier
2. private soldier,
NEFER (türkçe) fransızcası
1. soldat [le]
NEFER (türkçe) almancası
1. der Soldat

Nefer hakkında bilgiler

nefer ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Asker

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nom

Nom (eski Mısır dili:''sepat'') (Antik Grekçe: Νομός, “yöre”) Antik Mısır'ın idari yöreleri.

Soldier

Soldier şu anlamlara gelebilir: